شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند نزولی است.

اولین سطح حمایت در 104.52 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که همزمان با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement است. این سطح حاکی از اهمیت تاریخی است، جایی که خریداران ممکن است برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت وارد عمل شوند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 104.27 با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 105.03 ذکر شده است که با وجود فیبوناچی اکستنشن 161.80% مشخص می شود. این سطح نشان دهنده نقطه تاریخی مقاومت بالقوه است که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 105.39 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده ناحیه دیگری است که فروشندگان می‌توانند روی قیمت فشار وارد کنند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند صعودی بالقوه است.

سطح حمایت اول در 1.0663 واقع شده است که با حمایت همپوشانی مشخص می شود و با سطح 161.80% فیبوناچی Extension مطابقت دارد. این سطح نشان‌دهنده اهمیت تاریخی و علاقه خرید بالقوه است و پایه‌ای قوی برای جهش صعودی ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.0584 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای ورود خریداران تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0733 ذکر شده است که نشان دهنده مقاومت همپوشانی است که ممکن است فشار فروش ظاهر شود.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 1.0789 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که مانع بالقوه دیگری برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی به این احساس نزولی کمک می‌کنند که احتمال حرکت نزولی بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

سطح حمایت اول در 160.236 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح با 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تلاقی بیشتری به اهمیت آن می افزاید. علاوه بر این، حمایت دوم در 159.007 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که منطقه حمایت بالقوه را تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 161.586 به عنوان یک مانع قابل توجه که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد، برجسته شده است، زیرا همزمان با یک مقاومت نوسان بالا و سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو است. علاوه بر این، مقاومت دوم در 163.577 به عنوان یک سطح مقاومت نوسان بالای دیگر است که منطقه مقاومت بالقوه را بیشتر مستحکم می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نزولی نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل تداوم حرکت نزولی قیمت است.

حمایت میانی شناسایی شده در 0.84930 قابل توجه تلقی می شود زیرا سطح حمایت همپوشانی را نشان می دهد و منطقه تاریخی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، سطح حمایت اول در 0.84229 همزمان با یک حمایت نوسان پایین است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح بالقوه که در آن خریداران ممکن است مداخله کنند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.85684 به عنوان یک مانع قابل توجه که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، برجسته شده است، زیرا با مقاومت نوسان بالا همسو می شود. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 0.85890 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده یک منطقه مقاومت بالقوه قوی است.

بخوانید  تورم چیست به زبان ساده + انواع تورم

یک مقاومت میانی در 0.85166 نیز شناسایی شده است که با مقاومت همپوشانی همسو می شود و تقویت بیشتری را برای ساختار مقاومت فراهم می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر نشان‌دهنده یک حرکت صعودی است که نشان‌دهنده یک روند صعودی بالقوه است.

سطح حمایت اول در 1.2578 قرار دارد که با حمایت همپوشانی مشخص می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی منطبق است. این سطح نشان‌دهنده اهمیت تاریخی و علاقه خرید بالقوه است و پایه‌ای قوی برای جهش صعودی ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.2516 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای ورود خریداران تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2641 ذکر شده است که نشان دهنده یک مقاومت پولبک است که ممکن است فشار فروش ظاهر شود.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 1.2685 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که مانع بالقوه دیگری برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در این احساس نزولی نقش دارند که احتمال کاهش مداوم قیمت را نشان می دهد.

سطح حمایت اول شناسایی شده در 188.907 قابل توجه در نظر گرفته می شود، زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است که همزمان با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement است. این یک منطقه تاریخی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است و با سطح کلیدی فیبوناچی همسو می شود و به اهمیت آن می افزاید.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 187.468 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود، که اهمیت آن را به عنوان سطح بالقوه‌ای که در آن خریداران ممکن است مداخله کنند، تقویت می‌کند. این سطح همچنین با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement منطبق است و تلاقی را به منطقه حمایت اضافه می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 189.991 به عنوان یک مانع مهم که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود برجسته شده است. این سطح با یک مقاومت نوسان بالا همراستا است، که نقطه تاریخی را نشان می دهد که در آن علاقه فروش قوی بوده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر نشان‌دهنده یک حرکت نزولی است که نشان‌دهنده یک روند نزولی بالقوه است.

سطح حمایت اول در 0.8812 قرار دارد که به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجه باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه حرکت نزولی قیمت را متوقف کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 0.8727 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که پتانسیل آن را به عنوان سطحی از حمایت که در آن خریداران ممکن است مداخله کنند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8899 ذکر شده است که نشان دهنده مقاومت همپوشانی است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا عمل کند و به طور بالقوه باعث واکنش نزولی شود.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 0.8955 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود، که نشان دهنده منطقه بالقوه دیگری است که ممکن است فشار فروش در آن تشدید شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی بالقوه است.

