شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد که توسط کانال نزولی برجسته شده است. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 102.07 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 101.42 نیز به عنوان یک حمایت Pullback مشخص شده است که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

در سمت مقاومت، اولین سطح مقاومت در 102.80 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 103.50 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که در صورت شکسته شدن بالاتر از مقاومت میانی، به سمت مقاومت اول ادامه دهد.

سطح مقاومت میانی در 1.0967 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت اول در 1.1006 به عنوان یک مقاومت همپوشانی (overlap) که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود، مشخص می شود.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.1139 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 1.0893 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو است.

در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.0813 نیز به عنوان یک حمایت Pullback ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه برای واکنش نزولی از مقاومت اول وجود دارد که منجر به افت به سمت حمایت اول می شود.

حمایت اول در 156.21 به دلیل شناسایی آن به عنوان حمایت همپوشانی مطلوب در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، فیبوناچی پروجکشن 78.60% تلاقی را به حمایت بالقوه در این سطح اضافه می کند. حمایت دوم در 153.97 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که پتانسیل آن را به عنوان سطح حمایت بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 158.21 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. این سطح ممکن است به‌عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تاریخی و تغییر احتمالی قیمت ممکن است رخ دهد. مقاومت دوم در 160.53 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

 

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

بخوانید  آموزش الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

حمایت اول در 0.8579 به دلیل شناسایی آن به عنوان یک حمایت پولبک مطلوب در نظر گرفته می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است در طی یک اصلاح قیمت، علاقه خرید ظاهر شود. علاوه بر این، فیبوناچی اصلاحی 78.60% تلاقی بیشتری برای پشتیبانی بالقوه در این سطح فراهم می کند.

حمایت دوم در 0.8556 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که پتانسیل آن را به عنوان سطح حمایت بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8616 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود. این سطح ممکن است به‌عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تاریخی و تغییر احتمالی قیمت ممکن است رخ دهد.

مقاومت دوم در 0.8646 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی ذکر شده است که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که در صورت شکسته شدن بالاتر از مقاومت میانی، به سمت مقاومت اول ادامه دهد.

سطح مقاومت میانی در 1.2764 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت اول در 1.2819 به عنوان یک مقاومت Pullback که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00%  همسو می شود، مشخص می شود.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2872 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 1.2695 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.2612 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 181.85 به دلیل شناسایی آن به عنوان یک حمایت همپوشانی مطلوب در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، فیبوناچی اصلاحی 20.38% به حمایت بالقوه در این سطح تلاقی می‌دهد.

حمایت دوم در 180.05 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و پتانسیل آن را به عنوان سطح حمایت بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 184.04 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود. این سطح ممکن است به‌عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تاریخی و تغییر احتمالی قیمت ممکن است رخ دهد.

مقاومت دوم در 185.62 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.8451 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 0.8352 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،1 اسفند 1402

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8527 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می‌شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8574 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول در صورت شکستن آن به زیر حمایت میانی وجود دارد.

سطح حمایت متوسط در 143.28 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود، در حالی که سطح حمایت اول در 142.50 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر مشخص می شود که نزدیک به تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی ریتریسمنت 61.80% و پروجکشن 78.60% است.

در زیر، سطح حمایت دوم در 140.73 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 145.46 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 146.46 به عنوان یک مقاومت همپوشانی که با سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود، اشاره می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول و جهش صعودی از این سطح وجود دارد.

سطح حمایت اول در 1.3319 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3261 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3403 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3489 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای افزایش صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد که اگر از خط روند نزولی و مقاومت میانی بشکند.

سطح مقاومت میانی در 0.6742 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت 1 در 0.6771 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6872 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا که با سطح فیبوناچی پروجکشن 61.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6670 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% است. در زیر، دومین سطح حمایت در 0.6614 نیز به عنوان یک حمایت Pullback مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل تکنیکال و بهترین راه برای یادگیری آن

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای افزایش صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد که اگر از خط روند نزولی عبور کند.

سطح مقاومت اول در 0.6294 به عنوان یک مقاومت overlap (همپوشانی) شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6366 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا که با سطح فیبوناچی پروجکشن 61.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت متوسط در 0.6220 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت اول در 0.6182 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی ضعیف با اطمینان کم را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی بالقوه است. سناریویی وجود دارد که در آن قیمت می تواند به سمت حمایت اول ادامه یابد.

حمایت اول در 37641.52 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 37299.09 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان یک سطح حمایتی در طول اصلاح قیمتی بیشتر می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37821.46 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که ممکن است به عنوان مانعی برای تحقق فشار فروش عمل کند.

مقاومت دوم در 38030.76 به دلیل قرار گرفتن در فیبوناچی اکستنشن 127.20%  قابل توجه است که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را منعکس می کند، که نشان دهنده یک روند نزولی بالقوه است. سناریویی وجود دارد که در آن قیمت می تواند یک واکنش نزولی از مقاومت اول ایجاد کند و به حمایت اول سقوط کند.

حمایت اول در 45523 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 44691 نیز به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان یک سطح پشتیبانی می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 47029 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود و با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود، که سطحی را نشان می دهد که در آن فشار فروش می تواند تحقق یابد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز JPY قویترین عملکرد و در سمت مقابل AUD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار قدرت ارزهای فارکس

 

دیدگاهتان را بنویسید