در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 28 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز سه شنبه می پردازیم:

شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 28 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم.

DXY (شاخص دلار آمریکا)، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 102.94 به عنوان یک حمایت Overlap (همپوشانی) شناخته می شود، و همچنین با سطح 127.20٪ فیبوناچی اکستنشن مطابقت دارد. این نشان می دهد که سطح قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و از شاخص دلار آمریکا حمایت کند.

حمایت دوم در 102.59 سطح پشتیبانی همپوشانی دیگری است و با  فیبوناچی Extension در 161.80 درصد همسو می شود. این امر به این سطح حمایتی اهمیت بیشتری می دهد و آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند نشان می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 103.62 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود، به این معنی که سطحی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد و به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا عمل کند.

مقاومت دوم در 104.05 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که نشان می دهد این سطح قابل توجه دیگری است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود.

 

تحلیل فارکس 28 نوامبر
تحلیل فارکس 28 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/USD

EUR/USD، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می‌تواند نسبت به مقاومت اول واکنش نزولی نشان دهد و به سمت حمایت اول کاهش یابد.

حمایت اول در 1.0923 به عنوان یک حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد سطح قابل توجهی است که در آن ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه پشتیبانی از جفت ارز را فراهم کند.

پشتیبانی دوم در 1.0879 نیز یک سطح حمایت همپوشانی است که نشان دهنده حوزه بالقوه دیگری است که خریداران می توانند فعال شوند و پشتیبانی ارائه دهند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.0956 به عنوان مقاومت با نوسانانات بالا طبقه بندی می شود. این سطح نشان دهنده یک مانع مهم در برابر حرکت صعودی قیمت است.

مقاومت دوم در 1.0997 به عنوان سطحی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، ذکر شده است، زیرا با  فیبوناچی Extension در نسبت 127.20٪ همسو می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/JPY

در این قسمت از تحلیل فارکس 28 نوامبر ابزار تحلیل شده EUR/JPY است و حرکت کلی نمودار در حال حاضر نزولی است. این پتانسیل وجود دارد که قیمت قبل از عقب نشینی و کاهش به سمت حمایت اول، کوتاه مدت به سمت مقاومت اول صعود کند.

سطح حمایت اول در 162.36 شناسایی شده است و ویژگی مطلوب آن به حمایت عقبگرد بودن نسبت داده می شود. سطح حمایت 2 در 161.54 قرار دارد و جنبه مطلوب آن از حمایت کم نوسانی ناشی می شود.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 162.89 قرار گرفته است و به دلیل همپوشانی بودن مقاومت قابل توجه در نظر گرفته می شود. مقاومت دوم در 163.65 قرار دارد و اهمیت آن از نوسانات بالای آن ناشی می شود.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،16 بهمن 1402

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/GBP

ابزار تحلیل شده در تحلیل فارکس 28 نوامبر، EUR/GBP است و حرکت کلی نمودار در حال حاضر نزولی است. پتانسیل ادامه نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.8663 شناسایی شده است و ویژگی مطلوب آن به حمایت کم چند نوسانی نسبت داده می شود. سطح حمایت دوم در 0.8641 قرار دارد و جنبه مطلوب آن از حمایت کم نوسانی و همزمانی با  فیبوناچی اکستنشن 161.80 درصد ناشی می شود.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.8689 قرار دارد و به دلیل همپوشانی بودن مقاومت قابل توجهی در نظر گرفته می شود. مقاومت دوم در 0.8720 قرار دارد و اهمیت آن از نوسانات بالای آن ناشی می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/USD

GBP/USD، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می تواند نسبت به مقاومت اول واکنش نزولی نشان دهد و به سمت حمایت اول کاهش یابد.

حمایت اول در 1.2558 یک حمایت پولبک در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد سطحی است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز پشتیبانی کند.

حمایت دوم در 1.2497 نیز یک سطح حمایت همپوشانی است که نشان دهنده حوزه بالقوه دیگری است که خریداران می توانند فعال شوند و از قیمت حمایت کنند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2633 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا با فیبوناچی پروجکشن 100% همسو می شود، که اهمیت بیشتری به سطح مقاومت می بخشد.

مقاومت دوم در 1.2712 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا مشخص می شود، که نشان می دهد این نقطه ای است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

تحلیل فارکس 28 نوامبر:
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/JPY

حرکت کلی GBP/JPY نزولی است که نشان دهنده یک روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند از سطح مقاومت اول واکنش نزولی داشته باشد و به سمت حمایت اول سقوط کند.

اولین حمایت در 187.01 یک حمایت پولبک در نظر گرفته می شود و با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% منطبق است. این همگرایی عوامل تکنیکال، آن را به سطح قابل توجهی تبدیل می کند که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و به طور بالقوه حمایت از جفت ارز را فراهم کند.

حمایت دوم در 185.95 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم مشخص می شود، که نشان دهنده حوزه دیگری است که خریداران ممکن است در آن فعال شوند.

مقاومت اول در 188.17 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود، که سطحی را نشان می دهد که فشار فروش می تواند تشدید شود و به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا عمل کند.

 

تحلیل فارکس 28 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CHF

USD/CHF، حرکت کلی نمودار صعودی است که نشان دهنده روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می تواند از حمایت اول جهش صعودی کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

حمایت اول در 0.8796 به عنوان یک حمایت Overlap در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد سطحی است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز پشتیبانی کند.

