در ادامه به چشم انداز و تحلیل فارکس 22 نوامبر ( جفت ارزهای اصلی) در روز چهارشنبه می پردازیم:

شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 22 نوامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم.

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از ادامه روند صعودی احتمالی به سمت مقاومت اول در 103.99 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 103.17 به عنوان حمایت با نوسانات کم شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، پشتیبانی دوم در 102.82 به عنوان یک پشتیبانی همپوشانی شناخته می شود که قدرت بالقوه منطقه حمایت را تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 103.99 به دلیل پولبک آن قابل توجه است و سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت صعودی خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 104.54 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه ای که ممکن است در ادامه روند صعودی خود با موانعی مواجه شود، تاکید می کند.

 

تحلیل فارکس 22 نوامبر
تحلیل فارکس 22 نوامبر: سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد، که حاکی از ادامه روند نزولی بالقوه به سمت حمایت اول در 1.0882 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 1.0882 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود، که همزمان با 23.60٪ فیبوناچی اصلاحی و 100٪ فیبوناچی پروجکشن، نشان دهنده سطحی است که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.0766 به عنوان یک حمایت پولبک دیگر شناخته می‌شود، که همزمان با 61.80% فیبوناچی اصلاحی است و قدرت بالقوه ناحیه حمایت را تقویت می‌کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 1.0960 به دلیل مقاومت با نوسانات بالای آن قابل توجه است، که سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت نزولی خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.1047 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناخته می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه ای که ممکن است در ادامه روند صعودی با موانعی مواجه شود، تاکید می کند.

 

قابل توجه است که RSI (شاخص قدرت نسبی) واگرایی نزولی را در مقابل قیمت نشان می دهد که نشان می دهد ممکن است به زودی یک معکوس رخ دهد.

 

سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حاکی از یک حرکت صعودی است که حاکی از افت احتمالی به حمایت اول در 161.54 در کوتاه مدت قبل از جهش و صعود به سمت مقاومت اول در 162.36 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 161.54 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، حمایت دوم در 160.99 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود، که همزمان با 61.80% فیبوناچی اصلاحی است و قدرت بالقوه ناحیه حمایت را تقویت می‌کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 162.36 به دلیل همپوشانی آن قابل توجه است، که سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا برگشت های بالقوه در حرکت صعودی خود مواجه شود.

بخوانید  الگوی سر و شانه + تکنیک ها

علاوه بر این، مقاومت دوم در 163.25 به عنوان یک مقاومت همپوشانی دیگر شناخته می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه ای که ممکن است در ادامه روند صعودی خود با موانعی مواجه شود، تاکید می کند.

 

سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد، که نشان دهنده جهش بالقوه صعودی از حمایت اول در 0.8697 به سمت مقاومت اول در 0.8731 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 0.8697 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناسایی می شود، که همزمان با فیبوناچی پروجکشن 100% است، که سطحی را نشان می دهد که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، حمایت دوم در 0.8663 به عنوان یک ساپورت کم نوسان دیگر شناخته می شود که قدرت بالقوه ناحیه حمایت را تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 0.8731 به دلیل پولبکی بودن آن قابل توجه است و سطح مهمی را نشان می‌دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا برگشت‌های بالقوه در حرکت صعودی خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8762 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه ای که ممکن است در آن روند صعودی با موانعی مواجه شود، تاکید می کند.

 

تحلیل فارکس 22 نوامبر
تحلیل فارکس 22 نوامبر: سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و سناریوی بالقوه ای برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول در 1.2586 در کوتاه مدت قبل از برگشت از آن و کاهش به سمت حمایت اول در 1.2398 وجود دارد.

 • حمایت های مهم

حمایت اول در 1.2398 به عنوان یک حمایت همپوشانی قابل توجه در نظر گرفته می شود که نشان دهنده سطحی است که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، حمایت دوم در 1.2206 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که قدرت بالقوه منطقه حمایت را تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 1.2586 به دلیل ماهیت آن به عنوان یک مقاومت همپوشانی بسیار مهم است، که همزمان با 50% فیبوناچی اصلاحی و 61.80% فیبوناچی پروجکشن است، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است قیمت با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در داخل خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.2732 به عنوان یک مقاومت همپوشانی دیگر، همزمان با 61.80% فیبوناچی اصلاحی شناسایی می شود، که بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت تأکید می کند.

 

قابل توجه است که RSI (شاخص قدرت نسبی) واگرایی نزولی را در مقابل قیمت نشان می دهد که نشان می دهد ممکن است به زودی یک معکوس رخ دهد.

 

سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده جهش بالقوه صعودی از حمایت اول در 185.60 به سمت مقاومت اول در 186.46 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 185.60 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که همزمان با 38.20٪ فیبوناچی اصلاحی است و سطحی را نشان می دهد که قیمت ممکن است علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، پشتیبانی دوم در 184.62 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناخته می شود، که همزمان با 61.80% فیبوناچی پروجکشن است و قدرت بالقوه منطقه حمایت را تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 186.46 به دلیل نوسانات بالای آن قابل توجه است، که سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت صعودی خود مواجه شود.

بخوانید  لات (Lot) در فارکس چیست + تکنیک ها

علاوه بر این، مقاومت دوم در 187.38 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود که مطابق با 78.60%  فیبوناچی اصلاحی است و بر اهمیت آن به‌عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه‌ای که ممکن است در آن روند صعودی با موانعی مواجه شود، تأکید می‌کند.

 

سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر منعکس کننده یک حرکت کلی خنثی است که نشان دهنده فقدان یک سوگیری واضح در روند است. سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول در 0.8865 و سطح حمایت اول در 0.8824 وجود دارد.

 • حمایت های مهم

حمایت اول در 0.8824 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده سطحی است که قیمت قبلاً در چندین نوسان حمایت پیدا کرده است. بعلاوه، همزمان با 61.80 درصد فیبوناچی اصلاحی می شود و پتانسیل آن را به عنوان یک سطح حمایت قوی تقویت می کند.

حمایت دوم در 0.8758 نیز به عنوان یک حمایت با نوسانات کم دیگر شناخته می شود که بر اهمیت این منطقه حمایتی تاکید بیشتری دارد. علاوه بر این، با نسبت 100٪ فیبوناچی پروجکشن مطابقت دارد، که نشان دهنده علاقه خرید بالقوه در این سطح است.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8865 به دلیل ماهیت آن به عنوان یک مقاومت پولبک بسیار مهم است و سطحی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت با فشار فروش یا برگشت‌های بالقوه در حرکت صعودی خود مواجه شود.

مقاومت دوم در 0.8901 به عنوان یک مقاومت همپوشانی، همزمان با 38.20% فیبوناچی مجدد شناسایی می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس 22 نوامبر
سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر دارای یک حرکت نزولی کلی است که نشان دهنده پتانسیل ادامه روند نزولی به سمت حمایت اول است. این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به مقاومت اول واکنش نزولی نشان دهد و متعاقباً به حمایت اول افت کند.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت اول در 147.49 شناسایی شده است و دلیل مطلوب تلقی شدن آن به دلیل وجود حمایت همپوشانی است. سطح حمایت دوم در 146.19 قرار دارد و جنبه مطلوب آن به یک حمایت کم نوسان و همچنین قرار گرفتن در سطح 38.20٪ فیبوناچی اصلاحی نسبت داده می شود.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 148.40 قرار دارد و به دلیل همپوشانی بودن آن قابل توجه تلقی می شود. مقاومت دوم در 149.30 قرار گرفته است و اهمیت آن به دلیل پولبک بودن آن و همزمانی با سطح 50% فیبوناچی Retracement ناشی می شود.

 

تحلیل فارکس 22 نوامبر: سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد، که نشان دهنده پتانسیل ادامه روند نزولی به سمت حمایت اول در صورت شکسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت متوسط است.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت متوسط در 1.3693 به عنوان یک حمایت با نوسانات کم شناسایی می شود در حالی که سطح حمایت اول در 1.3666 نیز به عنوان یک حمایت کم نوسان در نظر گرفته می شود.

بیشتر در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3629 به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو است و پتانسیل پیدا کردن حمایت قیمت در این منطقه را بیشتر تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.3769 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3822 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر رو به بالا عمل می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،3 اسفند 1402

 

سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز AUD/USD

در تحلیل 22 نوامبر برای جفت ارز AUD/USD آمده است که حرکت کلی نمودار در حال حاضر نزولی است. پتانسیل ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت اول در 0.6522 شناسایی شده است و ویژگی مطلوب آن به پولبک بودت آن نسبت داده می شود که همزمان با سطح 23.60% Fibonacci Retracement است.

سطح حمایت دوم در 0.6455 واقع شده است و جنبه های مطلوب آن دوگانه است، این یک حمایت همپوشانی است و با سطح 50% Fibonacci Retracement همسو می شود.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6585 قرار گرفته است و به دلیل نوسانات بالای آن، قابل توجه است. مقاومت دوم در 0.6642 قرار دارد و اهمیت آن به دلیل Pullback بودنش است که مطابق با فیبوناچی اکستنشن 161.80 درصد و فیبوناچی پروجکشن 100 درصد است که نشان‌دهنده تلاقی فیبوناچی است.

علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) واگرایی نزولی را در مقابل قیمت نشان می‌دهد که نشان می‌دهد ممکن است به زودی یک معکوس رخ دهد.

 

تحلیل فارکس 22 نوامبر
سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز NZD/USD

جفت ارز تحلیل شده در تحلیل فارکس 22 نوامبر  NZD/USD است و حرکت کلی نمودار آن در حال حاضر نزولی است. این احتمال وجود دارد که قیمت از حمایت اول دچار یک شکست نزولی شود و متعاقباً به سمت حمایت دوم سقوط کند.

 • حمایت های مهم

سطح حمایت اول در 0.6048 شناسایی شده است و ویژگی مطلوب آن به پولبک بودنش نسبت داده می‌شود. سطح حمایت دوم در 0.6012 واقع شده است و جنبه های مطلوب آن دوگانه است – این یک حمایت همپوشانی است و با سطح 50٪ فیبوناچی Retracement همسو می شود.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6094 قرار گرفته است و به دلیل نوسان بالا بودن مقاومت و همزمانی با  فیبوناچی اکستنشن 127.20 درصد، قابل توجه تلقی می شود.

علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) واگرایی نزولی را در مقابل قیمت نشان می‌دهد که نشان می‌دهد ممکن است به زودی یک معکوس رخ دهد.

 

سطوح حمایت و مقومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده جهش بالقوه صعودی از حمایت اول در 35074.70 به سمت مقاومت اول در 35363.77 است.

 • حمایت های مهم

اولین حمایت در 35074.70 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است قیمت علاقه خرید پیدا کند. علاوه بر این، پشتیبانی دوم در 34827.78 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و قدرت بالقوه ناحیه حمایتی را تقویت می کند.

 • مقاومت های مهم

در سمت مقاومت، اولین مقاومت در 35363.77 به دلیل نوسانات بالای آن قابل توجه است، که سطح مهمی را نشان می دهد که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش یا معکوس های بالقوه در حرکت صعودی خود مواجه شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 35568.54 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود، که بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای قیمت و نقطه ای که ممکن است روند صعودی با موانعی مواجه شود، تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس در 22 نوامبر
تحلیل فارکس در 22 نوامبر: سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید