شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی دلار آمریکا است. قیمت به طور بالقوه می تواند این حرکت نزولی را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 102.46 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود و به عنوان سطحی که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است، اهمیت تاریخی دارد. معامله گران باید این سطح را برای نشانه های احتمالی توقف موقت یا برگشت در حرکت نزولی مشاهده کنند.

حمایت دوم در 101.83 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 127.20% فیبوناچی Extension مطابقت دارد. این نشان می‌دهد که می‌تواند سطح حمایت قوی‌تری باشد، اما همچنان نظارت دقیق بر عملکرد قیمت در این سطح ضروری است.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 103.28 یک مقاومت Pullback در نظر گرفته می‌شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث ادامه روند نزولی شود.

بالاتر، مقاومت دوم در 104.20 به عنوان مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود، که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی دارد که نشان دهنده روند صعودی یورو در برابر دلار آمریکا است. قیمت به طور بالقوه می تواند این حرکت صعودی را به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

حمایت اول در 1.0819 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و حمایت موقت برای جفت EUR/USD را فراهم می کند.

حمایت دوم در 1.0748 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی منطبق است. این نشان می‌دهد که می‌تواند سطح حمایت قوی‌تری باشد، اما همچنان نظارت دقیق بر عملکرد قیمت در این سطح ضروری است.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.0956 به عنوان یک مقاومت پولبک در نظر گرفته می شود و با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی منطبق است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

بالاتر، مقاومت دوم در 1.1017 به عنوان مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود، که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

مقاومت میانی در 1.0878 نیز سطح مهمی را برای مشاهده واکنش های بالقوه قیمت فراهم می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و احتمال ادامه نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 153.13 به چند دلیل قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده منطقه بالقوه ای است که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز حمایت می کند. علاوه بر این، این سطح با 100% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک برگشت بالقوه یا نقطه جهش بیشتر تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 151.52 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می شود و با فیبوناچی اکستنشن در 127.20% همراه است. این تلاقی سطح حمایت را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی عمل کند که در آن علاقه خرید وجود دارد، و حمایت بیشتری را برای بازگشت یا جهش احتمالی فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 155.88 به عنوان یک مقاومت عقبگرد شناخته می شود. این سطح احتمالاً به عنوان مانعی عمل می کند که در آن فشار فروش تشدید می شود و به طور بالقوه باعث توقف یا معکوس شدن روند به نزولی می شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 157.54 یک مقاومت با نوسانات بالا همراه است. این سطح یک لایه اهمیت اضافی به مقاومت اضافه می‌کند، که نشان‌دهنده منطقه بالقوه‌ای است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به‌ویژه با توجه به همسویی آن با چندین نوسان تاریخی.

بخوانید  کاهش نرخ یورو (EUR) در معاملات 7 نوامبر 2023

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت ممکن است قبل از معکوس شدن و کاهش به سمت حمایت اول، یک افزایش کوتاه مدت به سمت مقاومت اول را تجربه کند.

حمایت اول در 0.8582 به دلایل متعدد قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود، که نشان‌دهنده همگرایی قیمت‌های تاریخی است و پتانسیل آن را به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی که در آن علاقه خرید ممکن است پدیدار شود، تقویت می‌کند. علاوه بر این، این سطح حمایت با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه برگشت بالقوه یا نقطه جهش افزایش می‌دهد.

به طور مشابه، حمایت دوم در 0.8555 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می شود و با 100% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است. این تلاقی سطح حمایت را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ای مهم که در آن علاقه خرید وجود دارد، عمل کند و حمایت بیشتری را برای بازگشت یا جهش احتمالی فراهم کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8621 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. این سطح احتمالاً به‌عنوان مانعی عمل می‌کند که در آن فشار فروش تشدید می‌شود و به طور بالقوه باعث توقف یا معکوس شدن رشد کوتاه‌مدت قبل از افت می‌شود.

علاوه بر این، مقاومت 2 در 0.8664 هم با حمایت همپوشانی و هم با سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاحی همراه است. این یک لایه اهمیت بیشتری به مقاومت می‌افزاید، که نشان‌دهنده منطقه بالقوه‌ای است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به‌ویژه با توجه به همسویی مقاومت با سطح فیبوناچی اصلاحی.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است. قیمت به طور بالقوه می تواند این حرکت صعودی را به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

حمایت اول در 1.2506 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد به عنوان سطحی که در آن علاقه خرید ظاهر شده است، اهمیت تاریخی دارد. این سطح حمایتی می تواند ثبات موقتی را برای جفت GBP/USD ایجاد کند.

حمایت دوم در 1.2401 با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همزمان است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2718 یک مقاومت با نوسانات بالا در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد که در طول تاریخ به عنوان یک مانع مهم در جایی که فشار فروش تشدید شده عمل کرده است. این سطح یک نقطه کلیدی برای مشاهده واکنش های بالقوه قیمت است.

مقاومت دوم در 1.2811 نیز قابل توجه است زیرا با سطح 127.20% فیبوناچی اصلاحی همزمان می شود که نشان دهنده مقاومت بالقوه بر اساس تحلیل فیبوناچی است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و احتمال ادامه نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 178.67 به دلایل مختلف قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود، که منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز پشتیبانی کند. علاوه بر این، این سطح حمایتی با  سطح 100%  فیبوناچی اصلاحی و 61.80% فیبوناچی پروجکشن همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک برگشت بالقوه یا نقطه جهش بیشتر تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 177.33 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. این سطح به ساختار حمایت می افزاید و منطقه بالقوه دیگری را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید وجود داشته باشد و از پتانسیل عدم ادامه روند نزولی بیشتر حمایت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت میانی در 180.48 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می‌شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت اول در 182.54 هم با مقاومت پولبک و هم با یک عامل اضافی همراه است. این امر اهمیت بیشتری به مقاومت می‌افزاید و منطقه بالقوه‌ای را نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به وجود مقاومت پولبک و یک عامل تکنیکال دیگر.

بخوانید  راهنمای کامل انتخاب کارگزار ناظر در بازارهای سرمایه

علاوه بر این، یک حمایت متوسط در 179.87 وجود دارد که به عنوان یک حمایت پولبک شناخته شده است. این سطح ممکن است به عنوان یک حمایت موقت عمل کند و قبل از ادامه روند نزولی قیمت، یک منطقه بالقوه برای خریداران فراهم کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس است. قیمت به طور بالقوه می تواند این حرکت نزولی را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 0.8678 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود، که نشان می دهد به عنوان سطحی که در آن علاقه خرید به طور موقت ظاهر شده است، اهمیت تاریخی دارد. این سطح حمایت می تواند به عنوان یک هدف بالقوه برای معامله گران نزولی باشد.

حمایت دوم در 0.8623 قابل توجه است زیرا با سطح 127.20% فیبوناچی اکستنشن مطابقت دارد، که نشان دهنده پشتیبانی بالقوه بر اساس تحلیل فیبوناچی است.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8762 یک مقاومت پولبک در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد که از لحاظ تاریخی به عنوان یک مانع مهم در جایی که فشار فروش تشدید شده عمل کرده است. این سطح یک نقطه کلیدی برای مشاهده واکنش های بالقوه قیمت است.

مقاومت دوم در 0.8817 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناسایی می شود، که نشان می دهد به عنوان سطحی که در آن فشار فروش افزایش یافته، اهمیت تاریخی دارد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی دلار آمریکا در برابر ین ژاپن است. قیمت به طور بالقوه می تواند این حرکت نزولی را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 140.33 به عنوان یک سطح قابل توجه بر اساس فیبوناچی اصلاحی در سطح 127.20% شناسایی می شود که نشان دهنده حمایت بالقوه در این سطح است.

