شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 7 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت اول وجود دارد که منجر به افت احتمالی به سمت حمایت اول می شود.

در سمت حمایت، حمایت اول در 103.69 به عنوان یک سطح حمایت همپوشانی شناخته می‌شود، که نشان می‌دهد می‌تواند منطقه قابل‌توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 103.19 وجود دارد که به عنوان پشتیبانی همپوشانی طبقه بندی می شود که پتانسیل آن را به عنوان سطحی که خریداران ممکن است فعال شوند را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 104.16 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، به این معنی که می تواند به عنوان یک مانع اساسی که در آن سود فروش تشدید شود، عمل کند. علاوه بر این، مقاومت دوم در 104.81 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

تحلیل فارکس 7 دسامبر
تحلیل فارکس 7 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد و پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول وجود دارد که نشان دهنده حرکت به سمت مقاومت اول است.

در سمت حمایت، حمایت اول در 1.0767 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود و با حضور نسبت 161.80% فیبوناچی Extension تقویت می شود. این سطح منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.0663 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته شده است که می تواند تقویت بیشتری را برای ناحیه پشتیبانی فراهم کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 1.0836 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، به این معنی که می تواند به عنوان یک مانع مهم در جایی که علاقه فروش ممکن است تشدید شود، عمل کند.

بالاتر، مقاومت دوم در 1.0960 به عنوان یک مقاومت عقب نشینی ذکر شده است، که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت صعودی دارد. قیمت می‌تواند قبل از بازگشت مجدد و صعود به سمت مقاومت اول، تا سطح حمایت اول کاهش یابد.

حمایت اول در 157.89: این سطح یک حمایت کم نوسان در نظر گرفته می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت ممکن است حمایت پیدا کند.

حمایت دوم در 156.74: این حمایت با همپوشانی بودنش و فیبوناچی اصلاحی در نسبت 61.80٪ مشخص می شود که به اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی قوی بالقوه می افزاید.

مقاومت اول در 159.13: اولین مقاومت به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می‌شود، که سطحی را نشان می‌دهد که ممکن است علاقه فروش مشاهده شود و به طور بالقوه حرکت صعودی را کاهش دهد.

مقاومت دوم در 160.40: این سطح به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/GBP

جفت ارز EUR/GBP یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد، با یک سناریوی بالقوه برای جهش صعودی از حمایت اول، به سمت مقاومت اول.

حمایت اول در 0.8557: این سطح به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در گذشته حمایت پیدا کرده است.

بخوانید  اخبار مهم فارکس در 3 نوامبر 2023

حمایت دوم در 0.8530: پشتیبانی دوم به عنوان یک حمایت کم نوسان توصیف می شود که قدرت بالقوه این ناحیه حمایت را تقویت می کند.

مقاومت اول در 0.8582: این سطح به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که نشان دهنده نقاط تاریخی است که در آن قیمت با موانع و معکوس های بالقوه روبرو شده است.

مقاومت دوم در 0.8616: مقاومت دوم به عنوان مقاومت Pullback شناسایی می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است علاقه فروش مشاهده شود و به طور بالقوه حرکت رو به بالا را کند می کند.

 

تحلیل فارکس 7 دسامبر
تحلیل فارکس 7 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد و پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول وجود دارد که نشان دهنده حرکت احتمالی به سمت مقاومت اول است.

در سمت حمایت، حمایت اول در 1.2535 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد می تواند به عنوان سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه برای جفت GBP/USD پشتیبانی کند.

پایین تر، حمایت دوم در 1.2446 وجود دارد که به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود که اهمیت این سطح حمایت را تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 1.2610 به عنوان یک مقاومت Overlap ذکر شده است، که به این معنی است که می تواند به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش بهره فروش عمل کند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.2679 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که بر نقش بالقوه آن به عنوان یک سطح مقاومت تأکید می کند.

علاوه بر این، یک حمایت متوسط در 1.2559 وجود دارد که به عنوان یک حمایت پولبک شناخته شده است که می تواند در صورت اصلاح، حمایت بیشتری را ارائه دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/JPY

جفت ارز GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را تجربه می کند که نشان دهنده ادامه نزولی بالقوه به سمت حمایت اول است.

پشتیبانی اول در 184.24: این پشتیبانی به عنوان یک پشتیبانی Pullback شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است علاقه خرید ایجاد شود.

حمایت دوم در 182.89 سطح قابل توجهی در نظر گرفته می شود که به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می شود و توسط نسبت 127.20٪ فیبوناچی Extension پشتیبانی می شود و پتانسیل آن را به عنوان یک مانع حمایتی قوی تقویت می کند.

مقاومت اول در 185.08 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، که به معنای سطحی است که ممکن است فشار فروش مشاهده شود.

