در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 21 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز سه‌شنبه می پردازیم:

 

شاخص دلار (DXY)

قبل از هر چیزی در تحلیل فارکس 21 نوامبر ابتدا با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع می کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر دارای یک حرکت کلی نزولی است که پتانسیل ادامه روند نزولی به سمت حمایت اول را نشان می دهد.

 • حمایت های مهم

اولین سطح حمایتی در 102.82 به عنوان یک حمایت همپوشانی (Overlap) که با سطح فیبوناچی projection در 78.60 درصد منطبق است، شناسایی می شود. پایین تر، سطح حمایتی دوم در 101.89 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که پتانسیل آن را به عنوان یک سطح حمایت بیشتر تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.54 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 105.96 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل می کند.

 

تحلیل فارکس 21 نوامبر
تحلیل فارکس 21 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر دارای یک حرکت صعودی کلی است که نشان دهنده پتانسیل ادامه روند صعودی به سمت مقاومت اول است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی نزولی در برابر قیمت نشان می‌دهد که سناریوی بالقوه‌ای را برای معکوس شدن قیمت و کاهش احتمالی را نشان می‌دهد.

 • حمایت های مهم

سطح حمایتی اول در 1.0937 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.0883 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر مشخص شده است، که نشان دهنده سطحی است که حرکت نزولی می تواند در آن متوقف شود.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.1048 به عنوان یک مقاومت pullback شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.1139 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه روند نزولی بالقوه به سمت حمایت اول در 161.73 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 161.73 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که همزمان با 50% فیبوناچی اصلاحی است. این نشان‌دهنده سطح قوی از حمایت بالقوه است، که نشان‌دهنده منطقه‌ای است که قیمت ممکن است در آن علاقه خرید پیدا کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 160.99 به عنوان یک حمایت پولبک دیگر شناخته می‌شود، که قدرت بالقوه ناحیه حمایت را با Fibonacci Retracement در 61.80 % تقویت می‌کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 162.36 به دلیل Overlap بودن آن قابل توجه است و سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت نزولی خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 163.25 به عنوان یک مقاومت همپوشانی دیگر شناخته می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای افزایش قیمت و نقطه ای که ممکن است در ادامه روند افزایشی خود با موانعی مواجه شود، تأکید می کند.

بخوانید  پیش بینی قیمت طلا در سال 2023 و تحلیل آینده

 

سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد، که حاکی از ادامه نزولی بالقوه به سمت حمایت اول در 0.8731 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 0.8731 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، پشتیبانی دوم در 0.8697 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناخته می شود که قدرت بالقوه این ناحیه حمایتی را تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 0.8762 به دلیل مقاومت همپوشانی آن قابل توجه است و سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است قیمت با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت نزولی خود مواجه شود.

 

تحلیل فارکس 21 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر دارای یک حرکت صعودی کلی است که نشان دهنده پتانسیل ادامه روند صعودی به سمت مقاومت اول است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی نزولی در برابر قیمت نشان می‌دهد که سناریوی بالقوه‌ای را برای معکوس شدن قیمت و کاهش آن نشان می‌دهد.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت اول در 1.2398 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. بیشتر در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.2206 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است، که نشان دهنده سطحی است که حرکت نزولی می تواند در آن متوقف شود.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین سطح مقاومت در 1.2588 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطوح اصلاحی در 50.00% و پروجکشن در 61.80% همسو می شود.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2733 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود و پتانسیل آن را به عنوان سطح مقاومتی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس 21 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد، که حاکی از ادامه نزولی بالقوه به سمت حمایت اول در 184.63 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 184.63 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، حمایت دوم در 184.20 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود و قدرت بالقوه ناحیه حمایتی را تقویت می‌کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 185.63 به دلیل مقاومت همپوشانی آن قابل توجه است و سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت نزولی خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 186.44 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود، که بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه ای که ممکن است در ادامه روند نزولی خود با موانعی مواجه شود، تاکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر دارای یک حرکت نزولی کلی است، که در صورت شکسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت میانی، احتمال ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت متوسط در 0.8826 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80٪ است، در حالی که سطح حمایت اول در 0.8796 نیز به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود.