حمایت دوم در 138.83 قابل توجه است زیرا همزمان با نوسانات کم است که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 144.59 یک مقاومت پولبک در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد در طول تاریخ به‌عنوان یک مانع اساسی در جایی که فشار فروش تشدید می‌شود، عمل کرده است. این سطح یک نقطه کلیدی برای مشاهده واکنش های بالقوه قیمت است.

مقاومت دوم در 146.50 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان می دهد به عنوان سطحی که در آن فشار فروش افزایش یافته، اهمیت تاریخی دارد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی جدید است. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت از حمایت اول و ادامه نزولی به سمت حمایت دوم وجود دارد.

سطح حمایت اول در 1.3480 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.3428 نیز به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن در 61.80% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3551 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود، در حالی که دومین سطح مقاومت در 1.3620 نیز به عنوان مقاومت Pullback ذکر شده است، که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند صعودی جدید است. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6724 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 127.20% اکستنشن و 61.80% پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6811 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

بخوانید  مفهوم کدال و کاربرد آن

از جنبه نزولی، سطح حمایت اول در 0.6676 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، در حالی که سطح حمایت دوم در 0.6613 نیز به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند صعودی جدید است. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6255 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 127.20% اکستنشن و 61.80%  پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6303 نیز به عنوان یک مقاومت نوسانی بالا مشخص می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطوح 161.80% اکستنشن و 78.60% پروجکشن، همسو می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اول در 0.6220 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود، در حالی که سطح حمایت دوم در 0.6182 نیز به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد، که نشان دهنده پتانسیل ادامه صعودی به سمت مقاومت 1 است.

حمایت اول در 36941.47 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است. این سطح منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است پس از عقب نشینی ظاهر شود و از شاخص حمایت کند و به طور بالقوه منجر به ادامه روند صعودی شود.

به طور مشابه، حمایت دوم در 36295.79 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. این امر نشان‌دهنده همگرایی قیمت‌های تاریخی است، که پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حیاتی که در آن علاقه خرید ممکن است پدیدار شود، تقویت می‌کند و حمایت بیشتری برای ادامه روند صعودی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37842.61 با یک مقاومت نوسان بالا همراه است. این سطح احتمالاً به عنوان مانعی عمل می کند که در آن فشار فروش تشدید می شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد، که سناریوی بالقوه ای را پیشنهاد می کند که در آن قیمت ممکن است بین مقاومت اول و سطح حمایت اول در نوسان باشد.

پشتیبانی اول در 42016 به چند دلیل قابل توجه است. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود، که نشان‌دهنده همگرایی قیمت‌های تاریخی است و پتانسیل آن را به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی که در آن علاقه خرید ممکن است پدیدار شود، تقویت می‌کند. علاوه بر این، این سطح حمایتی با 50 درصد فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک معکوس بالقوه یا نقطه جهش بیشتر می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 40690 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم مشخص می شود. این به ساختار حمایتی قدرت می‌افزاید و منطقه بالقوه دیگری را نشان می‌دهد که ممکن است علاقه خرید وجود داشته باشد و از پتانسیل نوسان قیمت حمایت بیشتری می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 43180 با مقاومت پولبک و 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است. این تلاقی به مقاومت قدرت بیشتر می‌افزاید و منطقه بالقوه‌ای را نشان می‌دهد که در آن علاقه فروش ممکن است تشدید شود و باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند خنثی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 44240 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می‌شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به نوسانات بالقوه قیمت در محدوده تعیین شده کمک کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی در تصویر مشخص شده است.

 

بررسی نمودار قدرت ارزها

در تحلیل فارکس امروز، با توجه به نمودار زیر مشخص شده است که قویترین عملکرد را AUD و ضعیفترین عملکرد را ارز USD داشته است، عملکرد باقی ارزها در تصویر مشخص می باشد.

 

نمودار قدرت ارزها

 

 

دیدگاهتان را بنویسید