۰۹/۰۸/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 29 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 29 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز چهارشنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 29 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم. DXY (شاخص دلار آمریکا) به طور بالقوه می تواند به سمت حمایت اول ادامه نزولی داشته باشد. اولین…

۰۹/۰۷/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 28 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 28 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز سه شنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 28 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم. DXY (شاخص دلار آمریکا)، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به…

۰۹/۰۶/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 27 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 27 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز دوشنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 27 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم. DXY (شاخص دلار)، حرکت کلی نمودار صعودی ضعیف با اطمینان پایین است که نشان دهنده یک سوگیری احتمالی…

۰۹/۰۱/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 22 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 22 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز چهارشنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 22 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم. نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از ادامه…

۰۸/۳۰/۱۴۰۲

تورم استرالیا و تاثیرات آن + تحلیل کامل

تورم استرالیا و نرخ بهره صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا مورخ 7 نوامبر نشان دهنده این است که افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره به 4.35 درصد، گام مهمی در تعدیل سیاست پولی به شمار می‌رود. این تصمیم با هدف مدیریت فشارهای تورمی و همسویی با اهداف بلندمدت بانک مرکزی گرفته شده است. اعضای بانک مرکزی بین…

۰۸/۲۹/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 20 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 20 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز دوشنبه می پردازیم: شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس 20 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم. نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر دارای یک حرکت کلی صعودی است که پتانسیل جهش صعودی…

۰۸/۲۶/۱۴۰۲

تحلیل فارکس 21 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 21 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز سه‌شنبه می پردازیم:   شاخص دلار (DXY) قبل از هر چیزی در تحلیل فارکس 21 نوامبر ابتدا با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع می کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر دارای یک حرکت کلی نزولی است…