۱۱/۱۱/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،11 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: تجزیه و تحلیل نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود جهت روند واضح در حال حاضر است. با توجه به این موضع خنثی، یک سناریوی بالقوه وجود…

۱۱/۱۰/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،10 بهمن 1402

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص ارز دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان یک سوگیری جهت دار قوی است. تحلیل نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند به طور بالقوه بین سطوح مقاومت…

۱۱/۰۹/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص ارز دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت دلار آمریکا است. با توجه به تحلیل شما، پتانسیل یک شکست صعودی از سطح مقاومت 1 و افزایش…

۱۰/۲۱/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده تضعیف دلار آمریکا است. در این سناریو، احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد. حمایت اول در 101.77 به چند…

۱۰/۲۰/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان سوگیری جهت گیری قوی در دلار آمریکا است. در نتیجه، پتانسیل نوسان قیمت بین سطح حمایت اول و…

۱۰/۱۹/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد که توسط کانال نزولی برجسته شده است. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول…

۱۰/۱۸/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد، و این با این واقعیت پشتیبانی می‌شود که قیمت در یک کانال نزولی نزولی قرار دارد. این نشان دهنده ضعف دلار آمریکا است. در…

۱۰/۱۴/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی دارد که نشان می‌دهد دلار آمریکا در حال افزایش است. در کوتاه مدت، پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول، با هدف حرکت به سمت مقاومت…