شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 6 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی نزولی دارد و احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 103.72 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه برای DXY پشتیبانی می کند.

پایین تر، حمایت دوم در 103.02 وجود دارد که به عنوان پشتیبانی همپوشانی (Overlap) نیز شناخته می شود. این امر اهمیت این سطح پشتیبانی را تقویت می کند و آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که خریداران ممکن است در آن فعال شوند، نشان می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 104.15 به عنوان مقاومت همپوشانی ذکر شده است. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث ادامه نزولی شود.

مقاومت دوم در 104.81 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می‌شود که باعث تقویت بیشتر عوامل مقاومت بالقوه برای DXY می‌شود.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر
تحلیل فارکس 6 دسامبر: سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت اول وجود دارد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 1.0759 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود، که نشان می‌دهد می‌تواند سطح قابل‌توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر می‌شود و به طور بالقوه برای جفت EUR/USD پشتیبانی می‌کند.

پایین تر، حمایت دوم در 1.0712 وجود دارد که به عنوان حمایت پولبک نیز ذکر شده است. این امر اهمیت این سطح پشتیبانی را تقویت می کند و آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که خریداران ممکن است در آن فعال شوند، نشان می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.0880 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث ایجاد یک واکنش نزولی شود.

مقاومت دوم در 1.0878 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که عوامل مقاومت بالقوه برای EUR/USD را بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی صعودی است که نشان دهنده روند صعودی غالب است.

حمایت اول در 158.61: این سطح حمایتی در 158.61 است و قوی در نظر گرفته می شود زیرا مبتنی بر حمایت کم نوسان است. نوسانات پایین نقاط قابل توجهی هستند که قیمت قبلاً علاقه خرید پیدا کرده و حرکت نزولی خود را معکوس کرده است.

پشتیبانی دوم در 157.93: سطح حمایت دوم در 157.93 است و همچنین مبتنی بر حمایت کم نوسان است. این نشان می دهد که تلاقی در پشتیبانی در اطراف این منطقه وجود دارد و آن را به یک سطح حمایتی قوی بالقوه تبدیل می کند.

مقاومت اول در 160.36: اولین سطح مقاومت در 160.36 قوی در نظر گرفته می شود زیرا مبتنی بر مقاومت پولبک است. سطح مقاومت پولبک جایی است که قیمت قبلاً پس از یک اصلاح از حرکت قبلی با فشار فروش مواجه شده است.

مقاومت دوم در 161.52: سطح مقاومت دوم در 161.52 است و بر اساس مقاومت همپوشانی است. مقاومت Overlap زمانی اتفاق می‌افتد که چندین حرکت قیمت از نظر تاریخی حول یک سطح خاص همگرا شده باشند و مقاومت ایجاد کنند.

بخوانید  تحلیل یورو به دلار آمریکا : آیا بانک مرکزی اروپا می تواند یورو را نجات دهد؟

 

سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان دهنده روند نزولی غالب است.

حمایت اول در 0.8558: این سطح حمایتی در 0.8558 است و قوی در نظر گرفته می شود زیرا مبتنی بر حمایت کم نوسان است. پایین بودن نوسانات نشان دهنده سطوح قیمتی است که جفت ارز قبلاً حمایت پیدا کرده و حرکت نزولی خود را معکوس کرده است.

حمایت دوم در 0.8530: سطح حمایت دوم در 0.8530 است و بر پایه یک نوسان کم حمایت است. این سطح همچنین نشان‌دهنده نقطه‌ای است که در آن قیمت از لحاظ تاریخی پشتیبانی پیدا کرده است. نوسانات پایین مهم هستند زیرا مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که خریداران ممکن است در آنجا وارد شوند.

مقاومت اول در 0.8585: اولین سطح مقاومت در 0.8585 قوی در نظر گرفته می شود زیرا بر اساس مقاومت پولبک است. سطوح مقاومت پولبک جایی هستند که قیمت قبلاً پس از یک اصلاح از کاهش قبلی با فشار فروش مواجه شده است.

مقاومت دوم در 0.8621: سطح مقاومت دوم در 0.8621 است و بر اساس مقاومت همپوشانی است. مقاومت همپوشانی زمانی اتفاق می‌افتد که چندین حرکت قیمت از نظر تاریخی حول یک سطح خاص همگرا شده باشند و مقاومت ایجاد کنند.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر
تحلیل فارکس 6 دسامبر: سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی دارد و پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول وجود دارد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 1.2585 به عنوان یک حمایت Overlap شناخته می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر می شود و به طور بالقوه برای جفت GBP/USD پشتیبانی می کند.

پایین تر، حمایت دوم در 1.2500 وجود دارد که به عنوان حمایت Pullback مورد توجه قرار می گیرد. این امر اهمیت این سطح حمایت را تقویت می کند و آن را به عنوان یکی دیگر از زمینه های بالقوه ای که خریداران ممکن است فعال شوند، نشان می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2667 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث ایجاد یک واکنش نزولی شود.

مقاومت دوم در 1.2727 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که عوامل مقاومت بالقوه برای GBP/USD را بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر: سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/JPY

حرکت کلی GBP/JPY نزولی ضعیف با اطمینان پایین است. این نشان می‌دهد که تمایل متوسطی به سمت نزولی در بازار وجود دارد، اما خیلی قوی یا قطعی نیست.