بخوانید  ۱۰ استراتژی فارکس برتر با درصد موفقیت بالا

حمایت دوم در 0.8769 یک حمایت با نوسانات پایین است، که سطح دیگری را نشان می دهد که خریداران می توانند به طور بالقوه فعال شوند و پشتیبانی ارائه دهند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8826 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان می دهد سطحی است که فشار فروش ممکن است تشدید شود و به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا عمل کند. مقاومت دوم در 0.8854 نیز یک مقاومت همپوشانی (Overlap) است که مقاومت بالقوه را در این سطح تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز USD/JPY

USD/JPY، حرکت کلی نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت بتواند به حرکت نزولی خود به سمت حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 147.51 یک حمایت با نوسانات کم در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد سطح قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ظاهر می شود و پشتیبانی از جفت ارز را فراهم می کند.

حمایت دوم در 146.16 یک حمایت با نوسانات کم دیگر است، و همچنین با فیبوناچی پروجکشن 78.60% منطبق است و آن را به یک سطح حمایت بالقوه قوی تبدیل می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 149.63 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود، که سطحی را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است تشدید شود و به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا عمل کند.

مقاومت دوم در 150.34 یک مقاومت پولبک است که نقطه بالقوه دیگری را نشان می دهد که فروشندگان می توانند وارد بازار شوند. همچنین یک مقاومت متوسط در 148.36 وجود دارد که سطح دیگری برای مشاهده مقاومت بالقوه پولبکی است.

 

تحلیل فارکس 28 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CAD

USD/CAD، حرکت کلی نمودار در حال حاضر صعودی است که نشان دهنده یک حرکت صعودی بالقوه قیمت است. در این سناریو، این احتمال وجود دارد که قیمت جهش صعودی را از سطح حمایت اول تجربه کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

در اینجا سطوح کلیدی و دلایل اهمیت آنها آورده شده است:

حمایت اول در 1.3604: این سطح به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد قبلاً به عنوان نقطه قیمتی عمل کرده است که در آن خریداران علاقه نشان داده و حمایت کرده اند.

پشتیبانی دوم در 1.3578: سطح حمایت دوم یکی دیگر از سطوح مهم است، زیرا با پسوند فیبوناچی 127.20% همسو می شود و آن را به منطقه ای بالقوه تبدیل می کند که خریداران ممکن است در آن فعال شوند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3653: مقاومت اول به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است فشار فروش تشدید شود.

مقاومت دوم در 1.3693: مقاومت دوم به عنوان مقاومت عقب نشینی شناسایی می شود که نشان دهنده نقطه ای است که فروشندگان ممکن است وارد بازار شوند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز AUD/USD

AUD/USD، حرکت کلی نمودار در حال حاضر نزولی است که حاکی از حرکت نزولی بالقوه قیمت است. در این سناریو، این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به مقاومت اول واکنش نزولی نشان دهد و به سمت حمایت اول سقوط کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 22 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در اینجا سطوح کلیدی و دلایل اهمیت آنها آورده شده است:

حمایت اول در 0.6570، این سطح به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد قبلاً به عنوان نقطه قیمتی عمل کرده است که خریداران علاقه نشان داده و حمایت کرده اند.

پشتیبانی دوم در 0.6520، مشابه حمایت اول، این پشتیبانی همپوشانی است و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است وارد شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6641، به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، و همچنین با سطح 161.80 درصد فیبوناچی اکستنشن همسو می شود. این تلاقی یک منطقه مقاومت قوی را نشان می دهد که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود.

مقاومت دوم در 0.6724: مقاومت دوم یکی دیگر از سطوح مقاومت Overlap است که به پتانسیل آن به عنوان یک نقطه مقاومت قوی بیشتر می‌افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

جفت ارز NZD/USD

NZD/USD، حرکت کلی نمودار در حال حاضر نزولی است که نشان دهنده یک حرکت نزولی بالقوه در قیمت است. در این سناریو، این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به مقاومت اول واکنش نزولی نشان دهد و به سمت حمایت اول سقوط کند.

حمایت اول در 0.6065: این سطح به عنوان یک پشتیبانی همپوشانی شناخته می‌شود، که نشان می‌دهد این نقطه قیمتی است که خریداران قبلاً علاقه نشان داده‌اند و ممکن است دوباره پشتیبانی ارائه دهند.

حمایت دوم در 0.6011: این سطح همچنین یک حمایت همپوشانی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است وارد شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6105: مقاومت اول به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا مشخص می شود. این سطح مهم است زیرا هم با فیبوناچی پروجکشن 78.60% و هم با فیبوناچی Extension در 127.20% تلاقی دارد که نشان دهنده ناحیه مقاومت قوی است.

مقاومت دوم در 0.6140: سطح مقاومت دوم با فیبوناچی Extension در 161.80% همراه است و وزن بیشتری به پتانسیل آن به عنوان یک نقطه مقاومت قوی اضافه می کند.

 

تحلیل فارکس 28 نوامبر
تحلیل فارکس 28 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

 

تحلیل فارکس 28 نوامبر شاخص DJ30

DJ30، حرکت نمودار نزولی است که نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 35075.70 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد سطح قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ظاهر می شود و از شاخص DJ30 پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 34768.62 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان می دهد سطحی است که خریداران ممکن است تمایل بیشتری برای ورود به آن داشته باشند.

مقاومت متوسط در 35409.48 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، که نشان دهنده سطحی است که فشار فروش می تواند افزایش یابد و به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا عمل کند.

مقاومت دوم در 35721.09 به عنوان مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود، که نشان می دهد این نقطه ای است که فروشندگان ممکن است در بازار شرکت کنند.

 

تحلیل فارکس 28 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی مشخص شده است

دیدگاهتان را بنویسید