شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی دارد که نشان می‌دهد دلار آمریکا در حال افزایش است. در کوتاه مدت، پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول، با هدف حرکت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 101.77 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود و پشتیبانی موقت برای DXY فراهم کند.

حمایت دوم در 100.71 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 102.62 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه حرکت صعودی را کند یا معکوس کند.

مقاومت دوم در 103.16 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود و با فیبوناچی اصلاحی 127.20% همراه است. این سطح به تلاقی مقاومت می افزاید و آن را به یک نقطه مقاومت بالقوه برای DXY در کوتاه مدت تبدیل می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان می دهد یورو در مقایسه با دلار آمریکا ضعیف تر است. در کوتاه مدت، پتانسیل افزایش به سمت سطح مقاومت اول قبل از بازگشت و افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 1.0879 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و حمایت موقت برای EUR/USD ارائه می دهد.

حمایت دوم در 1.0747 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.1006 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث بازگشت نزولی در کوتاه مدت شود.

مقاومت دوم در 1.1130 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود. نوسانات اوج اغلب نقاط معکوس یا مقاومت در حرکت قیمت را نشان می دهند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

جفت ارز EUR/JPY‍

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 155.22 سودمند در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است.

حمایت دوم در 153.91 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و اهمیت بیشتری به این سطح به عنوان منطقه ای بالقوه برای ورود خریداران می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 158.17 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است سود فروش تحقق یابد. بازنگری فیبوناچی 50% تلاقی را به قدرت این سطح مقاومت اضافه می کند.

مقاومت دوم در 159.16 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود و فیبوناچی اکستنشن در 127.20% اهمیت این مانع بالقوه را افزایش می دهد.

یک سطح مقاومت متوسط ​​در 156.78 به عنوان یک مقاومت Pullback، با اضافه شدن تلاقی 50% فیبوناچی اصلاحی قابل توجه است.

 

بخوانید  معرفی سهام با پتانسیل رشد بالا در آذر 1402
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت صعودی ضعیفی را با اطمینان پایین نشان می دهد که نشان دهنده یک جو محتاطانه بازار است. علیرغم ضعف کلی، یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 0.8614 مطلوب در نظر گرفته می شود، زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است و با 61.80% فیبوناچی Retracement منطبق است. این سطح دارای اهمیت تاریخی است و ممکن است به عنوان یک منطقه حمایتی عمل کند که در آن خریداران به طور بالقوه می توانند ظهور کنند.

حمایت دوم در 0.8583 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 78.60% فیبوناچی بازگردانی همسو می شود و تلاقی بیشتری با پتانسیل آن به عنوان یک سطح حمایت فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8650 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است فشار فروش تحقق یابد.

مقاومت دوم در 0.8701 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که لایه دیگری از مقاومت بالقوه را اضافه می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که ناشی از این واقعیت است که قیمت به زیر خط حمایت صعودی شکسته و باعث حرکت نزولی بالقوه می شود. این نشان می دهد که پوند انگلیس در مقایسه با دلار آمریکا ضعیف تر است.

در کوتاه مدت، پتانسیل افزایش به سمت سطح مقاومت اول قبل از بازگشت و افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 1.2611 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و سطح قابل توجهی است که ممکن است حمایت موقت برای GBP/USD ارائه دهد.

حمایت دوم در 1.2507 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همراه است و اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2691 به عنوان مقاومت Pullback طبقه‌بندی می‌شود و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث بازگشت نزولی در کوتاه مدت شود.

مقاومت دوم در 1.2814 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است. نوسانات اوج اغلب نقاط معکوس یا مقاومت در حرکت قیمت را نشان می دهند.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان روند جهت دار واضح است. در این سناریو، پتانسیل نوسان قیمت بین سطح مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 180.40 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان می دهد این سطح قبلاً در طول اصلاحات علاقه خرید را به خود جلب کرده است.

حمایت دوم در 178.65 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان سطح حمایت اهمیت می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 182.19 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است فشار فروش ظاهر شود.

مقاومت دوم در 184.30 به دلیل داشتن یک مقاومت نوسان بالا و همسویی با فیبوناچی اکستنشن 161.80 درصد قابل توجه است که به طور بالقوه نقش آن را به عنوان سطح مقاومت تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان می‌دهد دلار آمریکا در مقایسه با فرانک سوئیس ضعیف‌تر است.

قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت نزولی خود را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 0.8451 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجه باشد که در آن علاقه خرید می تواند به طور موقت ظاهر شود و از جفت USD/CHF حمایت کند.

بخوانید  تکنیک های پیشرفته تعیین استاپ لاس

حمایت دوم در 0.8352 به عنوان حمایت کم نوسان شناخته می شود. این امر اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8554 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود.

مقاومت دوم در 0.8639 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است و به سطح 61.80٪ فیبوناچی Retracement مرتبط است. سطوح مقاومتی مانند این اغلب نقشی در معکوس کردن یا توقف حرکت صعودی قیمت دارند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی دارد که نشان می‌دهد دلار آمریکا در مقایسه با ین ژاپن قوی‌تر است.

قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت صعودی خود به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

حمایت اول در 142.81 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجه که در آن علاقه خرید ظاهر شود عمل کند و از USD/JPY پشتیبانی کند.

حمایت دوم در 140.73 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 144.79 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و با سطح فیبوناچی Extension در 161.80% همراه است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش فشار فروش عمل کند.

مقاومت دوم در 146.56 نیز به عنوان مقاومت overlap ذکر شده است. چنین سطوح مقاومتی اغلب در معکوس کردن یا کند کردن حرکت صعودی قیمت نقش دارند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول قبل از جهش صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3319 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3261 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت 1 در 1.3370 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3403 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که از مقاومت اول عقب نشینی کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح مقاومت اول در 0.6771 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6872 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6703 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% است. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6670 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 22 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که از مقاومت اول عقب نشینی کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح مقاومت اول در 0.6294 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6366 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، سطح حمایت متوسط در 0.6220 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت اول در 0.6182 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی نزولی ضعیفی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود یک روند نزولی قوی با اطمینان کم است. در این شرایط بازار، یک سناریوی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 36909.97 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک حمایت pullback شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که در آن علاقه خرید قبلاً در طول عقب نشینی ها ظاهر شده است.

حمایت متوسط در 37139.48 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که یک لایه اضافی از علاقه خرید بالقوه را فراهم می کند.

حمایت دوم در 35717.45 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود و با فیبوناچی اصلاحی 38.20% مصادف می‌شود و تلاقی را به پتانسیل آن به عنوان سطح حمایت اضافه می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37633.38 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می‌شود که سطحی را نشان می‌دهد که ممکن است علاقه فروش ظاهر شود.

مقاومت دوم در 37821.46 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که نشان دهنده سطح قابل توجهی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند صعودی است. احتمال حرکت صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 41794 مطلوب در نظر گرفته می‌شود، زیرا با سطح حمایت کم نوسان همسو می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی در جایی که علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

حمایت دوم در 40685 نیز به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر شناخته می‌شود که یک لایه اضافی از علاقه خرید بالقوه را فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 44231 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا مشخص می شود و همزمان با 61.80% فیبوناچی اصلاحی است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تحقق یابد.

مقاومت دوم در 45921 به عنوان یک مقاومت بالا در نوسان شناخته می شود که بیشتر به منطقه مقاومت بالقوه قیمت اضافه می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز NZD قویترین عملکرد و در سمت مقابل JPY ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار قدرت ارزها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید