شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 11 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت 1 وجود دارد که نشان‌دهنده یک حرکت نزولی احتمالی به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 102.60 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که به این معنی است که می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه مقداری پشتیبانی برای DXY فراهم کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 104.74 به عنوان یک مقاومت Pullback ذکر شده است، و با سطح 50% فیبوناچی Retracement منطبق است. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه منجر به واکنش نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 105.51 به عنوان مقاومت پولبک طبقه‌بندی می‌شود و با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همزمان می‌شود و اهمیت آن را به عنوان سطحی که ممکن است فشار فروش افزایش یابد، بیشتر می‌کند.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر
سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد و پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول وجود دارد که نشان دهنده حرکت صعودی احتمالی به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 1.0670 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید پیدا شود و از جفت EUR/USD پشتیبانی کند.

پایین تر، حمایت دوم در 1.0566 به عنوان یک سطح حمایت شناخته می شود و با سطح 78.60% فیبوناچی بازگردانی منطبق است، و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.0883 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه حرکات صعودی EUR/USD را محدود کند.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر: سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی صعودی است که حاکی از ادامه روند صعودی احتمالی به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 152.91: این سطح به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود، که منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود. به عنوان یک منطقه حمایتی برای تثبیت بالقوه قیمت عمل می کند.

حمایت دوم در 150.95: حمایت دوم به عنوان یک حمایت کم نوسان توصیف می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در آن حمایت پیدا کرده است. این سطح حمایت به حرکت صعودی بالقوه قدرت می‌افزاید.

مقاومت اول در 157.98: اولین مقاومت به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است علاقه فروش مشاهده شود، و به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا عمل می کند.

مقاومت دوم در 163.50: مقاومت دوم به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که نشان دهنده سطحی است که ممکن است با سود فروش مواجه شود و به طور بالقوه به عنوان یک مانع اضافی برای روند صعودی عمل کند.

 

سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز EUR/GBP

جفت ارز EUR/GBP حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده جهش بالقوه صعودی از حمایت اول به سمت مقاومت اول است.

بخوانید  تحلیل فارکس 28 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

حمایت اول در 0.8554: این سطح به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در آن حمایت پیدا کرده است. این یک منطقه بالقوه برای علاقه خرید را نشان می دهد.

حمایت دوم در 0.85226: حمایت دوم به عنوان یک حمایت پولبک توصیف می شود، که سطحی را نشان می دهد که خریداران ممکن است علاقه نشان دهند. این سطح حمایت به حرکت صعودی بالقوه قدرت می‌افزاید.

مقاومت اول در 0.8621: اولین مقاومت به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود، که سطحی را نشان می دهد که در آن علاقه فروش مشاهده می شود، که به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا عمل می کند.

مقاومت دوم در 0.9755: مقاومت دوم به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا ذکر شده است که نشان دهنده نقاط تاریخی است که قیمت با موانع و معکوس های بالقوه روبرو شده است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت صعودی بیشتر عمل کند.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر
سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد و پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول وجود دارد که نشان‌دهنده حرکت صعودی احتمالی به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 1.2381 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و با سطح 50% فیبوناچی Retracement منطبق است. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود و از جفت GBP/USD پشتیبانی می کند.

پایین تر، حمایت دوم در 1.2205 به عنوان یک سطح حمایت دیگر شناخته می شود و با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی منطبق است، و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2708 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا ذکر شده است. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه حرکت صعودی پوند/دلار آمریکا را محدود کند.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر: سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز GBP/JPY

جفت ارز GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را تجربه می کند که نشان دهنده جهش بالقوه صعودی از حمایت اول به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 178.38: این سطح به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در آن حمایت پیدا کرده است. این یک منطقه بالقوه برای علاقه خرید را نشان می دهد.

مقاومت اول در 184.60: اولین مقاومت به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، که سطحی را نشان می‌دهد که در آن فشار فروش مشاهده می‌شود، که به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا عمل می‌کند.

مقاومت دوم در 188.34: مقاومت دوم به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا مشخص می شود، که سطحی را نشان می دهد که در آن فشار فروش تاریخی و برگشت های بالقوه ممکن است رخ دهد.

 

سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است، با معاملات قیمت در زیر خط روند نزولی اصلی، که نشان دهنده وجود یک روند نزولی است. در کوتاه مدت، پتانسیل افزایش موقت به سمت سطح مقاومت اول قبل از برگشت و افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،24 بهمن 1402

حمایت اول در 0.8690 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و حمایتی موقت برای USD/CHF فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8762 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود و با سطوح 50% و 38.20% فیبوناچی Retracement منطبق است، که نشان دهنده تلاقی بالقوه سطوح فیبوناچی است. این سطح احتمالاً به عنوان یک مانع اساسی عمل می کند که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث بازگشت نزولی شود.

