شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

تجزیه و تحلیل نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود جهت روند واضح در حال حاضر است. با توجه به این موضع خنثی، یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت می تواند در محدوده ای که توسط سطوح حمایت اول و مقاومت اول تعریف شده است، نوسان کند.

سطح حمایت اول در 103.06 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. چنین سطوحی اغلب دارای اهمیت تاریخی هستند و زمانی که قیمت به آنها نزدیک می شود می توانند علاقه خرید را به خود جلب کنند. این یک منطقه حمایتی بالقوه در صورت کاهش قیمت است.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 102.63 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. این سطح همچنین ممکن است به عنوان یک منطقه حمایت عمل کند و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است و بر اهمیت بالقوه آن تأکید بیشتری دارد.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 103.75 به عنوان مقاومت همپوشانی توصیف می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است. معامله گران باید این سطح را از نزدیک تماشا کنند زیرا ممکن است مانعی برای حرکت بیشتر صعودی باشد.

سطح مقاومت دوم در 104.25 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص شده است. این نشان می دهد که این یک سطح تاریخی دیگر است که قیمت با مقاومت مواجه شده است. در صورت حرکت صعودی قیمت، می‌توان آن را ناحیه قابل توجهی از مقاومت بالقوه در نظر گرفت.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. طبق تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 1.0812 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. چنین سطوحی اغلب دارای اهمیت تاریخی هستند و ممکن است به عنوان مناطق حمایتی قوی عمل کنند که در آن علاقه خرید ظاهر شود. این منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است در صورت کاهش بیشتر حمایت پیدا کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 1.0748 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح با وجود فیبوناچی اکستنشن 161.80% تقویت می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0927 به عنوان مقاومت همپوشانی توصیف می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است. معامله گران باید این سطح را از نزدیک زیر نظر داشته باشند زیرا ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

سطح مقاومت دوم در 1.0982 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. مشابه مقاومت 1، سطح مقاومت تاریخی را نشان می دهد و در صورت حرکت صعودی قیمت می توان آن را قابل توجه دانست.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت ممکن است یک واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند و متعاقباً به سمت حمایت اول سقوط کند.

حمایت اول در 158.537 به چند دلیل مطلوب در نظر گرفته می شود. اولاً، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود، که سطح تاریخی را نشان می‌دهد که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایت با 50% فیبوناچی اصلاحی و 100% Fibonacci پروجکشن همسو می‌شود و به اهمیت آن تلاقی می‌دهد.

حمایت دوم در 157.304 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که استحکام بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

حمایت متوسط در 159.26 به عنوان یک حمایت کم نوسان برجسته می شود، که منطقه حمایت بالقوه را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 160.304 به دلیل همپوشانی بودن مقاومت قابل توجه است، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن ممکن است فشار فروش ظاهر شود.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

به طور مشابه، مقاومت دوم در 161.489 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت بتواند به حرکت نزولی خود به سمت حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 0.8531 به چند دلیل مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایت با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تلاقی را به اهمیت آن اضافه می کند.

حمایت دوم در 0.8515 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که استحکام بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8562 به دلیل همپوشانی بودن مقاومت قابل توجه است و همزمان با 23.60%  فیبوناچی اصلاحی است.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 0.8589 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود، که با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. مقاومت میانی در 0.8548 به عنوان یک مقاومت پولبک برجسته می شود و زمینه بیشتری را به سطوح مقاومت اضافه می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. طبق تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 1.2648 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. این سطح قابل توجه است زیرا با 78.60% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد، که نشان دهنده ارتباط تاریخی و پتانسیل آن برای عمل به عنوان یک منطقه حمایتی قوی است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 1.2601 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. چنین سطوحی اغلب دارای اهمیت تاریخی هستند و می توانند اهمیت منطقه حمایت 1 را تقویت کنند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2763 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا توصیف می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است. معامله گران باید این سطح را از نزدیک زیر نظر داشته باشند زیرا ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

سطح مقاومت 2 در 1.2815 به عنوان مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود که نشان دهنده سطح تاریخی دیگری از مقاومت است. در صورت حرکت صعودی قیمت می توان آن را قابل توجه دانست.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت بتواند به حرکت نزولی خود به سمت حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 186.251 به دلایل مختلفی مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با 23.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تلاقی را به اهمیت آن اضافه می کند.

