شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان دهنده ضعف دلار آمریکا است.

قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت نزولی خود را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 101.77 به عنوان یک حمایت پولبک طبقه بندی می شود و با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجه که در آن علاقه خرید ظاهر می شود عمل کند و حمایت موقت برای DXY فراهم کند.

حمایت دوم در 100.71 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 102.62 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه مانع از حرکت صعودی در کوتاه مدت شود.

مقاومت دوم در 103.16 به عنوان مقاومت پولبک ذکر شده است. این سطح می تواند در معکوس کردن یا کند کردن هر حرکت رو به بالا DXY نقش داشته باشد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت یورو در برابر دلار آمریکا است.

قیمت به طور بالقوه می تواند به حرکت صعودی خود به سمت سطح مقاومت 1 ادامه دهد.

حمایت اول در 1.0879 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجه که در آن علاقه خرید ظاهر می شود عمل کند و پشتیبانی موقت برای EUR/USD ارائه دهد.

حمایت دوم در 1.0747 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.1006 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه حرکت صعودی را در کوتاه مدت کند کند.

مقاومت دوم در 1.1130 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود. اوج‌های نوسانی اغلب نقاط بازگشت یا مقاومت را در حرکت قیمت نشان می‌دهند و می‌توانند مانع مهمی برای حرکت صعودی بیشتر EUR/USD آمریکا باشند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده تمایل به یک روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 158.18 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و نشانگر اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه به خرید آن پدید آمده است.

حمایت دوم در 156.79 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که یک لایه اضافی از علاقه خرید بالقوه را فراهم می کند.

از طرف مقاومت ، مقاومت 1 در 159.16 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص شده و با فیبوناچی اکستنشن 127.20% هماهنگ است و آن را به یک سطح قابل توجه تبدیل می کند که در آن می توان علاقه فروش را تحقق بخشید.

مقاومت دوم در 160.45 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص شده و همزمان با فیبوناچی اکستنشن 161.80% است و به این سطح مقاومت بالقوه اضافه می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده گرایش به سمت روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 0.8614 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. فیبوناچی اصلاحی 61.80%  اهمیت بالقوه این سطح حمایت را بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل نفت امروز، 10 بهمن 1402

حمایت دوم در 0.8583 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و همزمان با 78.60%فیبوناچی اصلاحی است، و تلاقی به پتانسیل آن به عنوان یک سطح حمایت، همراه با فیبوناچی پروجکشن 61.80% اضافه می شود.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8650 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، و آن را به سطح قابل توجهی تبدیل می کند که در آن فشار فروش می تواند تحقق یابد.

مقاومت دوم در 0.8701 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که سطح اضافی را برای فشار فروش فراهم می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان می دهد پوند انگلیس در مقایسه با دلار آمریکا ضعیف تر است.

قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی از سطح مقاومت 1 ایجاد کند و به سمت حمایت اول کاهش یابد.

حمایت اول در 1.2611 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده منطقه قابل توجهی است که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود و پشتیبانی موقت برای GBP/USD فراهم می کند.

حمایت دوم در 1.2507 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند. این سطح همچنین با فیبوناچی پروجکشن 100% همراه است و بر اهمیت آن افزوده است.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2704 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، و همچنین با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه منجر به واکنش نزولی شود.

مقاومت دوم در 1.2814 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی همراه است. اوج‌های نوسانی اغلب نقاط معکوس یا مقاومت در حرکت قیمت را نشان می‌دهند و این سطح را به مانع مهمی برای حرکت صعودی بیشتر پوند/دلار آمریکا تبدیل می‌کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده تمایل به روند صعودی است. یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 182.19 مطلوب در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده سطح حمایت پولبک است، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان نقطه ای است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است.

حمایت دوم در 180.40 نیز به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود و به تلاقی سطوح حمایت بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 184.64 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می‌شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می‌شود و آن را به سطح قابل‌توجهی تبدیل می‌کند که در آن سود فروش می‌تواند تحقق یابد.

مقاومت دوم در 186.42 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که سطح اضافی را فراهم می کند که ممکن است با فشار فروش مواجه شود. مقاومت میانی در 184.03 به عنوان یک مقاومت بالا چند نوسانی ذکر شده است که بر اهمیت بالقوه آن تأکید بیشتری دارد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان می‌دهد دلار آمریکا در مقایسه با فرانک سوئیس ضعیف‌تر است.

قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت نزولی خود را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

حمایت اول در 0.8451 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان می دهد ممکن است به عنوان یک منطقه قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر شود و به طور موقت حرکت نزولی USD/CHF را متوقف کند.

حمایت دوم در 0.8352 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایتی بالقوه برای جفت ارز تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل نفت امروز، 2 اسفند 1402

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8554 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و همچنین با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همراه است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه منجر به ادامه نزولی شود.

مقاومت دوم در 0.8639 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه است. این سطح همچنین می تواند به عنوان یک نقطه مقاومت قوی عمل کند و مانع هر گونه تلاش صعودی در USD/CHF شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان می دهد دلار آمریکا در مقایسه با ین ژاپن ضعیف تر است. در کوتاه مدت، پتانسیل واکنش نزولی از سطح مقاومت اول و به دنبال آن افت به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 142.81 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا منطقه ای بالقوه را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و حمایت موقت برای USD/JPY ارائه می دهد.

حمایت دوم در 140.73 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه برای جفت ارز تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 144.79 به عنوان یک مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود و همچنین با سطح 161.80% فیبوناچی اکستنشن همراه است. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه منجر به برگشت نزولی شود.

مقاومت دوم در 146.56 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که بیشتر نشان دهنده پتانسیل قوی برای مقاومت در این ناحیه است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان دهنده ضعف احتمالی دلار آمریکا در مقایسه با دلار کانادا است. در کوتاه مدت، احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

حمایت اول در 1.3189 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. این سطح دارای اهمیت است زیرا منطقه ای بالقوه را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و از جفت USD/CAD پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 1.3118 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود. نوسان پایین اغلب مناطقی را نشان می دهد که خریداران قبلاً وارد بازار شده اند و به اهمیت این سطح به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3382 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع اساسی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید می شود و به طور بالقوه باعث بازگشت نزولی یا توقف موقت روند نزولی می شود.

مقاومت دوم در 1.3488 به عنوان مقاومت پولبک ذکر شده است. این سطح نشان دهنده نقطه ای است که فروشندگان ممکن است پس از Pullback، دوباره وارد بازار شوند و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه تقویت کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت بالقوه دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا است. در کوتاه مدت، پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول و به دنبال آن حرکت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 0.6676 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. این سطح دارای اهمیت است زیرا منطقه ای بالقوه را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و از جفت AUD/USD پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 0.6612 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود. این نشان دهنده سطحی است که خریداران ممکن است پس از پولبک مجدداً وارد بازار شوند و اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایتی بالقوه بیشتر تقویت کند.

بخوانید  باارزش ترین ارزهای دنیا برای سرمایه گذاری در سال 2024

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6771 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به‌عنوان مانع مهمی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید می‌شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن حرکت صعودی می‌شود.

مقاومت دوم در 0.6870 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود. نوسانات بالا اغلب نقاط معکوس یا مقاومت در حرکت قیمت را نشان می دهند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت بالقوه دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا است. در کوتاه مدت، پتانسیل جهش صعودی از سطح حمایت اول و به دنبال آن حرکت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

حمایت اول در 0.6221 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. این سطح دارای اهمیت است زیرا منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و از جفت NZD/USD پشتیبانی کند.

حمایت دوم در 0.6182 به عنوان پشتیبانی همپوشانی طبقه بندی می شود. در حالی که دلیل اهمیت آن ارائه نشده است، اما همچنان یک منطقه حمایتی بالقوه را نشان می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.6284 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح ممکن است به‌عنوان مانع مهمی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید می‌شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن حرکت صعودی می‌شود.

مقاومت دوم در 0.6324 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی ذکر شده است. این سطح مانع بالقوه دیگری است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی نزولی ضعیفی را نشان می‌دهد که پتانسیل یک روند نزولی را نشان می‌دهد، البته با اطمینان پایین. احتمال ادامه نزولی به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 36909.97 سودمند در نظر گرفته می‌شود زیرا نشان‌دهنده سطح حمایت Pullback است، که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی در جایی که علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

حمایت دوم در 35717.45 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود و با 38.20% فیبوناچی Retracement مصادف می‌شود و تلاقی را به پتانسیل آن به عنوان سطح حمایت اضافه می‌کند.

حمایت میانی در 37139.48 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که سطح بیشتری از حمایت بالقوه را فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37633.38 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که ممکن است فشار فروش تحقق یابد.

مقاومت دوم در 37821.46 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد که نشانه روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه برای یک واکنش نزولی از مقاومت اول وجود دارد که منجر به افت تا حمایت اول می شود.

حمایت اول در 41794 به دلیل شناسایی آن به عنوان یک حمایت کم نوسان مطلوب در نظر گرفته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 40685 به پتانسیل خود به عنوان یک سطح حمایت تلاقی می‌افزاید، که هم یک حمایت کم نوسان است و هم با 127.20% فیبوناچی اصلاحی همزمان است.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 44237 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده سطح بالقوه ای است که ممکن است فشار فروش تحقق یابد.

مقاومت دوم در 45545 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود که اهمیت بیشتری به این مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید