شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک ادامه نزولی به سمت حمایت اول باشد.

اولین سطح حمایت در 103.73 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با حضور سطوح 50% و 23.60% فیبوناچی Retracement تقویت شده است که نشان دهنده تلاقی فیبوناچی است.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 103.06 وجود دارد که به عنوان یک حمایت پولبک دیگر با 23.60% فیبوناچی اصلاحی مشخص می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.52 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که اهمیت تاریخی را به عنوان نقطه مقاومت بالقوه نشان می دهد.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 104.95 وجود دارد که به عنوان مقاومت پولبک شناخته می‌شود، که نشان‌دهنده سطحی است که ممکن است فشار فروش در آن ظاهر شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت یک افزایش به سمت مقاومت اول را تجربه کند، قبل از اینکه آن را معکوس کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

اولین سطح حمایت در 1.0725 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود، که همزمان با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی است، که نشان می دهد دارای اهمیت تاریخی است و ممکن است به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.0665 وجود دارد که به عنوان حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0794 به عنوان یک مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، با حضور 38.20% فیبوناچی اصلاحی، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 1.0832 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، که مصادف با 61.80% فیبوناچی اصلاحی است که می‌تواند به عنوان مانعی برای حرکت صعودی بیشتر عمل کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. عوامل متعددی در این احساس نزولی نقش دارند، که احتمال افزایش کوتاه مدت به سمت مقاومت اول را قبل از معکوس شدن به سمت پایین به سمت حمایت اول نشان می دهد.

حمایت اول در 158.470 به دلایل متعدد قابل توجه است. یک حمایت کم نوسان است و همزمان با 78.60% و 50% فیبوناچی Retracement و 78.60% فیبوناچی Projection، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید قبلا ظاهر شده است.

حمایت دوم در 157.873 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود و استحکام بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 160.216 به عنوان سطحی که در آن فشار فروش ممکن است ظاهر شود، مشخص می شود که نشان دهنده مقاومت Pullback است.

مقاومت دوم در 160.801 شناسایی می شود که مقاومت همپوشانی است و این سطح مقاومت را بیشتر تقویت می کند. یک سطح مقاومت متوسط در 159.45 شناسایی شده است که یک مقاومت پولبک دیگر به حساب می آید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 0.85170 به چند دلیل قابل توجه است. اولاً، به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می‌شود، که نشان‌دهنده سطحی است که در آن علاقه خرید به طور تاریخی ظهور کرده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و قدرت بیشتری به اهمیت آن می افزاید.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

حمایت دوم در 0.84957 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با فیبوناچی اکستنشن 127.20% مصادف است و اعتبار اضافی را برای منطقه حمایتی فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.85706 به عنوان سطحی که ممکن است فشار فروش ظاهر شود، برجسته شده است که نشان دهنده مقاومت همپوشانی است.

مقاومت دوم در 0.85871 نیز تشخیص داده می شود، که همزمان با مقاومت همپوشانی و 38.20% فیبوناچی اصلاحی ردیابی است که اهمیت آن را بیشتر تقویت می کند. یک سطح مقاومت متوسط در 0.85482 شناسایی شده است که یک مقاومت همپوشانی محسوب می شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند و تا حمایت اول کاهش یابد.

سطح حمایت اول در 1.2498 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود که همزمان با فیبوناچی اکستنشن 161.80% است که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک سطح حمایت قوی بالقوه است.

علاوه بر این، یک سطح حمایت دوم در 1.2400 وجود دارد که به عنوان حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2613 به عنوان یک مقاومت پولبک طبقه بندی می شود، با حضور 38.20% فیبوناچی اصلاحی، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک نقطه بالقوه مقاومت است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 1.2658 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، که مصادف با 61.80% فیبوناچی اصلاحی است که می‌تواند به عنوان مانعی برای حرکت صعودی بیشتر عمل کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان سوگیری جهت دار واضح است. امکان نوسان قیمت بین سطح مقاومت 1 و حمایت 1 وجود دارد.

حمایت اول در 185.635 به دلیل عوامل متعددی دارای اهمیت است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است. بعلاوه، همزمان با 78.60% فیبوناچی اصلاحی و 61.80% فیبوناچی پروجکشن، تلاقی بیشتری به این سطح حمایتی می‌افزاید.