 

تحلیل فارکس 7 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد و سناریوی بالقوه ای وجود دارد که در آن قیمت می تواند بین سطح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 0.8665 یک حمایت کم نوسان در نظر گرفته می شود. این امر نشان می دهد که ممکن است به عنوان سطحی که در آن علاقه خرید ظاهر شود، اهمیت داشته باشد و به طور بالقوه از جفت USD/CHF حمایت کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8762 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. این نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان یک مانع قابل‌توجه عمل کند که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه از حرکت صعودی بیشتر جلوگیری کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 29 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8861 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و نقش بالقوه آن را به عنوان سطح مقاومت تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد و یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می‌تواند واکنش نزولی را نسبت به مقاومت اول تجربه کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

در سمت حمایت، حمایت اول در 146.19 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود و با وجود فیبوناچی پروجکشن با نسبت 61.80% بیشتر تقویت می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان سطحی است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود، و حمایت از USD/ جفت JPY.

علاوه بر این، یک حمایت متوسط در 146.58 وجود دارد که به عنوان یک پشتیبانی کم نوسان دیگر شناخته می شود و این تصور را تقویت می کند که این می تواند یک سطح حمایت قابل توجه باشد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 147.70 به عنوان مقاومت پولبک طبقه‌بندی می‌شود و با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement منطبق است. این نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان یک مانع قابل‌توجه عمل کند که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه منجر به ادامه نزولی شود.

مقاومت دوم در 148.18 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

مقاومت میانی نیز در 147.33 ذکر شده است که به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی شده است و به پیچیدگی پرایس اکشن در این منطقه می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد در حال حاضر سوگیری قوی صعودی یا نزولی وجود ندارد. این نشان می دهد که قیمت ممکن است در محدوده ای بین سطح مقاومت اول و حمایت اول حرکت کند.

سطح حمایت 1 در 1.3521 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان می دهد که دارای اهمیت تاریخی است و ممکن است علاقه خرید را به خود جلب کند. معامله گران باید این سطح را به سادگی مشاهده کنند، زیرا به طور بالقوه می تواند از جفت USD/CAD پشتیبانی کند.

حمایت دوم در 1.3481 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می‌شود، که بر اهمیت آن به عنوان سطحی که خریداران ممکن است وارد شوند، تأکید می‌کند. این سطح یک سطح حمایتی بالقوه اضافه می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3622 به عنوان مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود. این نشان می دهد که مانع قابل توجهی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه از افزایش قیمت جلوگیری می کند.

مقاومت دوم در 1.3666 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان سطحی است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد. معامله گران باید این سطح را به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت های صعودی کنترل کنند.

 

تحلیل فارکس 7 دسامبر
تحلیل فارکس 7 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،19 بهمن 1402

حمایت اول در 0.6516 به عنوان یک حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان می دهد ممکن است به عنوان سطح قابل توجهی عمل کند که در آن علاقه خرید به طور بالقوه ظاهر شود، حرکت نزولی را متوقف یا کند کند.

حمایت دوم در 0.6448 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر شناخته می شود، که اهمیت بالقوه این سطح را به عنوان منطقه ای که خریداران ممکن است در آن فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.6589 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه منجر به ادامه روند نزولی شود.

مقاومت دوم در 0.6675 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا طبقه بندی می شود که اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه در برابر حرکات رو به بالا نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و احتمال شکست نزولی از سطح حمایت اول با افت احتمالی به سمت حمایت دوم وجود دارد.

حمایت اول در 0.6130 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان می دهد ممکن است سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود. با این حال، حرکت نزولی نشان دهنده احتمال شکست در زیر این سطح حمایتی است.

حمایت دوم در 0.6066 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، بیشتر تقویت می کند. معامله گران باید حرکت قیمت را به دقت زیر نظر داشته باشند تا ببینند آیا این سطح در صورت شکست نزولی حفظ می شود یا خیر.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.6191 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، که نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه منجر به ادامه نزولی شود.

مقاومت دوم در 0.6222 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا طبقه بندی می شود که می تواند به عنوان یک مانع اضافی برای حرکات رو به بالا عمل کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

تحلیل فارکس 7 دسامبر شاخص DJ30

DJ30 حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی غالب است.

حمایت اول در 35718.45: این سطح پشتیبانی در 35718.45 قرار دارد و به دلیل اینکه مبتنی بر حمایت پولبک است، قابل توجه است. سطوح حمایت پولبک اغلب مناطقی را نشان می‌دهند که قیمت قبلاً قبل از، از سرگیری حرکت صعودی خود به آن بازگشته است.

حمایت دوم در 35124.62: سطح حمایت دوم در 35124.62 است و بر اساس یک حمایت همپوشانی است. حمایت همپوشانی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت‌های قیمتی متعدد از لحاظ تاریخی حول یک سطح خاص همگرا شده باشند و یک منطقه حمایتی را ایجاد کنند. این سطح یک منطقه حمایتی قوی‌تر را نشان می‌دهد و با سطح حمایت اول همسو می‌شود و اهمیت آن را تقویت می‌کند.

مقاومت اول در 36338.02: اولین سطح مقاومت در 36338.02 است و قوی در نظر گرفته می شود زیرا مبتنی بر مقاومت نوسان بالا است. سطوح مقاومت بالا در نوسان جایی است که قیمت قبلاً پس از رسیدن به اوج با فشار فروش مواجه شده است.

 

تحلیل فارکس 7 دسامبر
تحلیل فارکس 7 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی این جفت ارز در تصویر مشخص شده است

 

دیدگاهتان را بنویسید