حمایت اول در 184.93: این سطح حمایتی در 184.93 است و خوب در نظر گرفته می شود زیرا مبتنی بر حمایت کم نوسان است. نوسان پایین نقطه ای است که قیمت قبلاً علاقه خرید پیدا کرده و حرکت نزولی خود را معکوس کرده است.

حمایت دوم در 184.64: سطح پشتیبانی دوم در 184.64 است و همچنین یک حمایت خوب در نظر گرفته می شود زیرا مبتنی بر حمایت با نوسانات کم است. این بدان معنی است که در گذشته موارد متعددی وجود داشته است که قیمت در این سطح افزایش یافته یا پشتیبانی پیدا کرده است.

بخوانید  روش‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای کندل استیک اینگالفینگ (پوششی)

مقاومت اول در 185.98: اولین سطح مقاومت در 185.98 است و یک مقاوت قوی در نظر گرفته می شود زیرا بر اساس مقاومت پولبکی است. سطح مقاومت پولبک جایی است که قیمت قبلاً پس از عقب نشینی از یک حرکت قبلی با فشار فروش مواجه شده است. علاوه بر این، این سطح با 61.80٪ فیبوناچی اصلاحی همسو می شود که به آن اهمیت می دهد.

مقاومت دوم در 186.64: دومین سطح مقاومت در 186.64 است و همچنین بر اساس مقاومت پولبک است. این سطح در گذشته به عنوان مانعی برای افزایش قیمت عمل کرده است.

 

سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت 1 وجود دارد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 0.8665 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود. این نشان می‌دهد که می‌تواند سطح قابل‌توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه از جفت USD/CHF پشتیبانی کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8762 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث ایجاد یک واکنش نزولی شود.

بالاتر، مقاومت دوم در 0.8861 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت همپوشانی (Overlap) نیز ذکر شده است که عوامل مقاومت بالقوه USD/CHF را بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر
سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت 1 وجود دارد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 146.19 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود، که نشان می دهد سطحی است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه از جفت USD/JPY پشتیبانی کند. برای تقویت بیشتر این حمایت، یک حمایت متوسط در 146.58 وجود دارد که به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر شناخته می شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 147.70 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، که به این معنی است که این یک مانع قابل توجه است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه منجر به واکنش نزولی شود. مقاومت دوم در 148.18 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که باعث تقویت بیشتر عوامل مقاومت بالقوه USD/JPY می شود.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر: سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت اول، با افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 1.3521 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 1.3481 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که اهمیت بالقوه آن را به عنوان سطحی که خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3622 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا ذکر شده است، که به این معنی است که می تواند به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش علاقه فروش عمل کند. مقاومت دوم در 1.3666 به عنوان مقاومت همپوشانی شناخته می شود و با فیبوناچی Extension در 127.20% همراه است، که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

بخوانید  آشنایی با بهترین تایم فریم های معاملاتی فارکس

 

سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک روند کلی نزولی را نشان می‌دهد و پتانسیل واکنش نزولی از سطح مقاومت اول با افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 0.6520 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان سطحی است که ممکن است علاقه خرید پیدا شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 0.6455 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای فعال شدن خریداران تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.6589 به عنوان یک مقاومت Pullback ذکر شده است، که نشان می دهد که می تواند به عنوان یک مانع اساسی برای افزایش فشار فروش عمل کند. مقاومت دوم در 0.6675 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناسایی می شود که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد و پتانسیل ادامه صعودی به سمت سطح مقاومت 1 وجود دارد.

در سمت حمایت، حمایت اول در 0.6130 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت آن به عنوان سطح بالقوه‌ای است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 0.6064 نیز به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود که اهمیت آن را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6191 به عنوان یک مقاومت Pullback ذکر شده است، که نشان می دهد که می تواند به عنوان یک مانع اساسی در جایی که فشار فروش ممکن است تشدید شود، عمل کند. مقاومت دوم در 0.6222 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناسایی می شود که سطح دیگری از فشار فروش بالقوه را اضافه می کند.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر
تحلیل فارکس 6 دسامبر: سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر: شاخص DJ30

DJ30، حرکت نمودار ضعیف صعودی با اطمینان پایین است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک: ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را ایجاد کند.

حمایت اول در 35721.09: این سطح یک حمایت کم نوسان است که نشان می دهد قبلاً پایه ای برای قیمت ارائه کرده است. این می تواند یک سطح بالقوه برای علاقه خرید باشد.

حمایت دوم در 15409.48: این سطح نشان دهنده یک حمایت Overlap است که در آن قیمت قبلی در اطراف این منطقه جمع شده است.

مقاومت اول در 36485.08: این سطح یک مقاومت نوسانی بالا است که در آن قیمت در گذشته با فشار فروش مواجه شده است. حول و حوش این سطح احتمال شکست یا برگشت صعودی وجود دارد.

 

تحلیل فارکس 6 دسامبر: سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

بهترین و بدترین عملکرد را در مارکت 6 دسامبر کدام جفت ارزها داشته اند

همانطور که در نمودار قدرت جفت ارزها در تصویر زیر مشاهده می شود در مارکت امروز جفت ارز NZD/USD دارای قوی ترین عملکرد و جفت ارز EUR/USD دارای ضعیف ترین عملکرد بوده است. در تصویر پایین عملکرد باقی جفت ارزها نیز به تصویر کشیده شده است:

 

نمودار قدرت جفت ارزهای فارکس

 

دیدگاهتان را بنویسید