شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، پتانسیل افزایش صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 101.46 به عنوان یک مقاومت همپوشانی (Overlap) شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 101.87 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

از جنبه نزولی، اولین سطح حمایت در 100.67 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که با سطح فیبوناچی Projection در 78.60% همسو می شود. در زیر، دومین سطح حمایت در 99.62 به عنوان حمایت پولبک (Pullback) ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول و جهش صعودی از این سطح وجود دارد.

سطح حمایت اول در 1.1013 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 1.0894 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت میانی در 1.1065 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت اول در 1.1139 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.1251 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00% همسو می شود، که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 155.62 به عنوان یک حمایت پولبک در نظر گرفته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 153.91 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه را فراهم می کند.

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 158.17 به مقاومت پولبک مرتبط است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود. علاوه بر این، مقاومت دوم در 159.15 با یک مقاومت همپوشانی همراه است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و یک لایه اضافی از مقاومت بالقوه اضافه می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

بخوانید  تحلیل یورو/دلار و پیش بینی قیمت آن تا پایان سال 2023

اولین حمایت در 0.8649 به عنوان یک حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 0.8602 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8699 به مقاومت Pullback مرتبط است. علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8725 نیز نشان‌دهنده مقاومت پولبک است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می‌شود و سطحی را نشان می‌دهد که در آن فشار فروش می‌تواند تشدید شود.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

سطح مقاومت میانی در 1.2764 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت 1 در 1.2819 به عنوان مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2872 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 1.2691 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.2612 به عنوان یک حمایت اورلپ ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد، که سناریوی بالقوه ای را برای نوسان قیمت بین مقاومت میانی و حمایت میانی پیشنهاد می کند.

حمایت متوسط در 179.51 به عنوان یک حمایت پولبک در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، حمایت اول در 178.60 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که یک لایه حمایت بالقوه اضافی برای جفت ارز ارائه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت میانی در 180.42 با مقاومت پولبک همراه است که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00 درصد است. علاوه بر این، مقاومت 1 در 181.85 نیز نشان دهنده مقاومت پولبک است، که نشان دهنده سطحی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.8453 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8527 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی سطوح 23.60% و 38.20% فیبوناچی retracement می شود، که مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

بخوانید  پیپ (PIP) در فارکس چیست + تکنیک ها

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.8354 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود. در ادامه، دومین سطح حمایت در 0.8249 به عنوان یک حمایت Pullback دیگر ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، پتانسیل افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 141.90 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 142.66 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اول در 140.73 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 138.76 به عنوان یک حمایت کم نوسان که با سطح فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که از مقاومت اول عقب نشینی کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح مقاومت اول در 1.3261 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3321 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 2360% همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 1.3152 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3099 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.6774 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% است. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6728 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 0.6893 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی Extension در 100.00% همسو است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6936 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

بخوانید  تحلیل فارکس 4 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت به زیر حمایت اول و سقوط به سمت حمایت دوم وجود دارد تا شروع یک روند نزولی نزولی باشد.

سطح حمایت اول در 0.6308 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همراه است. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6246 نیز به عنوان یک حمایت Overlap که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همراه است، ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.6402 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6449 به عنوان مقاومتی مشخص می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00% همسو می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد. با این حال، پتانسیل نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

مقاومت اول در 37,814.50 با مقاومت Pullback همراه است که با سطح فیبوناچی اکستنشن در 127.20% همسو می شود. علاوه بر این، مقاومت دوم در 38,125.58 مقاومتی را نشان می‌دهد که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 161.80% اکستنشن و سطح 61.80% پروجکشن، همسو می‌شود، که نشان‌دهنده سطحی است که در آن فشار فروش می‌تواند تشدید شود.

از جنبه نزولی، حمایت اول در 37,640.50 به عنوان حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 37,163.35 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود و لایه دیگری از حمایت بالقوه را فراهم می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می‌دهد، که سناریوی بالقوه‌ای را برای قیمت برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول پیشنهاد می‌کند.

مقاومت اول در 45,566 با مقاومت پولبک همراه است که با سطح فیبوناچی اکستنشن 161.80% همراه است. علاوه بر این، مقاومت دوم در 46,897 نشان دهنده مقاومت همپوشانی است، که نشان دهنده سطحی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود.

از جنبه نزولی، حمایت اول در 44231 به عنوان یک حمایت پولبک در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 41,794 نیز به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه را فراهم می‌کند.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید