شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد، و این با این واقعیت پشتیبانی می‌شود که قیمت در یک کانال نزولی نزولی قرار دارد. این نشان دهنده ضعف دلار آمریکا است. در کوتاه مدت، احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 100.80 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا قبلاً به عنوان نقطه ای عمل می کرد که در آن علاقه خرید ظاهر شد و به طور بالقوه حمایت موقتی را برای DXY فراهم می کرد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 102.62 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. این سطح ممکن است به‌عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش می‌تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث بازگشت نزولی یا توقف روند نزولی شود.

مقاومت دوم در 103.32 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است. این نشان دهنده نقطه ای است که فروشندگان ممکن است پس از پولبک دوباره وارد بازار شوند و به اهمیت آن به عنوان منطقه مقاومت بالقوه می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت یورو در برابر دلار آمریکا است.

قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت صعودی خود به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

حمایت اول در 1.0879 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجه که در آن علاقه خرید ظاهر می شود عمل کند و حمایت موقت برای EUR/USD ارائه دهد.

حمایت دوم در 1.0747 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.1006 به عنوان مقاومت Pullback طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه حرکت صعودی را در کوتاه مدت کند کند.

مقاومت دوم در 1.1130 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود. اوج‌های نوسانی اغلب نقاط بازگشت یا مقاومت را در حرکت قیمت نشان می‌دهند و می‌توانند مانع مهمی برای حرکت صعودی بیشتر یورو/دلار آمریکا باشند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه برای جهش صعودی از حمایت اول، حرکت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 153.18 به دلیل شناسایی آن به عنوان یک حمایت کم نوسان مطلوب در نظر گرفته می‌شود، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

حمایت دوم در 150.95 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان سطح حمایت تلاقی می بخشد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 157.95 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که در آن فشار فروش ممکن است تحقق یابد.

مقاومت دوم در 159.86 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت بیشتری به این مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا می دهد.

بخوانید  اردر بلاک (Order Block) چیست + استراتژی

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر منعکس کننده یک حرکت کلی نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه برای واکنش نزولی از مقاومت اول وجود دارد که منجر به افت به سمت حمایت اول می شود.

حمایت اول در 0.8560 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت 2 در 0.8512 نیز به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و بر پتانسیل آن به عنوان یک سطح حمایتی مهم می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8614 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود، که اهمیت تاریخی را به عنوان سطحی که در آن فشار فروش ممکن است تحقق یابد، نشان می دهد.

مقاومت 2 در 0.8702 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است و اهمیت بیشتری به این مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا می بخشد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا است. این حرکت صعودی بیشتر با وجود یک خط روند صعودی اصلی پشتیبانی می‌شود که پتانسیل ادامه حرکت صعودی را نشان می‌دهد.

سطح حمایت اول در 1.2495 به چند دلیل قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود.

حمایت دوم در 1.2379 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن ممکن است علاقه خرید ظاهر شود، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2792 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و می تواند به عنوان یک مانع قابل توجه در جایی که فشار فروش ممکن است تشدید شود، عمل کند.

مقاومت دوم در 1.2899 برای همسویی با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی برجسته است که نشان دهنده منطقه مقاومت بالقوه قوی در روند صعودی غالب است.

حمایت میانی در 1.2609 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود که به مناطق حمایت بالقوه در روند صعودی کمک می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 178.38 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 171.90 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان سطح حمایت تلاقی می بخشد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 184.60 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود، که اهمیت تاریخی را به عنوان سطحی که در آن فشار فروش ممکن است تحقق یابد، نشان می دهد.

مقاومت دوم در 188.49 به عنوان یک مقاومت بالا در نوسان مشخص می شود که اهمیت بیشتری به این مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده ضعف نسبی دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس است. این حرکت نزولی با وجود یک خط روند نزولی اصلی تقویت می‌شود که نشان‌دهنده استعداد برای ادامه حرکت نزولی است.

بخوانید  تحلیل فارکس 7 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

سناریوی بالقوه حاکی از ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول در 0.8374 است. این سطح دارای اهمیت است زیرا یک حمایت کم نوسان است، که نشان‌دهنده سطح قیمتی تاریخی است که ممکن است علاقه خرید ایجاد شود، و حمایت موقت برای جفت USD/CHF فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8553 به چند دلیل برجسته است. در مرحله اول، به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده همگرایی عوامل تکنیکال است.

علاوه بر این، با سطح 23.60% فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی پروجکشن 100% همسو می شود و تلاقی قابل توجهی از سطوح فیبوناچی ایجاد می کند. این تلاقی اهمیت 0.8553 را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه قوی تقویت می کند، و نشان می دهد که فشار فروش ممکن است در این سطح تشدید شود.

مقاومت دوم در 0.8681 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود و بیشتر با حضور سطح 38.20 درصد فیبوناچی اصلاحی حمایت می شود.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان می دهد دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن ضعیف تر است. در این سناریو، پتانسیل یک واکنش نزولی از سطح مقاومت اول و به دنبال افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 140.87 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است، که نشان می دهد این سطح از لحاظ تاریخی علاقه خرید را به خود جلب کرده است و به طور بالقوه می تواند به عنوان منطقه حمایتی در صورت کاهش قیمت عمل کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 144.84 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی است که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 148.38 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که اهمیت آن را به عنوان سقف قیمت بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، با معاملات قیمت در زیر خط روند نزولی. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که یک واکنش نزولی از مقاومت اول نشان دهد و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح مقاومت اول در 1.3366 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3489 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 1.3194 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.3108 نیز به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6888 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.7142 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

بخوانید  آموزش تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) کامل و جامع

در جهت نزولی، سطح حمایت متوسط در 0.6669 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. در زیر، سطح حمایت اول در 0.6526 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6389 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6513 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا دیگر ذکر شده است، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6222 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6069 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی (overlap) دیگر مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 36955.75 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 36043.90 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان یک سطح حمایت تلاقی می بخشد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37839.97 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% منطبق است، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که در آن فشار فروش ممکن است تحقق یابد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر منعکس کننده یک حرکت کلی خنثی است که نشان دهنده عدم وجود جهت روند واضح است. سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین سطح مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

حمایت میانی در 44572 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت Pullback است، که نشان دهنده سطحی است که قبلاً علاقه خرید در طی مراحل پولبک ظاهر شده است.

حمایت اول در 41340 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که بر پتانسیل آن به عنوان یک سطح کلیدی که در آن علاقه خرید تاریخی مشاهده شده است، تأکید می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 46527 به دلیل ارتباط با مقاومت همپوشانی و سطح 61.80% فیبوناچی Retracement ذکر شده است. این سطحی را نشان می‌دهد که در آن فشار فروش تاریخی و معکوس شدن بالقوه قیمت ممکن است رخ دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز JPY قویترین عملکرد و در سمت مقابل AUD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار قدرت ارزهای فارکس

دیدگاهتان را بنویسید