حمایت دوم در 184.308 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 50% فیبوناچی ریتریسمنت همزمان می شود و قدرت اضافی را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 188.626 به دلیل مقاومت نوسان بالا بودن قابل توجه است. مقاومت میانی در 187.365 به عنوان مقاومت همپوشانی برجسته می شود و زمینه بیشتری را به سطوح مقاومت اضافه می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. بر اساس تحلیل شما، قیمت به طور بالقوه می تواند یک جهش صعودی را از سطح حمایت اول تجربه کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

سطح حمایت اول در 0.8605 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 61.80% فیبوناچی پروجکشن تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

بخوانید  اخبار مهم فارکس در 10 نوامبر 2023

سطح حمایت دوم در 0.8555 به عنوان یک حمایت پولبک توصیف می‌شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8650 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 0.8695 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. طبق تحلیل شما، قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 146.60 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 23.60% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی و پتانسیل آن برای عمل به عنوان یک منطقه حمایت قوی است.

علاوه بر این، یک سطح حمایت متوسط در 147.31 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی نیز طبقه بندی می شود و قدرت بیشتری به حمایت بالقوه در این ناحیه می افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 148.23 یک مقاومت نوسان بالا در نظر گرفته می‌شود و با فیبوناچی پروجکشن 78.60% همراه است، که آن را به سطح قابل‌توجهی برای تماشای معکوس‌های احتمالی قیمت تبدیل می‌کند.

سطح مقاومت دوم در 148.80 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود و با فیبوناچی پروجشکن 100% مرتبط است، که نشان دهنده اهمیت آن به عنوان یک نقطه تاریخی مقاومت قیمت است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3341 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 50.00٪ فیبوناچی Retracement همراه است. در پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.3256 نیز به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.3462 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3530 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.6534 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6461 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر اشاره شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی Retracement همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.6614 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6654 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback دیگر مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.6064 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6015 به عنوان یک حمایت Pullback که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است، اشاره می‌کند و بر اهمیت آن به‌عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

بخوانید  فارکس چیست + ورود به فارکس

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.6149 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6182 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 (میانگین صنعتی داو جونز) در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت بتواند به حرکت صعودی خود به سمت مقاومت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 38097.50 به عنوان یک حمایت همپوشانی مطلوب در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 37819.50 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی (Overlap) شناخته می شود که استحکام بیشتری به ناحیه حمایت می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38562.12 به دلیل داشتن یک مقاومت نوسان بالا و همسویی با فیبوناچی پروجکشن 78.60% قابل توجه است که به اهمیت آن افزوده است.

مقاومت دوم در 38774.15 به عنوان فیبوناچی پروجکشن 100% مشخص می شود که نشان دهنده یک هدف قیمتی بالقوه است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در این حرکت نزولی نقش دارند که حاکی از حرکت نزولی بالقوه قیمت است.

حمایت اول در 40670 به دلایل مختلفی مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایتی با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تلاقی را به اهمیت آن اضافه می کند.

حمایت دوم در 38807 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که استحکام بیشتری را برای ناحیه پشتیبانی بالقوه فراهم می کند.

حمایت میانی در 41793 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد و اهمیت آن را بیشتر تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 43526 به دلیل وجود مقاومت همپوشانی و 50% فیبوناچی اصلاحی قابل توجه است که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 45482 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می‌شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود و به ناحیه مقاومت کلی کمک می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی ضعیف را با اطمینان کم نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی مردد است. عوامل متعددی در این حرکت نزولی ضعیف نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل حرکت نزولی قیمت است.

حمایت اول در 2251.10 به چند دلیل مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، این سطح حمایت با 61.80٪ فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تلاقی را به اهمیت آن اضافه می کند.

حمایت دوم در 2168.83 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که استحکام بیشتری به ناحیه پشتیبانی بالقوه می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 2433.10 به دلیل وجود یک مقاومت همپوشانی و 50% فیبوناچی اصلاحی قابل توجه است که به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می دهد.

علاوه بر این، مقاومت 2 در 2583.12 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و به منطقه مقاومت کلی کمک می کند.

مقاومت متوسط در 2376.53 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که اهمیت آن را بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز USD قویترین عملکرد و در سمت مقابل AUD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه قدرت ارزها

دیدگاهتان را بنویسید