حمایت دوم در 184.214 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 187.497 به عنوان سطحی که ممکن است فشار فروش ظاهر شود، برجسته شده است که نشان دهنده مقاومت همپوشانی است.

مقاومت دوم در 188.762 نیز شناسایی می شود که یک مقاومت نوسان بالا است. یک سطح مقاومت متوسط در 186.86 شناسایی شده است که با مقاومت همپوشانی همسو می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که حاکی از روند صعودی است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک جهش صعودی را از حمایت اول تجربه کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

سطح حمایت اول در 0.8675 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود، که همزمان با 23.60% فیبوناچی اصلاحی است، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک سطح حمایت قوی بالقوه است.

علاوه بر این، یک سطح حمایت دوم در 0.8640 وجود دارد که به عنوان یک حمایت پولبک دیگر شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،24 بهمن 1402

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8731 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان نقطه ای است که قیمت با مقاومت مواجه شده است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 0.8769 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که همزمان با 127.20% فیبوناچی اکستنشن است که می تواند به عنوان مانعی برای حرکت صعودی بیشتر عمل کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر منعکس کننده یک حرکت کلی نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 146.24 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که اهمیت تاریخی را به عنوان یک سطح حمایت قوی بالقوه نشان می دهد.

علاوه بر این، یک سطح حمایت دوم در 144.52 وجود دارد که به عنوان حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 148.63 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

علاوه بر این، حمایت میانی در 146.85 به عنوان یک حمایت پولبک در نظر گرفته می‌شود که مصادف با 61.80% فیبوناچی اصلاحی است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت بالقوه تقویت می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3459 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3365 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3541 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3620 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک که نزدیک به سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی می شود، اشاره می کند که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6559 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی سطوح 23.60% و 61.80% Retracement مطابقت دارد. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6614 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که نزدیک به سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6518 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6461 به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است که نزدیک به سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6153 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که نزدیک به سطح 38.20% فیبوناچی Retracement است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6185 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،3 اسفند 1402

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6090 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6015 نیز به عنوان یک حمایت پولبک اشاره می‌شود که نزدیک به سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی می‌شود و بر اهمیت آن به‌عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. پتانسیل ادامه صعودی به سمت سطح مقاومت 1 وجود دارد.

حمایت اول در 38133.11 به چند دلیل قابل توجه تلقی می شود. اولاً، با حمایت همپوشانی همسو می‌شود و با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی منطبق است، که نشان‌دهنده منطقه‌ای تاریخی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 37816.07 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تقویت بیشتری را برای این منطقه حمایت بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38670.94 به عنوان سطحی که ممکن است فشار فروش در آن ظاهر شود، برجسته شده است، که نشان دهنده مقاومت بالا در نوسان است.

مقاومت دوم در 38950.71 نیز شناسایی می شود که مصادف با 127.20% فیبوناچی اکستنشن است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده عدم وجود جهت روند واضح است. این احساسات خنثی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است در محدوده خاصی بدون سوگیری قوی نسبت به حرکت صعودی یا نزولی نوسان کند.

سطح حمایت اول در 41871 به دلیل همسویی آن با یک حمایت همپوشانی و سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی به عنوان قابل توجه شناخته شده است. این همگرایی سطح تاریخی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ظاهر شده است و به طور بالقوه پایه ای قوی برای قیمت فراهم می کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 40310 به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود که منطقه حمایت بالقوه را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 43515 برجسته شده است، که همزمان با یک مقاومت پولبک و سطح 50% فیبوناچی Retracement است. این نشان‌دهنده سطحی است که ممکن است فشار فروش ظاهر شود و به طور بالقوه حرکت رو به بالا بیشتر قیمت را محدود کند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 45570 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می‌شود و با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می‌افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. این نشان می‌دهد که خریداران بر احساسات بازار مسلط بوده‌اند و به طور بالقوه منجر به حرکت صعودی بیشتر قیمت می‌شود.

سطح حمایت اول در 2252.71 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 2172.20 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که منطقه حمایت بالقوه را بیشتر تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 2432.32 برجسته شده است. این سطح با یک مقاومت همپوشانی، 50% فیبوناچی اصلاحی و 127.20% فیبوناچی اکستنشن همزمان است، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 2502.55 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می‌شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می‌افزاید. یک سطح حمایت متوسط در 2320.52 نیز شناسایی شده است که با حمایت همپوشانی همسو می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید