شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده پتانسیل قیمت برای ایجاد یک واکنش نزولی از مقاومت اول و سقوط به سمت حمایت اول است.

اولین سطح مقاومت در 102.61 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی در 38.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 103.20 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی سطوح اصلاحی 61.80% و پروجکشن 78.60% همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اول در 101.87 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 100.67 به عنوان یک نوسان پایین دیگر ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.0878 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی در 50.00 درصد است. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.0747 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت 1 در 1.1006 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.1139 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد، که سناریوی بالقوه ای را پیشنهاد می کند که در آن قیمت می تواند بین مقاومت اول و سطح حمایت اول در نوسان باشد.

حمایت اول در 154.07 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است. این سطح منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز پشتیبانی کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 152.11 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. این یک لایه دیگر از پشتیبانی بالقوه برای EUR/JPY اضافه می کند، که نشان دهنده منطقه ای است که ممکن است علاقه خرید وجود داشته باشد، به ویژه با توجه به همسویی آن با نوسان پایین.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 157.54 با مقاومت پولبک همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند خنثی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 158.60 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود. این یک لایه دیگر از اهمیت را به مقاومت می افزاید و منطقه ای بالقوه را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به همسویی آن با سطح همپوشانی.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و یک سناریوی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 0.8615 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

بخوانید  آشنایی با بهترین تایم فریم های معاملاتی فارکس

به طور مشابه، حمایت دوم در 0.8597 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود. این یک لایه دیگر از پشتیبانی بالقوه برای جفت ارز اضافه می کند، که نشان دهنده منطقه ای است که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8651 با مقاومت پولبک همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8675 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود. این یک لایه دیگر از اهمیت را به مقاومت اضافه می کند، و منطقه ای بالقوه را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به همسویی آن با سطح همپوشانی.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح پشتیبانی در 1.2612 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.2502 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.2781 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی extension در 127.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2872 به عنوان یک مقاومت Pullback که با سطح فیبوناچی extension در 161.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که سناریوی بالقوه ای را برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول پیشنهاد می کند.

حمایت اول در 178.69 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت نوسان پایین است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 176.41 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. این یک لایه دیگر از حمایت بالقوه برای جفت ارز اضافه می کند، که نشان دهنده منطقه ای است که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود.

در سمت مقاومت، مقاومت میانی در 181.57 با مقاومت پولبک و سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت اول در 182.89 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود و با سطح 78.60٪ فیبوناچی اصلاحی منطبق است. این یک لایه دیگر از اهمیت را به مقاومت اضافه می کند و منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.8638 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.8558 به عنوان یک سطح نوسان پایین ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  جفت ارز AUD/USD چیست؟ بررسی کامل دلار استرالیا

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.8710 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 38.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8751 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می‌شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطوح اصلاحی 61.80% و پروجکشن 78.60% همسو می‌شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می‌دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده پتانسیل شکستن قیمت بالاتر از مقاومت اول و ادامه صعودی به سمت مقاومت دوم است.

سطح مقاومت اول در 143.04 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 38.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 145.32 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 78.60% همسو می شود، که مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 141.41 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 138.76 به عنوان یک حمایت کم نوسان که با سطح فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده پتانسیل سقوط به سمت حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 1.3364 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3319 نیز به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3423 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطوح اصلاحی 23.60% و پروجکشن 61.80% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3486 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 50.00% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6739 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20٪ همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6811 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6670 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20 درصد است. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6614 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

اولین سطح مقاومت در 0.6259 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 127.20% اکستنشن و 61.80% سطح پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6307 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی سطوح 161.80% اکستنشن و 78.60% سطح پروجکشن همسو می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6182 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6097 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 36334.96 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 35731.96 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. این یک لایه دیگر از حمایت بالقوه را برای شاخص اضافه می کند، که منطقه ای را نشان می دهد که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37808.77 با سطح 161.80% فیبوناچی اکستنشن همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن سود فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی صعودی است که سناریویی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می دهد.

حمایت اول در 40715 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 38211 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. این یک لایه دیگر از پشتیبانی بالقوه را برای ارز دیجیتال اضافه می کند، که منطقه ای را نشان می دهد که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 44122 با یک نوسان بالا همراه است و با سطح 100% فیبوناچی Retracement منطبق است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 45814 به عنوان یک هدف بالقوه با توجه به سطح فیبوناچی اکستنشن در 127.20% مشخص می شود. این یک لایه دیگر از اهمیت را به مقاومت اضافه می کند و منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی قدرت ارزها در تحلیل فارکس امروز

امروز با توجه به نمودار زیر ارز یورو (EUR) قویترین عملکرد و ین ژاپن JPY ضعیف ترین عملکرد را داشته است، در تصویر پایین می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را نیز مشاهده کنید:

 

تحلیل فارکس امروز: نمودار قدرت و نحوه عملکرد ارزها

 

دیدگاهتان را بنویسید