شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود روند قوی در هر دو جهت است. قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

سطح حمایت اول در 102.79 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 127.20% فیبوناچی اکستنشن تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 102.06 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی یا overlap توصیف می شود و بر اهمیت آن به عنوان منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 103.75 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 104.25 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از سطح مقاومت 1 تجربه کند و تا حمایت 1 کاهش یابد.

سطح حمایت اول در 1.0797 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان می دهد که اهمیت تاریخی به عنوان سطح حمایت بالقوه ای دارد که در آن علاقه خرید ظاهر می شود.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.0748 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی توصیف می‌شود و با حضور 161.80% فیبوناچی اکستنشن تقویت می‌شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0878 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان می دهد یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 1.0929 به عنوان یک مقاومت همپوشانی دیگر شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک تداوم صعودی به سمت سطح مقاومت 1 را تجربه کند.

حمایت اول در 158.477 به عنوان یک حمایت کم نوسان مطلوب در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 157.280 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و با 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تلاقی را به اهمیت آن می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 159.413 به عنوان یک مقاومت پولبک برجسته می‌شود و همزمان با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه است که به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت صعودی عمل می‌کند.

مقاومت دوم در 160.336 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و منطقه مقاومت بالقوه را بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد، که نشان دهنده عدم وجود جهت روند واضح است. قیمت به طور بالقوه می تواند نوسانات بین سطح حمایت اول و مقاومت اول را تجربه کند.

حمایت اول در 0.85171 برای حمایت کم نوسان مطلوب در نظر گرفته می‌شود و با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می‌شود و سطحی تاریخی را فراهم می‌کند که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

حمایت دوم در 0.84977 به عنوان فیبوناچی اصلاحی 161.80% شناسایی می شود که تلاقی را به اهمیت آن اضافه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.85450 به عنوان یک مقاومت Pullback برجسته شده است، که به طور بالقوه به عنوان مانعی در برابر حرکات رو به بالا عمل می کند.

مقاومت دوم در 0.85623 به عنوان یکی دیگر از مقاومت های Pullback شناخته می شود که نشان دهنده حد بالایی از مقاومت بالقوه برای نوسانات قیمت است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. طبق تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند تحت یک واکنش نزولی از سطح مقاومت 1 قرار گیرد و متعاقباً به حمایت اول سقوط کند.

سطح حمایت اول در 1.2648 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود و با حضور 78.60% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود، که نشان می دهد اهمیت تاریخی دارد و ممکن است به عنوان یک سطح حمایت قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.2601 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی توصیف می شود و بر اهمیت آن به عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2779 به عنوان مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود و با حضور 127.20% فیبوناچی اکستنشن تقویت می شود.

سطح مقاومت دوم در 1.2815 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود و با حضور 161.80% فیبوناچی Extension تقویت می شود. علاوه بر این، یک سطح مقاومت متوسط در 1.2748 وجود دارد که به عنوان مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند صعودی غالب است. نشانه هایی وجود دارد که قیمت می تواند به طور بالقوه به حرکت صعودی خود به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

حمایت اول در 185.612 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 184.306 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود که استحکام بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 186.884 برجسته شده است، زیرا همزمان با مقاومت همپوشانی و 61.80% فیبوناچی اصلاحی است، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی است.

مقاومت دوم در 187.497 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می‌شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود و اهمیت بیشتری می‌دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت قبل از معکوس شدن و کاهش به سمت حمایت اول، افزایش به سمت سطح مقاومت اول را تجربه کند.

سطح حمایت اول در 0.8555 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته حمایت پیدا کرده است.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 0.8840 وجود دارد که به عنوان یک حمایت پولبک توصیف می شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% مرتبط است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8650 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 0.8716 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا تقویت می کند. علاوه بر این، سطح مقاومت متوسطی در 0.8595 وجود دارد که به عنوان مقاومت پولبک طبقه‌بندی می‌شود.

بخوانید  تحلیل فارکس 11 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت قبل از معکوس شدن و کاهش به سمت حمایت اول، افزایش به سمت سطح مقاومت اول را تجربه کند.

سطح حمایت اول در 146.26 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 127.20% فیبوناچی اکستنشن تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 145.44 وجود دارد که به عنوان یک حمایت Pullback توصیف می شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% مرتبط است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 147.09 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت 2 در 148.17 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت در آن با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3341 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی 50.00% فیبوناچی Retracement و 161.80% فیبوناچی Extension، همسو می‌شود. در پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.3256 نیز به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.3462 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3530 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6614 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6654 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در سمت حمایت، سطح حمایت اول در 0.6518 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6461 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر اشاره شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی Retracement همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6149 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6182 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در سمت حمایت، اولین سطح حمایت در 0.6064 به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود، شناسایی می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6015 به عنوان یک حمایت Pullback ذکر شده است که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 20 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. نشانه هایی وجود دارد که قیمت می تواند به طور بالقوه به حرکت صعودی خود به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

حمایت اول در 38133.39 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 37826.43 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 50% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد و قدرت بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38601.46 برجسته شده است، زیرا با مقاومت نوسان بالا همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی است.

مقاومت دوم در 38744.20 به دلیل مصادف شدن با فیبوناچی اکستنشن 127.20% شناسایی می شود و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در این حرکت صعودی نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل ادامه حرکت صعودی قیمت است.

حمایت اول در 41708 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 38.20%  فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 40670 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همزمان می شود و قدرت بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 43526 مشخص می‌شود، زیرا با 50% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، که نشان‌دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی است.

مقاومت دوم در 45482 نیز تشخیص داده می شود که مصادف با 61.80% فیبوناچی Retracement است و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند و از پتانسیل حرکت صعودی پایدار در قیمت حمایت می کنند.

حمایت اول در 2246.18 به چند دلیل مثبت دیده می شود. اولاً، به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد و سطح تاریخی را برجسته می‌کند که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 2133.05 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود و قدرت بیشتری را به منطقه حمایتی بالقوه ارائه می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 2391.29 مورد تاکید قرار گرفته است که با 50% فیبوناچی Retracement و 100% فیبوناچی Projection همسو می شود. این نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی است.

مقاومت دوم در 2498.27 نیز تشخیص داده می شود که مصادف با 78.60% فیبوناچی اصلاحی است و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز AUD قویترین عملکرد و در سمت مقابل JPY ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه قدرت ارزها

دیدگاهتان را بنویسید