بخوانید  الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چگونه استفاده می شود؟

بیشتر در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.8759 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح فیبوناچی پروجکشن در 100.00 درصد همسو می شود و سطح قابل توجهی از حمایت را نشان می دهد.

 • مقاومت های مهم

در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 0.8866 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8902 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی در 38.20٪ همسو می شود، که منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که قیمت می تواند حرکت صعودی خود را متوقف کند.

 

سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر دارای یک حرکت نزولی کلی است که نشان دهنده پتانسیل ادامه روند نزولی به سمت حمایت اول است.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت اول در 147.49 به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح فیبوناچی extension در 161.80٪ منطبق است، شناسایی می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 146.19 به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 38.20% منطبق می‌شود و به طور بالقوه به عنوان یک مانع قوی در برابر حرکت نزولی بیشتر عمل می‌کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، سطح مقاومت میانی در 148.55 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، در حالی که سطح مقاومت اول در 149.02 نیز به عنوان مقاومت پولبک طبقه‌بندی می‌شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 150.38 به عنوان یک مقاومت pullback مشخص می‌شود که به طور بالقوه عمل می‌کند و به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی شناخته می شود.

 

تحلیل فارکس 21 نوامبر
سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده پتانسیل ادامه روند نزولی به سمت حمایت اول در صورت شکسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت متوسط است.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت میانی در 1.3697 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح حمایت اول در 1.3666 نیز به عنوان حمایت پولبک در نظر گرفته می شود.

بیشتر در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3629 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که با سطح فیبوناچی projection در 78.60٪ همسو می شود و پتانسیل پیدا کردن حمایت قیمت در این منطقه را بیشتر تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 1.3769 به عنوان یک مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی در 61.80٪ همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3822 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر رو به بالا عمل می کند.

 

تحلیل فارکس 21 نوامبر
تحلیل فارکس 21 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر دارای حرکت صعودی کلی است که پتانسیل ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می دهد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی نزولی در برابر قیمت نشان می‌دهد که سناریوی بالقوه‌ای را برای معکوس شدن قیمت و کاهش بیشتر را نشان می‌دهد.

 • حمایت های مهم

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6522 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6455 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است، که منطقه ای را نشان می دهد که قیمت ممکن است قیمت حمایت قوی پیدا کند.

 • مقاومت های مهم

سطح مقاومت اول در 0.6585 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود که با سطح فیبوناچی گسترشی در 127.20٪ منطبق است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6643 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک که با سطح  فیبوناچی گسترشی در 16.80% منطبق است که سطح بالقوه ای را نشان می دهد که قیمت ممکن است حرکت صعودی خود را در آن متوقف کند.

بخوانید  تکنیک های پیشرفته تعیین استاپ لاس

 

تحلیل فارکس 21 نوامبر
تحلیل فارکس 21 نوامبر: سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر دارای یک حرکت صعودی کلی است که پتانسیل ادامه روند صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می دهد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی نزولی در برابر قیمت نشان می‌دهد که سناریوی بالقوه‌ای را برای معکوس شدن قیمت و کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

 • حمایت های مهم

حمایت اول در 0.6049 به عنوان یک پشتیبانی پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6012 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که در آن قیمت ممکن است به طور بالقوه حمایت قوی در اطراف این منطقه پیدا کند.

 • مقاومت های مهم

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.6094 به عنوان مقاومت پولبک طبقه‌بندی می‌شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطوح گسترشی در 127.20 درصد و سطوح پروجکشن در 78.60 درصد، همسو می‌شود و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

 

تحلیل فارکس 21 نوامبر شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد، که نشان دهنده ادامه روند صعودی بالقوه به سمت مقاومت اول در 35363.77 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 35074.70 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است قیمت در آن علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، حمایت دوم در 34827.78 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و قدرت بالقوه ناحیه حمایتی را تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 35363.77 به دلیل بالا بودن نوسانات آن قابل توجه است، که سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت صعودی خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 35568.54 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا دیگر شناخته می شود، که بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه ای که ممکن است در ادامه روند صعودی با موانعی مواجه شود، تأکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاوتی مهم در تصویر مشخص شده است.

دیدگاهتان را بنویسید