در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 27 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز دوشنبه می پردازیم:

شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 27 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم.

DXY (شاخص دلار)، حرکت کلی نمودار صعودی ضعیف با اطمینان پایین است که نشان دهنده یک سوگیری احتمالی رو به بالا است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت ممکن است یک جهش صعودی را از حمایت اول تجربه کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

حمایت اول در 103.34 به عنوان یک حمایت overlap در نظر گرفته می شود، و قابل توجه است که تلاقی سطوح فیبوناچی (50٪ Fibonacci Retracement و 78.60٪ Fibonacci Projection) در این سطح وجود دارد. این نشان می دهد که سطح قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود.

پشتیبانی دوم در 102.82 نیز به عنوان یک حمایت overlap شناخته می شود که این ایده را تقویت می کند که خریداران می توانند در این نزدیکی فعال باشند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 104.75 به عنوان مقاومت pullback طبقه‌بندی می‌شود و با 38.20%  فیبوناچی اصلاحی مرتبط است. این سطح می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر قیمت ها به سمت بالا عمل کند.

همچنین یک مقاومت میانی در 104.16 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت همپوشانی (overlap) مشخص می شود و با 23.60٪ فیبوناچی اصلاحی مرتبط است.

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/USD

EUR/USD، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می تواند واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

حمایت اول در 1.0765 به عنوان یک حمایت عقب نشینی در نظر گرفته می شود و با سطح 38.20٪ فیبوناچی Retracement مرتبط است. این سطح نشان می دهد که این منطقه قابل توجهی است که خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت وارد شوند.

یک حمایت متوسط در 1.0839 نیز شناسایی شده است و به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. آن را با 23.60٪ فیبوناچی Retracement همسو می کند و به اهمیت آن به عنوان یک سطح پشتیبانی بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.0935 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا ذکر شده است. نکته مهم، تلاقی فیبوناچی در این سطح، با هر دو سطح 61.80٪ و 78.60٪ Fibonacci Retracement وجود دارد که آن را به یک مانع اساسی برای حرکت رو به بالا تبدیل می کند.

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/JPY

ابزار تحلیل شده برای تحلیل فارکس 27 نوامیبر EUR/JPY است و حرکت کلی نمودار در حال حاضر نزولی است. پتانسیل ادامه نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت 1 در 161.78 شناسایی شده است و ویژگی های مطلوب آن عبارتند از حمایت کم نوسانی، مصادف با 78.60٪ فیبوناچی اصلاحی و همسویی با 61.80٪ فیبوناچی پروجکشن، که نشان دهنده تلاقی فیبوناچی است. سطح حمایت دوم در 159.86 قرار دارد و جنبه مطلوب آن از حمایت عقب‌نشینی ناشی می‌شود.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 164.21 قرار دارد و به دلیل همپوشانی بودن مقاومت قابل توجهی در نظر گرفته می شود.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/GBP

ابزار تحلیل شده EUR/GBP است و حرکت کلی نمودار در حال حاضر نزولی است. این حرکت نزولی به این واقعیت نسبت داده می شود که قیمت به زیر خط حمایت صعودی شکسته شده است و پتانسیل حرکت نزولی را به وجود می آورد. پتانسیل ادامه نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.8661 شناسایی شده است و ویژگی مطلوب آن به حمایت کم نوسانی نسبت داده می شود. سطح حمایت 2 در 0.8612 قرار دارد و جنبه مطلوب آن به دلیل پولبک بودنش است.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.8702 قرار دارد و به دلیل مقاومت عقب‌نشینی قابل توجه در نظر گرفته می‌شود. مقاومت دوم در 0.8761 قرار دارد و اهمیت آن از مقاومت همپوشانی ناشی می شود.

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/USD

GBP/USD، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت ممکن است یک واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند و به حمایت اول سقوط کند.

حمایت اول در 1.2407 یک سطح حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود. این با 38.20٪ فیبوناچی اصلاحی مرتبط است و به اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2606 به عنوان مقاومت عقب نشینی طبقه بندی می شود و به سطح 50% فیبوناچی Retracement مرتبط است. این سطح نشان می دهد که می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.2721 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت بالا در نوسان مشخص می شود. قابل توجه است که تلاقی فیبوناچی در این سطح وجود دارد که هر دو 61.80%  فیبوناچی اصلاحی و 78.60% فیبوناچی پروجکشن نشان دهنده تلاقی فیبوناچی هستند. این تلاقی آن را به یک منطقه مقاومت قوی تبدیل می کند.

 

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/JPY

ابزار تحلیل شده در تحلیل فارکس 27 نوامبر GBP/JPY است، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 186.49 به عنوان یک حمایت پولبک در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد این سطحی است که ممکن است خریداران تمایل به ورود به آن داشته باشند. این سطح جایی است که ممکن است بازگشت قیمت رخ دهد.

حمایت دوم در 183.62 به عنوان یک حمایت با نوسانات پایین طبقه بندی می شود، به این معنی که از لحاظ تاریخی حمایت قابل توجهی از جفت ارز ارائه کرده است. این حوزه بالقوه دیگری را نشان می دهد که خریداران ممکن است در آن فعال شوند.

