شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

برای DXY، حرکت فعلی در نمودار صعودی ارزیابی می‌شود و عوامل متعددی در این چشم‌انداز نقش دارند. یکی از عوامل قابل توجه این است که قیمت در حال حاضر بالای یک خط روند صعودی اصلی قرار گرفته است که نشان دهنده پتانسیل حرکت صعودی بیشتر است.

با نگاهی به آینده، قیمت به طور بالقوه می تواند یک جهش صعودی از سطح حمایت اول را تجربه کند که در 103.74 شناسایی شده است. این سطح به عنوان یک حمایت Pullback در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد خریداران ممکن است برای دفاع از این حوزه وارد عمل شوند، به‌ویژه با توجه به احساسات کلی صعودی.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 103.07 ذکر شده است که به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود. این امر پتانسیل حمایت در صورت عقب نشینی را بیشتر تقویت می کند و به حالت صعودی می افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.59 شناسایی شده است که به عنوان مقاومت همپوشانی یا Overlap طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش افزایش یابد و به طور بالقوه منجر به توقف یا معکوس شدن روند صعودی شود.

علاوه بر این، سطح مقاومت 2 در 104.94 قرار دارد که همچنین مقاومت همپوشانی در نظر گرفته می شود. این سطح مقاومت اضافی را ایجاد می کند و در صورت ادامه روند صعودی قیمت، می تواند به عنوان هدفی برای حرکت های صعودی باشد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

برای EUR/USD، مومنتوم فعلی در نمودار به عنوان نزولی توصیف می شود که عوامل متعددی در این چشم انداز نقش دارند. یکی از عوامل مهم این است که قیمت در حال حاضر در کانال نزولی نزولی قرار دارد که نشان دهنده یک روند نزولی است.

با توجه به اقدام بالقوه قیمت، احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول وجود دارد که در 1.0724 شناسایی شده است. این سطح قابل توجه تلقی می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است و با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% منطبق است و به اهمیت آن به عنوان منطقه حمایتی بالقوه ای که خریداران ممکن است وارد آن شوند می افزاید.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 1.0695 قرار دارد که به عنوان یک حمایت نوسان پایین مشخص شده است و با سطح فیبوناچی ریتریسمنت 78.60% مطابقت دارد. این پتانسیل حمایت در این سطح را تقویت می کند و به موارد نزولی برای ادامه به سطوح پایین تر می افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0788 شناسایی شده است که به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که فشار فروش ممکن است افزایش یابد و به طور بالقوه باعث معکوس یا تثبیت قیمت شود.

علاوه بر این، سطح مقاومت 2 در 1.0829 قرار دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و همزمان با سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20% است. این سطح مقاومت اضافی ایجاد می کند و می تواند به عنوان هدفی برای حرکت های نزولی عمل کند، اگر قیمت تلاش کند جهش کند اما نتواند سطوح مقاومت بالاتر را بشکند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که توسط عوامل متعددی در روند نزولی موثر است. با این حال، قبل از بازگشت به سمت سطح حمایت اول، یک افزایش کوتاه مدت بالقوه به سمت سطح مقاومت 1 وجود دارد.

سطح حمایت اول در 160.914 قابل توجه است زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است. این سطح یک منطقه حمایت بالقوه قوی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است ثبات موقتی پیدا کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 160.220 مربوط به حمایت پولبک است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح بالقوه که در آن خریداران می توانند برای حمایت از قیمت وارد عمل شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 163.544 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش قابل توجه بوده است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا در کوتاه مدت عمل کند.

بالاتر از این، سطح مقاومت دوم در 164.242 با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک نقطه بالقوه که در آن علاقه فروش ممکن است تشدید شود، می افزاید.

یک سطح مقاومت میانی در 161.86 نیز شناسایی شده است که با مقاومت پولبک و 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تقویت بیشتری را برای ساختار مقاومت فراهم می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 30 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر منعکس کننده یک حرکت نزولی است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است. عوامل متعددی در این احساس نقش دارند که نشان دهنده احتمال کاهش بیشتر به سمت سطح حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 0.85460 قابل توجه است زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است. این سطح به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه قوی عمل می کند که در آن قیمت می تواند ثبات پیدا کند یا جهش را تجربه کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 0.85262 مربوط به هر دو حمایت پولبک و 61.80% فیبوناچی Retracement است، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند. این تلاقی عوامل حمایتی حاکی از افزایش علاقه خرید در این سطح است.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.85686 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت رو به افزایش عمل کند و به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی بیشتر شود.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.85884 با مقاومت همپوشانی همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک نقطه بالقوه که در آن علاقه فروش می تواند تقویت شود، می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

برای GBP/USD، حرکت فعلی در نمودار صعودی توصیف می‌شود. در اینجا سطوح و دلایل شناسایی شده برای حمایت از حرکات بالقوه قیمت آمده است:

حمایت اول در 1.2574 یک حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده منطقه تاریخی است که خریداران قبلا وارد بازار شده اند. علاوه بر این، با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% منطبق است و تلاقی و اهمیت را به سطح حمایتی اضافه می کند.

حمایت دوم در 1.2537 به عنوان یک حمایت نوسان پایین شناخته می شود، که نشان می دهد سطحی بوده است که خریداران در گذشته چندین بار وارد آن شده اند. تقویت بیشتر برای پشتیبانی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 1.2641 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که نشان دهنده منطقه ای تاریخی است که فشار فروش در آن رایج بوده است. این سطح همچنین با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% منطبق است و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

در نهایت، مقاومت دوم در 1.2686 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که نشان می دهد به عنوان یک مانع مهم در برابر حرکت های صعودی قیمت عمل کرده است. این مقاومت بیشتری را اضافه می کند و به طور بالقوه پیشرفت های صعودی را محدود می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت خنثی را نشان می دهد، که نشان دهنده فقدان سوگیری جهتی واضح است. چندین سطح کلیدی شناسایی شده است که ممکن است بر حرکات بالقوه قیمت تأثیر بگذارد، که نشان‌دهنده احتمال نوسان بین سطح مقاومت اول و حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 187.927 قابل توجه است، زیرا هم با حمایت همپوشانی و هم با 50% فیبوناچی اصلاحی هماهنگ است. این همگرایی نشان دهنده یک سطح تاریخی قوی است که در آن علاقه خرید در گذشته پدیدار شده است و در صورت آزمایش، به طور بالقوه از قیمت حمایت می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 185.636 مربوط به حمایت همپوشانی دیگری است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند. این سطح منطقه تاریخی قابل توجهی را نشان می دهد که خریداران قبلا برای حمایت از قیمت مداخله کرده اند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 189.968 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد. این سطح می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند و به طور بالقوه منجر به برگشت یا تثبیت شود.

یک سطح حمایت متوسط در 190.649 نیز شناسایی شده است که با 127.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. این سطح در صورت آزمایش می‌تواند حمایت بیشتری از قیمت ارائه کند و به طور بالقوه بر عملکرد قیمت در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

برای USD/CHF، حرکت فعلی در نمودار صعودی توصیف شده است. در اینجا سطوح و دلایل شناسایی شده برای حمایت از حرکات بالقوه قیمت آمده است:

حمایت اول در 0.8779 یک حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده منطقه تاریخی است که خریداران قبلا وارد بازار شده اند. این سطح تقویت اولیه را برای حرکات نزولی احتمالی فراهم می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 1 دسامبر (جفت ارزهای اصلی)

حمایت دوم در 0.8700 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن خریداران از لحاظ تاریخی فعال بوده اند، بیشتر تقویت می کند. در صورت بازگشت عمیق تر، حمایت اضافی را فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8885 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که نشان می دهد به عنوان یک مانع مهم در برابر حرکات صعودی قیمت عمل کرده است. معامله گران اغلب به چنین سطوحی توجه زیادی می کنند، زیرا آنها مناطقی را نشان می دهند که فشار فروش در گذشته در آنها قوی بوده است.

مقاومت دوم در 0.8955 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می‌شود، که نشان می‌دهد ممکن است چالشی برای حرکات بیشتر رو به بالا پس از یک جهش اولیه باشد. این سطح مقاومت بیشتری را اضافه می کند و به طور بالقوه پیشرفت های صعودی را محدود می کند.

