در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 5 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی) در روز سه شنبه می پردازیم:

شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 5 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی دارد. قیمت به طور بالقوه می تواند این روند نزولی را به سمت حمایت اول در 103.02 ادامه دهد که به عنوان حمایت همپوشانی یا Overlap شناخته می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجه عمل کند که در آن علاقه خرید می تواند ظاهر شود و به طور بالقوه برخی از DXY را پشتیبانی کند.

اگر حرکت نزولی ادامه یابد، حمایت دوم در 102.62، که به عنوان حمایت با نوسانات کم طبقه بندی می شود، ممکن است به عنوان یک سطح اضافی از حمایت بالقوه وارد عمل شود.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 103.72 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا ذکر شده است، که نشان دهنده آن به عنوان یک مانع قابل توجه است که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه حرکت صعودی بیشتر را محدود کند. مقاومت دوم در 104.15 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که به عوامل مقاومت بالقوه برای DXY اضافه می کند.

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر
تحلیل فارکس 5 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد. قیمت به طور بالقوه می تواند یک جهش صعودی از حمایت اول در 1.0800 را تجربه کند، که به عنوان یک حمایت همپوشانی با اهمیت افزوده یک فیبوناچی Extension در 127.20٪ شناخته می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل کند که در آن علاقه خرید می تواند ظاهر شود و به طور بالقوه جفت ارز را بالاتر می برد.

اگر حرکت صعودی ادامه پیدا کند، حمایت دوم در 1.0759، که به عنوان حمایت pullback با اهمیت فیبوناچی اکستنشن در 161.80٪ طبقه بندی می شود، ممکن است سطح بیشتری از حمایت را فراهم کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 1.0878 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که نشان دهنده آن به عنوان یک مانع قابل توجه است که در آن سود فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه حرکت صعودی بیشتر را محدود کند. مقاومت دوم در 1.0958 به عنوان مقاومت عقب نشینی طبقه بندی می شود که به عوامل مقاومت بالقوه برای EUR/USD اضافه می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و سناریویی وجود دارد که در آن قیمت می تواند در کوتاه مدت قبل از معکوس شدن و کاهش به سمت سطح حمایت اول به سمت مقاومت اول افزایش یابد.

حمایت اول در 158.72: این سطح به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان می دهد می تواند منطقه قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر می شود و به طور بالقوه برای EUR/JPY پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 157.75: این سطح پشتیبانی به عنوان حمایت با نوسانات کم طبقه بندی می شود، که نشان می دهد سطحی است که خریداران ممکن است در آن فعال شوند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 160.35: مقاومت اول به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر می‌شود، که نشان می‌دهد این یک مانع قابل‌توجه است که در آن فشار فروش تشدید می‌شود و به طور بالقوه باعث برگشت می‌شود.

بخوانید  معامله بر اساس سطوح حمایتی و مقاومتی

مقاومت دوم در 161.52: این به عنوان یک مقاومت همپوشانی (Overlap) شناخته می شود، که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و سناریوی بالقوه ای وجود دارد که در آن قیمت می تواند در کوتاه مدت قبل از معکوس شدن و کاهش به سمت سطح حمایت اول به سمت مقاومت اول افزایش یابد.

حمایت اول در 0.8559: این سطح به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناسایی می‌شود، که نشان می‌دهد می‌تواند منطقه قابل‌توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر می‌شود و به طور بالقوه پشتیبانی از EUR/GBP را فراهم می‌کند.

حمایت دوم در 0.8525: این سطح حمایتی به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود، که نشان می دهد سطحی است که خریداران ممکن است در آن فعال شوند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.8620: مقاومت اول به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، که نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود، و به طور بالقوه باعث برگشت می شود.

مقاومت دوم در 0.8664: این به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی دارد. قیمت به طور بالقوه می تواند از حمایت اول در 1.2585 که به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 23.60% فیبوناچی بازگردانی مجدد مطابقت دارد، جهش صعودی ایجاد کند. این سطح حمایت ممکن است به عنوان یک منطقه قوی عمل کند که در آن علاقه خرید ظاهر می شود و به طور بالقوه جفت ارز را بالاتر می برد.

اگر حرکت صعودی ادامه پیدا کند، حمایت دوم در 1.2500، که به عنوان حمایت عقب نشینی طبقه بندی می شود و مرتبط با 38.20٪ فیبوناچی بازگشت، ممکن است سطح بیشتری از حمایت را ارائه دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 1.2727 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که نشان دهنده آن به عنوان یک مانع مهم است که در آن سود فروش ممکن است تشدید شود. مقاومت دوم در 1.2794 به عنوان یک مقاومت بالا چند نوسانی طبقه بندی می شود که بیشتر به عوامل مقاومت بالقوه برای GBP/USD اضافه می کند.

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر
تحلیل فارکس 5 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/JPY

حرکت کلی GBP/JPY نزولی است. قیمت به طور بالقوه می‌تواند در کوتاه‌مدت به سمت مقاومت اول افزایش یابد، قبل از اینکه آن را معکوس کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.
ممکن است یک حرکت صعودی بالقوه به سمت مقاومت 1 وجود داشته باشد، اما معامله گران باید مراقب نشانه های بازگشت یا شکست در بالاتر از سطح 186.43 باشند. اگر قیمت نتواند مقاومت اول را با قدرت بشکند، می تواند معکوس شود و سطوح حمایت را و هدف قرار دهد.

حمایت اول در 185.09: این سطح یک حمایت با نوسانات است که در صورت نزدیک شدن قیمت، علاقه احتمالی خرید را نشان می دهد.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

حمایت دوم در 184.21: این سطح حمایت پولبک است و در صورت رسیدن قیمت و تست آن می تواند علاقه خرید بیشتری را ایجاد کند.

مقاومت اول در 186.43: این سطح مقاومت اولیه است. این یک مقاومت همپوشانی است و همزمان با نسبت 50 درصد فیبوناچی اصلاحی می باشد و آن را به مانعی قابل توجه برای حرکت‌های صعودی بالقوه تبدیل می‌کند.

مقاومت دوم در 187.41: این سطح مقاومت دوم است که یک مقاومت همپوشانی می باشد و همزمان با نسبت 100 درصد فیبوناچی اصلاحی است و آن را به مانعی قابل توجه برای حرکت‌های صعودی بالقوه تبدیل می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و قیمت به طور بالقوه می تواند به سمت حمایت اول در 0.8665 ادامه دهد. این سطح حمایت به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که نشان می دهد در گذشته به عنوان سطح قابل توجهی از علاقه خرید حفظ شده است.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.8762 به عنوان مقاومت overlap طبقه بندی می شود، که نشان می دهد می تواند به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش علاقه فروش عمل کند. مقاومت دوم در 0.8861 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که عوامل مقاومت بالقوه USD/CHF را بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و قیمت به طور بالقوه می تواند این روند نزولی را به سمت حمایت اول در 146.19 ادامه دهد. این سطح حمایت به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت آن به‌عنوان منطقه‌ای بالقوه است که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود.

علاوه بر این، یک حمایت متوسط در 146.90 وجود دارد که به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که پتانسیل آن را به عنوان سطحی که خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند و به طور بالقوه برای USD/JPY پشتیبانی می کنند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 147.70 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، و همچنین با سطح فیبوناچی اصلاحی در 61.80% منطبق است. این نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان یک مانع اساسی در جایی که فشار فروش تشدید می‌شود، عمل کند. مقاومت دوم در 148.18 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد و پتانسیل واکنش نزولی از سطح مقاومت اول وجود دارد که منجر به افت به سمت حمایت اول می‌شود.

حمایت اول در 1.3521 به عنوان سطح حمایت اورلپ شناسایی می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود.

پایین تر، حمایت دوم در 1.3481 وجود دارد که به عنوان حمایت کم نوسان شناخته می شود، که به اهمیت بالقوه آن به عنوان حوزه دیگری که خریداران ممکن است در آن فعال شوند می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3571 توسط سطح 61.80% فیبوناچی Retracement پشتیبانی می‌شود، که نشان می‌دهد می‌تواند به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش قیمت عمل کند. مقاومت دوم در 1.3622 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناسایی می شود که عوامل مقاومت بالقوه برای USD/CAD را تقویت می کند.

بخوانید  اخبار مهم فارکس در 13 نوامبر 2023

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

حمایت اول در 0.6589 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود.

پایین تر، حمایت دوم در 0.6520 وجود دارد که به عنوان سطح حمایت همپوشانی نیز ذکر شده است، که به اهمیت بالقوه آن به عنوان منطقه دیگری که خریداران ممکن است در آن فعال شوند می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.6675 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود، که نشان می دهد می تواند به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش علاقه فروش عمل کند. مقاومت دوم در 0.6724 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناسایی می شود که عوامل مقاومت بالقوه برای AUD/USD را تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد و پتانسیل ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 0.6130 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با سطح حمایتی همپوشانی همسو می شود، که نشان می دهد می تواند به عنوان یک سطح قوی که در آن علاقه خرید ظاهر شود، عمل کند.

پایین تر، حمایت دوم در 0.6064 وجود دارد که به عنوان سطح حمایت همپوشانی دیگری شناخته می شود و به اهمیت بالقوه آن به عنوان منطقه دیگری که خریداران می توانند در آن فعال شوند، می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6207 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود، که نشان می دهد می تواند به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش فشار فروش عمل کند. مقاومت دوم در 0.6274 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالای دیگر ذکر شده است که عوامل مقاومت بالقوه برای NZD/USD را بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر: شاخص DJ30

DJ30، حرکت نمودار است حرکت کلی نمودار ضعیف صعودی با سطح اطمینان کم است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک تداوم صعودی به سمت مقاومت اول باشد.

حمایت اول در 35726.00: این سطح یک حمایت کم نوسان است که نشان می دهد قبلاً پایه ای برای خریداران در این قیمت ارائه کرده است. معامله گران ممکن است این سطح را به عنوان یک سطح بالقوه برای علاقه خرید ببینند.

حمایت دوم در 35058.06: این سطح یک حمایت همپوشانی را نشان می‌دهد که زمانی شکل می‌گیرد که اقدام قیمت قبلی حول یک سطح خاص جمع شده باشد. اگر قیمت به آن نزدیک شود، می تواند به عنوان یک منطقه حمایتی عمل کند.

مقاومت اول در 36299.99: این سطح یک مقاومت با نوسانات بالا است که در آن قیمت در گذشته با فشار فروش مواجه شده است. معامله گران ممکن است به دنبال شکست های بالقوه صعودی یا معکوس در این سطح باشند. مقاومت دوم در 3699.07 با سطح فیبوناچی اصلاحی در 127.2% همسو می شود و می تواند به عنوان یک سطح مقاومتی بالقوه برای شاخص DJ 30 باشد.

 

تحلیل فارکس 5 دسامبر
سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

دیدگاهتان را بنویسید