۰۹/۱۶/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 7 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 7 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت اول وجود دارد که منجر به افت احتمالی به سمت حمایت اول می شود. در…

۰۹/۱۵/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 6 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 6 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی دارد و احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول وجود دارد. حمایت اول در 103.72 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان…

۰۹/۱۴/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 5 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 5 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی) در روز سه شنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 5 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی دارد. قیمت به طور بالقوه…

۰۹/۱۳/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 4 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 4 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی) در روز دوشنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 4 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را حفظ کرده است که…

۰۹/۱۰/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 1 دسامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 1 دسامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز جمعه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 1 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) حرکت کلی صعودی را نشان می دهد. اقدام احتمالی قیمت حاکی از جهش…

۰۹/۰۹/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 30 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 30 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز پنجشنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 30 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: DXY (شاخص دلار آمریکا)، حرکت کلی نمودار نزولی است، که حاکی از حرکت بالقوه دانلود در قیمت است….

۰۹/۰۸/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 29 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 29 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز چهارشنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 29 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم. DXY (شاخص دلار آمریکا) به طور بالقوه می تواند به سمت حمایت اول ادامه نزولی داشته باشد. اولین…

۰۹/۰۷/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 28 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 28 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز سه شنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 28 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم. DXY (شاخص دلار آمریکا)، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به…