شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد، که نشان دهنده پتانسیل قیمت برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 100.67 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن در 78.60% همسو می شود. در زیر، دومین سطح حمایتی در 99.62 به عنوان حمایت Pullback ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 101.46 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 101.87 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت از حمایت اول جهش صعودی کند و به سمت مقاومت اول بالاتر رود.

اولین سطح مقاومت در 1.1139 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.1251 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا که با فیبوناچی پروجکشن 100.00% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 1.1064 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.1006 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده پتانسیل ادامه صعودی به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 155.62 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است که نشان دهنده منطقه ای تاریخی است که در آن علاقه خرید مشهود بوده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 153.91 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که یک لایه حمایت بالقوه اضافی برای جفت ارز ارائه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 158.17 به یک مقاومت بالا در نوسان مرتبط است، که نشان دهنده سطحی است که می تواند فشار فروش را تشدید کند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 159.16 با یک مقاومت همپوشانی و 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است، که یک لایه اضافی از مقاومت بالقوه برای EUR/JPY اضافه می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت صعودی ضعیفی را با اطمینان کم نشان می دهد که سناریوی بالقوه ای را برای ادامه صعودی محتاطانه به سمت مقاومت اول نشان می دهد.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی) در 13 دسامبر 2023

حمایت اول در 0.8650 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است که نشان دهنده منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید مشاهده شده است. علاوه بر این، فیبوناچی اصلاحی 23.60 درصد و فیبوناچی پروجکشن 78.60 درصد یک لایه حمایتی بالقوه اضافی برای جفت ارز در این سطح اضافه می کنند.

حمایت دوم در 0.8602 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که بیشتر به سناریوی صعودی بالقوه کمک می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8725 به مقاومت پولبک و 78.60% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که سطحی را نشان می دهد که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8744 نشان دهنده یک مقاومت همپوشانی است که یک لایه اضافی از مقاومت بالقوه را برای EUR/GBP ایجاد می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

سطح مقاومت میانی در 1.2816 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت اول در 1.2872 به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اکستنشن 161.80٪ همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2992 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 1.2612 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.2502 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای جهش صعودی از حمایت اول به سمت مقاومت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 178.59 قوی در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است و با فیبوناچی اکستنشن 127.20% و فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود.

علاوه بر این، حمایت دوم در 177.15 به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر شناخته می شود که یک لایه حمایت بالقوه اضافی برای جفت ارز ارائه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 182.29 با مقاومت پولبک و فیبوناچی پروجکشن 61.80% همراه است، که نشان‌دهنده سطحی است که در آن علاقه فروش می‌تواند تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 184.05 نشان دهنده مقاومت نوسان بالا است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.8352 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.8300 به عنوان یک حمایت نوسان پایین ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  اخبار مهم فارکس در 3 نوامبر 2023

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.8449 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8520 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود، که مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، پتانسیل ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 140.67 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 138.76 به عنوان یک حمایت کم نوسان که نزدیک به سطح فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت میانی در 143.30 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت 1 در 144.53 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 145.32 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود، که مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت 1 در 1.3162 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3123 به عنوان یک حمایت نوسان پایین دیگر ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3261 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3319 به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6892 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00 درصد همسو است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6918 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6815 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6769 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 17 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6402 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6453 به عنوان مقاومتی مشخص می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00% همسو می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6307 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6246 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 37151.74 قابل توجه در نظر گرفته می شود، زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است و با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement مرتبط است، که نشان دهنده منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 36298.13 به عنوان یک حمایت همپوشانی (Overlap) دیگر شناخته می‌شود و با 23.60% فیبوناچی اصلاحی و 78.60% فیبوناچی Retracement مرتبط است، که چندین لایه حمایتی بالقوه را برای شاخص فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37808.77 قابل توجه تلقی می شود زیرا به فیبوناچی اکستنشن 161.80% مرتبط است، که نشان دهنده سطحی است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد، که یک سناریوی بالقوه برای واکنش نزولی از مقاومت اول و کاهش متعاقب آن به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 40640 مهم در نظر گرفته می‌شود، زیرا با حمایت پولبک همسو می‌شود، که نشان‌دهنده منطقه‌ای تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 38275 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که لایه دیگری از پشتیبانی بالقوه را برای این ارزدیجیتال فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 43455 با مقاومت همپوشانی همراه است، که نشان دهنده سطحی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 44490 نشان دهنده یک مقاومت نوسان بالا می باشد و با سطح 127.20% فیبوناچی اکستنشن همراه است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید