شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان جهت روند واضح است. قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

سطح حمایت اول در 103.06 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد اهمیت تاریخی دارد و می تواند به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند که در آن علاقه خرید ظاهر شود.

علاوه بر این، یک سطح حمایت دوم در 102.63 وجود دارد که به عنوان یک حمایت پولبک طبقه‌بندی می‌شود و بر اهمیت بالقوه آن به عنوان منطقه پشتیبانی تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 103.75 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 104.25 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود، که نشان می دهد سطح تاریخی دیگری را نشان می دهد که در آن قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند باعث شکستن نزولی از سطح حمایت اول و کاهش به سمت سطح حمایت دوم شود.

سطح حمایت اول در 1.0812 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد که دارای اهمیت تاریخی است و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایت قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.0748 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و با حضور 161.80% فیبوناچی Extension تقویت می شود. این امر بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0927 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 1.0982 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت میانی در 1.0877 وجود دارد که یک مقاومت همپوشانی است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. علیرغم این تمایل صعودی، یک سناریوی کوتاه مدت بالقوه وجود دارد که نشان دهنده سقوط به حمایت اول قبل از جهش بعدی است که منجر به افزایش به سمت مقاومت اول می شود.

حمایت اول در 158.570 به دلایل مختلفی مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با فیبوناچی اکستنشن 161.80% و فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود و به اهمیت آن تلاقی می بخشد.

حمایت دوم در 157.280 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و همزمان با 50% فیبوناچی اصلاحی است و قدرت بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 159.413 به دلیل پولبک بودن آن قابل توجه است، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است فشار فروش در آن ظاهر شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 160.336 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است.

حمایت اول در 0.85070 به دلایل مختلفی مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، آن به عنوان یک حمایت نوسان پایین در نظر گرفته می شود که نشان دهنده سطح تاریخی که در آن علاقه خرید قبلا ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایت با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود و قدرت بیشتری را برای منطقه پشتیبانی بالقوه فراهم می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،11 بهمن 1402

حمایت دوم در 0.84859 نیز قابل توجه است، که نشان دهنده 161.80% فیبوناچی Extension است که تلاقی بیشتری را به ناحیه حمایتی اضافه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.85470 قابل توجه است زیرا به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است فشار فروش در آن ظاهر شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.85683 به عنوان یک مقاومت همپوشانی یا overlap شناخته می شود که به منطقه مقاومت کلی کمک می کند. مقاومت میانی در 0.85346 نیز قابل توجه است که یک مقاومت همپوشانی است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود جهت روند واضح است. قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

سطح حمایت 1 در 1.2648 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و با حضور 78.60% فیبوناچی Retracement تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که فشار خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.2601 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و با فیبوناچی اکستنشن 127.20% مرتبط است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2763 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت 2 در 1.2815 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود، که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از افت احتمالی کوتاه‌مدت تا سطح حمایت اول قبل از بازگشت به عقب و صعود به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 185.879 به چند دلیل قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود و به اهمیت آن تلاقی می بخشد.

حمایت دوم در 184.256 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می‌شود که استحکام بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 187.479 قابل توجه است زیرا به عنوان مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است علاقه فروش در آن ظاهر شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 188.412 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می‌شود که به منطقه مقاومت کلی کمک می‌کند. مقاومت میانی در 186.87 نیز قابل توجه است که یک مقاومت پولبک است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از سطح مقاومت 1 تجربه کند و به سمت سطح حمایت 1 سقوط کند.

سطح حمایت اول در 0.8555 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 161.80% فیبوناچی اکستنشن تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 0.8450 وجود دارد که به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود و بر اهمیت آن به عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8650 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 0.8716 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،1 اسفند 1402

علاوه بر این، سطح حمایت متوسطی در 0.8604 وجود دارد که به عنوان حمایت پولبک طبقه‌بندی می‌شود، که در صورت کاهش قیمت نیز می‌تواند در ارائه حمایت نقش داشته باشد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از سطح مقاومت 1 تجربه کند و تا سطح حمایت 1 کاهش یابد.

سطح حمایت اول در 146.26 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 127.20% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 145.44 وجود دارد که به عنوان حمایت Pullback طبقه بندی می شود و بر اهمیت آن به عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 147.21 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت 2 در 148.17 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3341 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همراه است. در پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.3256 نیز به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.3462 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3530 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6614 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6654 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback دیگر مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در سمت حمایت، سطح حمایت اول در 0.6534 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6461 نیز به عنوان یک حمایت پولبک اشاره شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی Retracement همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6149 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6182 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در سمت حمایت، اولین سطح حمایت در 0.6064 به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود، شناسایی می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6015 به عنوان یک حمایت Pullback که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است، اشاره می‌کند و بر اهمیت آن به‌عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

بخوانید  آشنایی با معاملات دو طرفه در بازارهای مالی

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 (میانگین صنعتی داوجونز) در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند نزولی است. عوامل متعددی در این حرکت نزولی نقش دارند که احتمال کاهش بیشتر قیمت را نشان می دهد.

حمایت اول در 37819.05 به دلایل متعدد قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و به اهمیت آن تلاقی می بخشد.

حمایت دوم در 37161.98 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود که استحکام بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38540.06 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت نزولی عمل کند. حمایت میانی در 38112.49 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود که ارتباط بیشتری را به منطقه حمایتی می‌افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند نزولی است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نزولی نقش دارند که احتمال واکنش نزولی از مقاومت اول و کاهش متعاقب آن به حمایت اول را نشان می دهد.

plhdj اول در 40670 به چند دلیل قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و به اهمیت آن تلاقی می بخشد.

حمایت دوم در 38807 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که استحکام بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می کند. علاوه بر این، حمایت میانی در 41708 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است و با 38.20% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 43526 به عنوان یک مقاومت همپوشانی برجسته شده است، که ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت نزولی عمل کند. مقاومت دوم در 45482 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که منطقه مقاومت بالقوه را بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که قیمت به طور بالقوه می تواند ادامه نزولی را به سمت سطح حمایت 1 تجربه کند.

حمایت اول در 2168.83 به دلایل مختلفی دارای اهمیت است. اولاً، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود و تلاقی و قدرت را به اهمیت آن اضافه می کند.

حمایت دوم در 2117.27 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که تقویت بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می کند. علاوه بر این، حمایت میانی در 2376.53 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است و با 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 2433.10 به عنوان یک مقاومت همپوشانی برجسته شده است، که به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت نزولی عمل می کند.

مقاومت دوم در 2583.12 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی منطبق است، که منطقه مقاومت بالقوه را بیشتر تقویت می کند. علاوه بر این، مقاومت میانی در 2376.53 به عنوان مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که منطقه مقاومتی را بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز JPY قویترین عملکرد و در سمت مقابل AUD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه قدرت ارزها

دیدگاهتان را بنویسید