شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت خنثی را منعکس می کند که نشان دهنده عدم وجود جهت روشن در بازار است. احتمال نوسان قیمت بین سطح مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 103.95 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است.

به طور مشابه، حمایت دوم در 103.73 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نقش بالقوه آن را به عنوان سطحی که خریداران ممکن است وارد شوند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.26 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که در آن فشار فروش مشاهده شده است.

به همین ترتیب، مقاومت دوم در 104.52 به عنوان یک مقاومت همپوشانی دیگر شناسایی می شود که به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. این احتمال وجود دارد که قیمت بتواند این حرکت نزولی را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 1.0725 یک حمایت کم نوسان در نظر گرفته می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک سطح قوی است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.0665 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نقش بالقوه آن را به عنوان سطح قابل توجهی از حمایت تقویت می کند. وجود فیبوناچی اکستنشن 161.80% به قدرت آن به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0798 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان نقطه مقاومت بالقوه است که در آن فشار فروش مشاهده شده است.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 1.0859 به عنوان یک مقاومت پولبک با حضور 78.60% فیبوناچی اصلاحی شناسایی می‌شود که بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر تأکید می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در این احساس نزولی نقش دارند که از پتانسیل ادامه حرکت نزولی قیمت حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 160.226 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است و سطح تاریخی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح با 50% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد و بر اهمیت آن می افزاید. علاوه بر این، حمایت دوم در 159.004 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که تقویت بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه ارائه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 161.757 به عنوان سطح قابل توجهی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، برجسته شده است، زیرا همزمان با مقاومت نوسان بالا است. علاوه بر این، مقاومت میانی در 161.118 تشخیص داده می شود، که با مقاومت همپوشانی و 78.60% فیبوناچی پروجکشن همسو می شود و پتانسیل آن را به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر رو به بالا تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان جهت روشن در بازار است. با توجه به این بی طرفی، قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد، بدون هیچ گونه سوگیری قوی نسبت به هر دو جهت.

بخوانید  ارزش بازار یا Market Value چیست؟

سطح حمایت اول در 0.85170 قابل توجه در نظر گرفته می شود، زیرا نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 0.84957 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود که منطقه حمایت بالقوه را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.85492 به عنوان سطح قابل توجهی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، برجسته می شود، زیرا همزمان با مقاومت پولبک و 61.80% فیبوناچی ریتریسمنت است. علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.85710 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود و به اهمیت آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر رو به بالا می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. امکان حرکت نزولی بیشتر به سمت سطح حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 1.2581 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 1.2518 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می شود که پتانسیل آن را به عنوان سطح قابل توجهی از حمایت تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2564 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که اهمیت تاریخی آن را به عنوان نقطه مقاومت بالقوه نشان می دهد. علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.2720 به عنوان یک مقاومت پولبک با حضور 78.60% فیبوناچی اصلاحی شناسایی می‌شود که اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر برجسته می‌کند.

سطح حمایت متوسط در 1.2609 نیز ذکر شده است که یک حمایت کم نوسان در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده حوزه بالقوه دیگری است که در آن ممکن است علاقه خرید در میان حرکت نزولی ظاهر شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب در بازار است. با توجه به این احساس نزولی، قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 187.498 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است که همزمان با سطح 50% فیبوناچی Retracement است. این یک سطح تاریخی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 186.275 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که پتانسیل جهش در این سطح را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 188.764 به عنوان یک مانع مهم که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود برجسته شده است. این سطح با مقاومت نوسان بالا و فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود و به اهمیت آن می افزاید. علاوه بر این، مقاومت 2 در 189.456 شناسایی می شود که همزمان با 127.20% فیبوناچی Extension است که نقش آن را به عنوان یک سطح مقاومت بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. امکان حرکت صعودی بیشتر به سمت سطح مقاومت 1 وجود دارد.

حمایت اول در 0.8728 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

علاوه بر این، حمایت دوم در 0.8675 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص می‌شود و پتانسیل آن را به عنوان سطح قابل توجهی از حمایت تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8807 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان نقطه مقاومت بالقوه است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8855 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده فقدان سوگیری جهت‌دار واضح است. امکان نوسان قیمت بین سطح مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 148.77 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 147.81 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح بالقوه پشتیبانی تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 149.63 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان نقطه مقاومت بالقوه است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 150.41 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می‌شود که به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3434 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 1.3365 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00% همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3541 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3620 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک ذیگر که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است، اشاره می کند و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

سطح حمایت میانی در 0.6482 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 0.6461 نیز به عنوان حمایت پولبک دیگر مشخص می‌شود که با سطح 78.60% فیبوناچی Retracement است. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6399 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.6542 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6614 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول در صورت شکسته شدن زیر حمایت میانی وجود دارد.

بخوانید  اخبار مهم فارکس در 13 نوامبر 2023

سطح حمایت میانی در 0.6124 به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو است، شناخته می شود در حالی که سطح حمایت اول در 0.6050 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6015 نیز به عنوان یک حمایت عقب نشینی ذکر شده است که نزدیک به سطح 61.80% فیبوناچی Retracement است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.6153 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6185 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر منعکس کننده یک حرکت نزولی است که نشان دهنده روند نزولی غالب در بازار است. با توجه به این احساس نزولی، قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 38661.02 قابل توجه تلقی می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 38148.85 هم با یک حمایت همپوشانی و هم با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و پتانسیل آن را به عنوان منطقه حمایت بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38938.31 به عنوان یک مانع مهم که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، برجسته شده است. این سطح مربوط به یک نوسان بالا مقاومت است، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن علاقه فروش ظاهر شده است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک روند صعودی فراگیر است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که پتانسیل تداوم حرکت صعودی قیمت را نشان می دهد.

سطح حمایت اول در 47197 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 44763 به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر شناسایی می شود که منطقه حمایت بالقوه را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 51954 به عنوان یک مانع قابل توجه که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد، برجسته شده است، زیرا همزمان با سطح مقاومت نوسان بالا و 127.20% فیبوناچی اکستنشن است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی را حفظ می کند که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل حرکت بیشتر صعودی در قیمت است.

سطح حمایت اول در 2584.78 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 2422.53 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی عمل می کند و منطقه حمایت بالقوه را تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 2714.27 به عنوان یک مانع قابل توجه که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، خودنمایی می کند، زیرا همزمان با سطح مقاومت نوسان بالا است. علاوه بر این، مقاومت دوم در 2867.16 با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید