شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان سوگیری جهت گیری قوی در دلار آمریکا است. در نتیجه، پتانسیل نوسان قیمت بین سطح حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 101.77 قابل توجه است زیرا با سطح حمایت همپوشانی (overlap) همسو می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه بالقوه عمل کند که در آن علاقه خرید ظاهر شود و پشتیبانی موقت برای DXY فراهم کند.

حمایت دوم در 100.71 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 103.09 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود.

مقاومت دوم در 103.50 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود و همچنین با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همراه است. این سطح به طور بالقوه می تواند به عنوان یک نقطه مقاومت قوی عمل کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت یورو نسبت به دلار آمریکا است. با این حال، نمودار سناریوی بالقوه ای را پیشنهاد می کند که در آن قیمت می تواند بین سطح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

حمایت اول در 1.0879 به چند دلیل قابل توجه است. این به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و همچنین با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد. این تلاقی عوامل فنی آن را به یک منطقه حمایتی بالقوه قوی تبدیل می کند، که نشان می دهد خریداران ممکن است در این سطح وارد شوند و حمایت موقت برای جفت EUR/USD ارائه دهند.

حمایت دوم در 1.0747 نیز به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.1006 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود و با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود.

مقاومت دوم در 1.1130 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود. نوسانات اوج اغلب نقاط معکوس یا مقاومت در حرکت قیمت را نشان می دهند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 158.84 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان دهنده سطحی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود. سطح مقاومت دوم در 160.46 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اکستنشن 161.80% مرتبط است و اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت تقویت می کند.

در سمت حمایت، اولین سطح حمایت در 156.79 به عنوان یک حمایت پولبک در نظر گرفته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود. سطح حمایت دوم در 154.76 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و به اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

بخوانید  پرده برداری از راز مخفی در معاملات طلا برای کسب حداکثر سود + بررسی 5 تا از مهمترین انواع استراتژی ترید طلا

سطح حمایت اول در 0.8587 با توجه به ویژگی های آن به عنوان یک حمایت همپوشانی قابل توجه در نظر گرفته می شود. سطح حمایت دوم در 0.8559 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8620 به عنوان یک مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود و آن را به یک مانع بالقوه قابل توجه تبدیل می کند که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود. سطح مقاومت دوم در 0.8651 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% مرتبط است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح مقاومت بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده ضعف پوند انگلیس در مقایسه با دلار آمریکا است. این حرکت سناریویی بالقوه را نشان می دهد که قیمت می تواند به حرکت نزولی خود به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 1.2611 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. این یک سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود و حمایت موقت برای جفت GBP/USD فراهم می کند.

حمایت دوم در 1.2507 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند. این سطح بیشتر با 50% فیبوناچی اصلاحی مشخص می شود و به اهمیت آن می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2763 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و با سطح 78.60%  فیبوناچی اصلاحی مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود.

مقاومت دوم در 1.2827 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است. نوسانات اوج اغلب به عنوان نقطه بازگشت یا مقاومت در حرکت قیمت عمل می کند.

حمایت میانی در 1.2694 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همزمان است و اهمیت آن را بیشتر برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 184.20 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح فیبوناچی Extension در 161.80% همسو می شود. سطح مقاومت دوم در 186.35 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که اهمیت آن را به عنوان یک سطح مقاومت بالقوه تقویت می کند.

در سمت حمایت، سطح حمایت اول در 181.85 به عنوان یک حمایت Pullback طبقه‌بندی می‌شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همراه است و آن را به یک منطقه حمایت بالقوه قابل توجه تبدیل می‌کند. سطح حمایت دوم در 179.01 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان سوگیری جهتی قوی است. در این سناریو، قیمت به طور بالقوه می تواند در محدوده ای حرکت کند که بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان است.

بخوانید  اخبار مهم فارکس امروز، 8 نوامبر 2023

حمایت اول در 0.8451 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 50% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و حمایت موقت برای USD/CHF فراهم می کند.

حمایت دوم در 0.8352 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8554 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می‌شود، که همزمان با سطح 50% فیبوناچی Retracement است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود.

مقاومت دوم در 0.8639 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و بر اهمیت آن می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن است. این حرکت با پتانسیل تداوم صعودی به سمت سطح مقاومت 1 پشتیبانی می شود.

حمایت اول در 142.75 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و با سطح 50% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه ای بالقوه را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و حمایت موقت برای USD/JPY ارائه می دهد.

حمایت دوم در 140.73 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 145.34 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود. اوج های نوسانی اغلب به عنوان نقاط معکوس یا مقاومت در حرکت قیمت عمل می کنند.

مقاومت دوم در 146.56 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی نزولی در مقابل قیمت را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده سناریوی بالقوه قیمت برای ایجاد یک واکنش نزولی از مقاومت اول و کاهش به سمت حمایت اول است.

اولین سطح مقاومت در 1.3403 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3486 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت می کند.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 1.3319 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3261 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی صعودی در مقابل قیمت را نشان می‌دهد، که سناریوی بالقوه‌ای را برای افزایش صعودی قیمت به سمت مقاومت اول نشان می‌دهد که در صورت شکستن بالاتر از مقاومت میانی.

سطح مقاومت میانی در 0.6742 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت 1 در 0.6771 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6872 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا که با سطح فیبوناچی پروجکشن 61.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

بخوانید  روش‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای کندل استیک اینگالفینگ (پوششی)

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6670 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% است. در زیر، دومین سطح حمایت در 0.6614 نیز به عنوان یک حمایت Pullback مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی صعودی در مقابل قیمت را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده سناریوی بالقوه برای افزایش صعودی قیمت به سمت مقاومت اول در صورت شکسته شدن بالاتر از خط روند نزولی است.

سطح مقاومت اول در 0.6294 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6366 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا که با سطح فیبوناچی Projection در 61.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت متوسط در 0.6220 به عنوان حمایت Pullback شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت اول در 0.6182 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که نزدیک با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد، که نشان دهنده پتانسیل نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 37,303.35 مطلوب در نظر گرفته می شود، زیرا به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% است. سطح حمایت دوم در 37,084.50 نیز به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان یک سطح حمایتی در طی یک اصلاح قیمت افزوده می شود.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 37665.45 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که ممکن است به عنوان مانعی برای تحقق فشار فروش عمل کند. سطح مقاومت دوم در 37,814.50 به عنوان یک مقاومت Pullback شناخته می‌شود و به این سطح مقاومت بالقوه اهمیت می‌دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده پتانسیل نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 45530 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. سطح حمایت دوم در 44251 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و به پتانسیل آن به عنوان یک سطح حمایت می افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 47,517 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود، در حالی که سطح مقاومت 2 در 49,486 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا دیگر شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که در آن فشار فروش می تواند تحقق یابد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز AUD قویترین عملکرد و در سمت مقابل JPY ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

 

دیدگاهتان را بنویسید