مقاومت اول در 188.87 به عنوان یک مقاومت پولبک (عقب نشینی) مشخص می شود، که نشان می دهد سطحی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد و به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا عمل کند.

 

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)
تحلیل فارکس 27 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CHF

USD/CHF، حرکت کلی نمودار صعودی است که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت ممکن است یک جهش صعودی از حمایت اول را تجربه کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

حمایت اول در 0.8777 یک سطح حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود. قابل توجه است که تلاقی فیبوناچی در این سطح وجود دارد که هر دو فیبوناچی پروجکشن 78.60% و  فیبوناچی Expansion در نسبت -27% نشان دهنده تلاقی فیبوناچی است. این نشان می دهد که یک منطقه حمایتی قوی است که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8892 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطحی است که ممکن است علاقه فروش متمرکز شود و می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز USD/JPY

USD/JPY، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می تواند واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

حمایت اول در 147.29 یک سطح حمایت همپوشانی در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد منطقه‌ای است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز پشتیبانی کند.

حمایت دوم در 144.73 نیز یک سطح حمایت همپوشانی است که نشان دهنده حوزه بالقوه دیگری است که خریداران می توانند در آن فعال شوند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 152.93 قابل توجه است زیرا همزمان با فیبوناچی پروجکشن 100٪ است. این سطح می تواند به عنوان یک مانع قوی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند. علاوه بر این، یک مقاومت میانی در 151.97 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناخته می شود.

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر
تحلیل فارکس 27 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CAD

USD/CAD، حرکت کلی نمودار صعودی است که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می تواند به صورت صعودی از سطح حمایت اول جهش کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

حمایت اول در 1.3575 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و به ویژه مهم است زیرا با  فیبوناچی پروجکشن 100% همسو می شود. این نشان دهنده یک سطح حمایت قوی است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و جفت ارز را بالاتر ببرد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3864 به عنوان مقاومت بالا با نوسانات بالا طبقه بندی می شود. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک مانع مهم برای حرکت بیشتر قیمت‌ها به سمت بالا عمل کند، زیرا از نظر تاریخی فشار فروش را جذب کرده است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.3976 به عنوان یک مقاومت دیگر با نوسانات بالا مشخص می شود که پتانسیل آن را برای جلوگیری از پیشرفت صعودی جفت ارز را تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز AUD/USD

AUD/USD، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می تواند در سطح مقاومت اول واکنش نزولی داشته باشد و به سمت حمایت اول حرکت کند.

بخوانید  الگوهای کندل استیک ژاپنی کدامند؟

حمایت اول در 0.6519 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود، که نشان می دهد سطحی است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز پشتیبانی کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6598 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا همزمان با 50% بازنگری فیبوناچی و -27% فیبوناچی Expansion است که نشان دهنده تلاقی فیبوناچی است. چنین سطوح تلاقی اغلب به عنوان نقاط مقاومت قوی عمل می کنند، جایی که فشار فروش ممکن است تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.6659 توسط 61.80% فیبوناچی اصلاحی و -61.8%  فیبوناچی اصلاحی مشخص می شود که پتانسیل آن را به عنوان یک سطح مقاومت قوی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز NZD/USD

NZD/USD، حرکت کلی نمودار صعودی است که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت می تواند در جهت صعودی به سمت مقاومت اول ادامه یابد.

حمایت اول در 0.6043 به عنوان سطح حمایت عقبگرد شناخته می شود. این سطح قابل توجه است زیرا نشان دهنده نقطه ای است که خریداران ممکن است تمایل داشته باشند وارد عمل شوند و از جفت ارز پشتیبانی کنند و به طور بالقوه منجر به جهش قیمت ها شود.

علاوه بر این، حمایت دوم در 0.5862 یک سطح حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود. این نشان می دهد که این حوزه دیگری است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و پتانسیل حمایت را تقویت کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6161 به عنوان مقاومت عقب نشینی طبقه بندی می شود. این سطح احتمالاً با افزایش فشار فروش همراه است و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای پیشرفت بیشتر قیمت عمل می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر شاخص DJ30

DJ30، حرکت کلی نمودار صعودی است، که نشان دهنده احساسات مثبت در بازار است. قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت صعودی خود به سمت مقاومت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 34990.04 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناخته می شود، به این معنی که این سطحی است که خریداران قبلاً وارد آن شده اند و آن را به یک منطقه حمایتی بالقوه و قوی تبدیل می کند.

حمایت دوم در 34416.44 به عنوان پشتیبانی همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان می دهد با سطوح قیمت قبلی که در آن علاقه خرید ظاهر شد، همسو می شود. این به اهمیت آن به عنوان یک سطح پشتیبانی بالقوه می افزاید.

مقاومت اول در 35666.08 یک مقاومت Pullback در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که سطحی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد و احتمالاً به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا عمل کند.

مقاومت دوم در 35877.76 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا ذکر می‌شود، که نشان می‌دهد این نقطه‌ای است که از لحاظ تاریخی علاقه فروش متمرکز شده است و به طور بالقوه روند صعودی قیمت را محدود می‌کند.

 

تحلیل فارکس 27 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

دیدگاهتان را بنویسید