سطح حمایت اول در 149.62 شناسایی شده است که به عنوان یک حمایت پولبک مشخص می شود و مصادف با 23.60% فیبوناچی Retracement است. این سطح دارای اهمیت است زیرا ممکن است علاقه خرید را جلب کند و به طور بالقوه حرکت نزولی قیمت را متوقف کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 148.77 یک حمایت دیگر است که با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو شده است و پتانسیل آن را به عنوان یک سطح حمایت بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 151.44 ذکر شده است که نشان دهنده یک مقاومت نوسان بالا است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا عمل کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک واکنش نزولی شود.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 151.92 به عنوان یک مقاومت نوسان بالای دیگر شناخته می شود، که نشان دهنده منطقه بالقوه دیگری است که ممکن است فشار فروش در آن تشدید شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت از حمایت اول جهش صعودی داشته باشد و روند صعودی به سمت مقاومت اول را از سر بگیرد.

سطح حمایت اول در 1.3542 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.3435 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر مشخص شده است، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3614 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح 161.80% فیبوناچی اکستنشن است. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3662 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت از حمایت اول و کاهش به سمت حمایت دوم وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.6452 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی 78.60% Retracement و 161.80% Extension همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6416 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت میانی در 0.6476 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود، در حالی که سطح مقاومت 1 در 0.6540 نیز به عنوان مقاومت پولبک ذکر می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6608 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، سناریوی بالقوه ای برای قیمت وجود دارد که قبل از از سرگیری رکود، یک جهش ضعیف صعودی از حمایت اول ایجاد کند.

سطح حمایت اول در 0.6047 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6011 نیز به عنوان یک حمایت Pullback دیگر ذکر شده است که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت میانی در 0.6088 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت 1 در 0.6117 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6157 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب در بازار است.

سطح حمایت اول شناسایی شده در 38114.58 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. این سطح به عنوان یک منطقه حیاتی عمل می کند که در آن خریداران ممکن است دوباره برای حمایت از قیمت وارد عمل شوند و به طور بالقوه منجر به جهش شود.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 37762.38 هم با یک حمایت همپوشانی و هم با سطح 61.80 درصد فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند. تلاقی این عوامل اهمیت این سطح حمایت را تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی) در 13 دسامبر 2023

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 38517.09 به عنوان مانعی شناسایی می شود که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، زیرا همزمان با مقاومت همپوشانی است. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن علاقه فروش قوی بوده است و به طور بالقوه می تواند حرکت صعودی بیشتری را محدود کند.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 38916.81 با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا می افزاید.

 

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که از پتانسیل تداوم حرکت صعودی قیمت حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 47106.59 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا هم با یک حمایت همپوشانی و هم با سطح 23.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. این همگرایی عوامل حمایتی سطح قوی ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید به طور تاریخی پدیدار شده است و به طور بالقوه پایه محکمی برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 44565.13 مربوط به حمایت همپوشانی دیگری است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند. این سطح نشان دهنده یک سطح تاریخی قابل توجه است که در آن خریداران قبلاً برای حمایت از قیمت وارد عمل شده اند. یک سطح حمایت متوسط در 48543.07 نیز شناسایی شده است که با یک حمایت همپوشانی همسو می شود و تقویت بیشتری را برای ساختار پشتیبانی فراهم می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 50200.55 به عنوان نقطه ای که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، شناسایی می شود، زیرا نشان دهنده یک مقاومت نوسان بالا است. این سطح نقطه تاریخی را نشان می دهد که در آن سود فروش قوی بوده است و می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 51968.52 نیز با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده عدم وجود جهت روشن در بازار است. این بی طرفی نشان می دهد که قیمت ممکن است بین سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شده بدون سوگیری قوی نسبت به احساسات صعودی یا نزولی در نوسان باشد.

سطح حمایت اول در 2603.73 قابل توجه است زیرا هم با یک حمایت همپوشانی و هم با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همزمان است. این تلاقی عوامل حمایتی نشان‌دهنده سطح قوی‌ای است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است و به طور بالقوه کفی برای قیمت فراهم می‌کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 2413.18 نیز با حمایت همپوشانی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت وارد عمل شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 2689.68 به عنوان یک مقاومت نوسان شناسایی می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش قبلاً حرکت های صعودی را متوقف کرده است و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای افزایش بیشتر قیمت عمل می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز NZD قویترین عملکرد و در سمت مقابل GBP ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه قدرت ارزها

دیدگاهتان را بنویسید