شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده پتانسیل قیمت برای ایجاد یک واکنش نزولی از مقاومت اول و سقوط به سمت حمایت اول است.

اولین سطح مقاومت در 102.62 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نزدیک با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20٪ همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 103.52 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 101.18 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 78.60% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای نوسان قیمت بین سطح مقاومت متوسط و سطح حمایت متوسط وجود دارد.

سطح مقاومت میانی در 1.1001 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت 1 در 1.1098 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر ذکر شده است که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 127.20% اکستنشن و سطح اصلاحی 78.60% مطابقت دارد، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت میانی در 1.0822 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی  61.80 درصد است. در ادامه در زیر. سطح حمایت اول در 1.0730 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 50.00% همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت می تواند قبل از برگشت از آن و کاهش به سمت حمایت اول، کوتاه مدت به سمت مقاومت اول افزایش یابد.

حمایت اول در 154.92 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده حمایت Pullback است. این سطح منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز حمایت کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 153.98 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. این به قدرت ساختار حمایتی می افزاید و منطقه بالقوه دیگری را نشان می‌دهد که ممکن است علاقه خرید وجود داشته باشد و پتانسیل افزایش کوتاه‌مدت را بیشتر تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 156.57 با مقاومت پولبک همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 157.95 به عنوان مقاومت پولبک مشخص می‌شود. این یک لایه دیگر از اهمیت را به مقاومت اضافه می کند، و منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به همسویی با یک سطح مقاومت پولبک دیگر.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت می تواند قبل از برگشت از آن و کاهش به سمت حمایت اول، کوتاه مدت به سمت مقاومت اول افزایش یابد.

حمایت اول در 154.92 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده حمایت پولبک است. این سطح منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود و از جفت ارز حمایت کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،17 بهمن 1402

به طور مشابه، حمایت دوم در 153.98 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. این به ساختار حمایتی قدرت بیشتری می افزاید و منطقه بالقوه دیگری را نشان می‌دهد که ممکن است علاقه خرید وجود داشته باشد و پتانسیل افزایش کوتاه‌مدت را بیشتر تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 156.57 با مقاومت پولبک همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 157.95 به عنوان مقاومت پولبک مشخص می‌شود. این یک لایه دیگر از اهمیت را به مقاومت اضافه می کند، و منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به همسویی با یک سطح مقاومت پولبک دیگر.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان دهنده پتانسیل ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 0.8560 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 0.8512 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود. این یک لایه دیگر از حمایت بالقوه برای جفت ارز اضافه می کند، که نشان دهنده منطقه ای است که ممکن است پس از عقب نشینی، علاقه خرید ظاهر شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8614 با مقاومت همپوشانی همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8702 به عنوان مقاومت همپوشانی دیگر مشخص می شود. این یک لایه دیگر از اهمیت را به مقاومت نامبرده اضافه می کند و منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به همسویی آن با سطح مقاومت همپوشانی دیگر.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 1.2792 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2899 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

در جهت نزولی، سطح حمایت متوسط در 1.2609 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود، در حالی که سطح حمایت اول در 1.2495 نیز به عنوان حمایت همپوشانی که با سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود، مشخص می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.2379 به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان دهنده احتمال ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 178.38 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک نوسان پایین حمایت است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

بخوانید  آشنایی با بهترین تایم فریم های معاملاتی فارکس

به طور مشابه، حمایت دوم در 171.90 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. این یک لایه دیگر از پشتیبانی بالقوه برای جفت ارز اضافه می کند، که نشان دهنده منطقه ای است که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود، به ویژه با توجه به همسویی آن با سطح همپوشانی.

در سمت مقاومت، مقاومت میانی در 188.60 با مقاومت عقب‌نشینی همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن سود فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت اول در 188.49 به عنوان یک مقاومت بالا در نوسان مشخص می شود. این امر اهمیت بیشتری به مقاومت می‌افزاید و منطقه‌ای بالقوه را نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به‌ویژه با توجه به همسویی آن با نوسان قبلی.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که یک واکنش نزولی از مقاومت اول نشان دهد و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح مقاومت اول در 0.8696 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8798 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20٪ همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.8567 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که در صورت شکسته شدن قیمت به زیر سطح تایید نزولی، احتمال کاهش به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

سطح تأیید نزولی در 141.72 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت 1 در 137.70 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 143.77 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 146.56 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که در صورت شکسته شدن قیمت به زیر سطح تایید نزولی، احتمال کاهش به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

سطح تایید نزولی در 1.3376 به عنوان پشتیبانی همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت اول در 1.3244 به عنوان یک حمایت عقب نشینی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3483 به عنوان یک مقاومت عقب نشینی شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت دوم در 1.3610 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت میانی وجود دارد.

سطح مقاومت متوسط در 0.6785 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 1 در 0.6888 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

در جهت نزولی، سطح حمایت متوسط در 0.6669 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. در زیر، سطح حمایت اول در 0.6524 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت از مقاومت اول و ادامه صعودی به سمت مقاومت دوم وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6205 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6272 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا است.

از جنبه نزولی، سطح حمایت اول در 0.6059 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که پتانسیل ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می دهد.

حمایت اول در 36955.75 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است. این سطح منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است پس از عقب نشینی ظاهر شود و از شاخص پشتیبانی کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37839.97 با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همراه است. این سطح فیبوناچی Extension اهمیت بیشتری به مقاومت می‌افزاید، و منطقه بالقوه‌ای را نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به ویژه با توجه به همسویی با این سطح فیبوناچی.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت نزولی ضعیفی را با اطمینان کم نشان می‌دهد که پتانسیل ادامه نزولی به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 37853 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، پشتیبانی دوم در 35412 به عنوان حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود. این یک لایه دیگر از حمایت بالقوه را به این ارز دیجیتال می افزاید که منطقه ای را نشان می دهد که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود، به ویژه با توجه به همسویی آن با سطح همپوشانی.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 44400 با مقاومت نوسان بالا همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 47731 به عنوان مقاومت نوسان بالا دیگر مشخص می شود. این امر اهمیت بیشتری به مقاومت می‌افزاید و منطقه‌ای بالقوه را نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، به‌ویژه با توجه به همسویی آن با نوسان قبلی.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها که در پایین آمده است می توان مشاهده نمود که امروز ارز NZD بهترین عملکرد را داشته است و در سمت مقابل ین ژاپن (JPY) ضعیف ترین عملکرد را داشته است، می توانید نحوه عملکرد باقی جفت ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار عملکرد ارزها

دیدگاهتان را بنویسید