شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده پتانسیل شکستن قیمت از حمایت اول و کاهش به سمت حمایت دوم است.

سطح حمایت 1 در 101.87 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 100.67 به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر که با سطح فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 102.61 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 103.20 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت از مقاومت اول واکنش نزولی داشته باشد و به سمت حمایت اول سقوط کند، به خصوص اگر قیمت به زیر سطح حمایت میانی بشکند.

سطح مقاومت اول در 1.1006 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.1064 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت میانی در 1.0939 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می‌شود.

در حالی که سطح حمایت اول در 1.0878 به‌عنوان حمایت همپوشانی که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می‌شود، مشخص می‌شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.0747 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر احساسات صعودی ضعیفی را با اطمینان پایین نشان می دهد که احتمال ادامه روند صعودی آزمایشی به سمت مقاومت اول را نشان می دهد.

حمایت اول در 155.62 قابل توجه در نظر گرفته می شود، زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است و با 61.80% فیبوناچی Retracement مرتبط است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 153.91 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه برای جفت ارز ارائه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 158.17 به مقاومت پولبک و فیبوناچی پروجکشن 61.8% مرتبط است، که نشان‌دهنده سطحی است که در آن علاقه فروش می‌تواند تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 159.16 با یک مقاومت همپوشانی و 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است، که چالش های بالقوه را برای پیشی گرفتن قیمت از این سطوح بیشتر برجسته می کند.

سطح حمایت متوسط در 155.62 ذکر شده است که نشان دهنده یک حمایت همپوشانی (Overlap) است.

بخوانید  حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.2612 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.2502 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.2781 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2872 به عنوان یک مقاومت عقب نشینی که با سطح گسترش فیبوناچی 161.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده پتانسیل ادامه صعودی به سمت مقاومت اول است.

حمایت متوسط در 180.09 قابل توجه در نظر گرفته می شود که نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 178.59 به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر شناخته می شود و با 127.20% فیبوناچی Extension همراه است، که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه برای جفت ارز ارائه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 182.29 به مقاومت پولبک و فیبوناچی پروجکشن 61.80% مرتبط است، که نشان‌دهنده سطحی است که در آن علاقه فروش می‌تواند تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 184.05 با یک مقاومت نوسان بالا همراه است، که چالش‌های بالقوه برای پیشی گرفتن قیمت از این سطوح را بیشتر نشان می‌دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.8558 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که با سطح فیبوناچی پروجکشن در 78.60٪ همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.8520 نیز به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که با سطح  فیبوناچی Projection در 100.00% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت میانی در 0.8592 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت 1 در 0.8638 به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8710 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback ذکر شده است، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، پتانسیل قیمت برای جهش صعودی از حمایت میانی وجود دارد.

بخوانید  مناطق عرضه و تقاضا + انواع آن در فارکس

سطح حمایت متوسط در 142.06 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% است. در ادامه، سطح حمایت 1 در 141.50 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 144.53 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 145.32 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده پتانسیل سقوط به سمت حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 1.3261 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3162 به عنوان یک حمایت نوسان پایین ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت میانی در 1.3319 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 1 در 1.3370 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت از مقاومت اول واکنش نزولی داشته باشد و به سمت حمایت اول سقوط کند، به خصوص اگر قیمت به زیر سطح حمایت میانی بشکند.

اولین سطح مقاومت در 0.6811 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 161.80% اکستنشن و 78.60% سطح پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6846 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، سطح حمایت متوسط در 0.6776 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح حمایت اول در 0.6730 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود.

در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6670 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00 درصد است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که یک واکنش نزولی از مقاومت اول نشان دهد و به سمت حمایت اول سقوط کند.

اولین سطح مقاومت در 0.6307 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 161.80% اکستنشن و 78.60% سطح پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6402 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6250 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6182 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00 درصد همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی نزولی ضعیفی را نشان می‌دهد که یک سناریوی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 37151.74 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است که نشان دهنده منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 36298.13 به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر شناخته می‌شود و با 23.60% فیبوناچی Retracement مرتبط است، که لایه دیگری از حمایت بالقوه را برای شاخص فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37808.77 به فیبوناچی اکستنشن 161.80% مرتبط است، که سطحی را نشان می دهد که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت میانی در 37448.85 با مقاومت پولبک همراه است و یک لایه مقاومت بالقوه اضافی برای شاخص اضافه می‌کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 40715 دارای اهمیت است، زیرا نشان‌دهنده یک نوسان پایین حمایت است و با 50% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد و بر نقش آن به عنوان یک سطح حمایت بحرانی تأکید می‌کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 38437 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 78.60 درصد فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که لایه دیگری از حمایت قابل توجه برای روند صعودی ادامه دارد.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 44490 به یک مقاومت نوسان بالا مرتبط است و با 100% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، که منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است فشار فروش در آن تشدید شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 45999 با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همراه است که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا است.

سطح حمایت متوسط در 43268 نیز شناسایی شده است که حرکت صعودی را در نمودار BTCUSD تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز CAD قویترین عملکرد و در سمت مقابل AUD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی جفت ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار قدرت ارزها

دیدگاهتان را بنویسید