۱۱/۲۵/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،25 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند نزولی است. اولین سطح حمایت در 104.52 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که همزمان با سطح 38.20%…

۱۱/۲۴/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،24 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت خنثی را منعکس می کند که نشان دهنده عدم وجود جهت روشن در بازار است. احتمال نوسان قیمت بین سطح مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد. سطح حمایت اول در…

۱۱/۱۹/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،19 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد. حمایت اول در 103.73 به عنوان یک حمایت…

۱۱/۱۸/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،18 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک ادامه نزولی به سمت حمایت اول باشد. اولین سطح حمایت در 103.73 به…

۱۱/۱۷/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،17 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند…

۱۱/۱۶/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،16 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت به سمت مقاومت اول افزایش یابد،…

۱۱/۱۳/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،13 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود روند قوی در هر دو جهت است. قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطوح مقاومت اول و…

۱۱/۱۲/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،12 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان جهت روند واضح است. قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد. سطح حمایت…