علاوه بر این، مقاومت میانی در 0.8856 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می‌شود که مانعی اضافی برای ادامه روند صعودی ایجاد می‌کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

برای USD/JPY، حرکت فعلی در نمودار صعودی توصیف شده است. در اینجا سطوح و دلایل شناسایی شده برای حمایت از حرکات بالقوه قیمت آمده است:

حمایت اول در 149.62 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که خریداران قبلا وارد بازار شده اند. این سطح با حضور 23.60% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود و به منطقه حمایت اهمیت می دهد.

حمایت دوم در 148.77 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن علاقه خرید از لحاظ تاریخی مشاهده شده است، تقویت می کند. وجود 38.20% فیبوناچی اصلاحی تلاقی بیشتری به این سطح حمایت می‌افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 150.87 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. این سطح حاکی از آن است که در گذشته به عنوان یک مانع مهم در برابر حرکت های صعودی قیمت عمل کرده است که نشان دهنده فشار فروش بالقوه نزدیک به این سطح است.

مقاومت دوم در 151.92 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه تاریخی که در آن علاقه فروش قوی بوده است تأیید می کند. معامله گران اغلب به چنین سطوحی توجه می کنند زیرا ممکن است مناطقی را نشان دهند که فشار فروش می تواند تشدید شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 1.3542 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همراه است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3586 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا یاد می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت میانی در 1.3467 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 1.3436 نیز به عنوان حمایت پولبک مشخص می‌شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3371 نیز به عنوان یک حمایت پولبک اشاره شده است که با سطح 127.20% فیبوناچی Extension همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6545 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود که با سطح 23.60٪ فیبوناچی Retracement همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6608 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback دیگر مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6512 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در پایین تر، سطح حمایت دوم در 0.6476 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود، اشاره می کند و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6157 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6191 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،12 بهمن 1402

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6117 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6092 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، اشاره شده است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. با این حال، حرکات بالقوه قیمت شناسایی شده است که نشان دهنده افزایش کوتاه مدت به سمت سطح مقاومت 1 قبل از معکوس شدن به سمت پایین به سمت حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 38,378.05 قابل توجه در نظر گرفته می شود، زیرا هم با حمایت پولبک و هم با 50% فیبوناچی اصلاحی هماهنگ است. این همگرایی یک سطح تاریخی قوی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ظاهر شده است و در صورت آزمایش، به طور بالقوه از قیمت پشتیبانی می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 38,142.53 مربوط به حمایت پولبک دیگر است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند. این سطح منطقه تاریخی قابل توجهی را نشان می دهد که خریداران قبلا برای حمایت از قیمت مداخله کرده اند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 38791.02 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد. این سطح، همراه با فیبوناچی اصلاحی 78.60%، می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر رو به بالا عمل کند و به طور بالقوه منجر به برگشت در کوتاه مدت شود.

بالاتر، سطح مقاومت 2 در 38,953.14 با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم جهت گیری واضح در روند غالب است. با توجه به این بی طرفی، قیمت ممکن است به طور بالقوه در محدوده ای که توسط سطوح مقاومت اول و حمایت اول محدود شده است، نوسان کند.

سطح حمایت اول در 50397.42 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت پولبک و سطح فیبوناچی اصلاحی 50% همسو می شود. این تلاقی یک منطقه تاریخی قوی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است و به طور بالقوه به عنوان منطقه حمایت عمل می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 47932.73 مربوط به حمایت همپوشانی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت مداخله کنند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 52887.54 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش قابل توجه بوده است و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب در بازار است. با توجه به این حرکت، قیمت ممکن است به طور بالقوه به حرکت صعودی خود به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 2847.79 قابل توجه تلقی می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید قابل توجه بوده است. این سطح حمایت می تواند به عنوان پایه ای برای حرکت رو به بالا عمل کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 2685.37 مربوط به یک حمایت پولبک است و به اهمیت آن به‌عنوان منطقه‌ای بالقوه می‌افزاید که در آن خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت در طول هر اصلاحی وارد عمل شوند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 3057.42 به عنوان یک نقطه بحرانی که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد، شناسایی می شود. این سطح با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود و هدف بالقوه ای را برای حرکت صعودی برای توقف یا مواجهه با مقاومت نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز USD قویترین عملکرد و در سمت مقابل NZD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه نحوه عملکرد ارزها

 

دیدگاهتان را بنویسید