بالاتر، مقاومت دوم در 0.8951 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود و با سطوح 61.80% و 50% فیبوناچی Retracement منطبق است، که سطح دیگری را نشان می دهد که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی دارد. با این حال، پتانسیل واکنش نزولی از سطح مقاومت 1 و به دنبال آن افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 141.79 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود و از USD/JPY پشتیبانی می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 146.60 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود. این سطح احتمالاً به عنوان مانعی عمل می کند که در آن سود فروش تشدید می شود و به طور بالقوه منجر به واکنش نزولی می شود.

مقاومت متوسط در 145.09 سطح دیگری است که باید به آن توجه کرد، زیرا به عنوان مقاومت پولبک عمل می کند و می تواند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد.

 

سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد و یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می‌تواند از سطح مقاومت اول واکنش نزولی داشته باشد و به حمایت اول کاهش یابد.

حمایت اول در 1.3481 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه برای جفت USD/CAD پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 1.3388 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطح بالقوه ای که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3630 به عنوان مقاومت همپوشانی ذکر شده است. این سطح احتمالاً به‌عنوان یک مانع اساسی عمل می‌کند که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه منجر به برگشت نزولی شود.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر
تحلیل فارکس 11 دسامبر: سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد و یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می‌تواند از سطح حمایت اول جهش صعودی کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

حمایت اول در 0.6518 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 50% فیبوناچی Retracement منطبق است. این سطح قابل توجه است و نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان یک منطقه قابل توجه که در آن علاقه خرید ظاهر شود، عمل کند و از جفت AUD/USD حمایت کند.

حمایت دوم در 0.6451 به عنوان یک سطح 61.80% فیبوناچی Retracement ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

بخوانید  نماد تملت را بشناسید + تحلیل تکنیکال

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6668 به عنوان مقاومت با نوسان بالا طبقه بندی می شود. این سطح احتمالاً به عنوان یک مانع اساسی عمل می کند که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه حرکات صعودی را محدود کند.

 

سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد و سناریویی وجود دارد که قیمت می‌تواند از سطح حمایت اول جهش صعودی کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

حمایت اول در 0.6053 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان دهنده آن به عنوان سطح قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و به طور بالقوه حمایت از NZD/USD را فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6276 به عنوان یک مقاومت اورلپ شناسایی می‌شود و با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی منطبق است، که نشان‌دهنده تلاقی بالقوه عوامل تکنیکال است که می‌تواند به‌عنوان یک مانع اساسی برای افزایش علاقه فروش عمل کند. در ادامه، مقاومت دوم در 0.6389 به عنوان مقاومت بالا در نوسان طبقه بندی می شود.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر: سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

نمودار قدرت ارزها

در تصویر پایین می توانید نمودار قدرت ارزهای مختلف در بازار امروز را مشاهده کنید که بر طبق آن USD قویترین عملکرد و JPY ضعیف ترین عملکرد را داشته است:

 

نمودار قدرت ارزها در 11 دسامبر 2023

تحلیل فارکس 11 دسامبر: شاخص DJ30

DJ30 حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. با این حال، پتانسیل کوتاه مدتی برای افزایش به سمت اولین مقاومت قبل از بازگشت و افت متعاقب آن به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 35726.00: این سطح به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود، که نشان دهنده منطقه بالقوه ای است که ممکن است علاقه خرید پیدا شود و به تثبیت کوتاه مدت قیمت کمک کند.

حمایت دوم در 35058.06: حمایت دوم به عنوان یک حمایت همپوشانی توصیف می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در گذشته حمایت پیدا کرده است.

مقاومت اول در 36699.07: اولین مقاومت در سطح 127.20 درصد فیبوناچی Extension ذکر شده است، که نشان دهنده یک مانع بالقوه است که در آن قیمت ممکن است با فشار فروش مواجه شود یا در روند نزولی خود معکوس شود.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر
سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

تحلیل فارکس 11 دسامبر: جفت ارز BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی دارد و یک سناریوی بالقوه وجود دارد که قیمت بتواند از سطح حمایت اول جهش صعودی کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

حمایت اول در 32990 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه از جفت BTC/USD پشتیبانی کند.

حمایت متوسط در 41,948 نیز به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطح بالقوه ای که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 48155 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است. این سطح احتمالاً به عنوان یک مانع اساسی عمل می کند که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه باعث بازگشت نزولی شود.

 

سطوح حمایت و مقاوت کلیدی در تصویر مشخص شده است.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید