نسبت (P/E)

درواقع نسبت پی بر ای (P/E) به نسبت قیمت بر سود هر سهم (EPS) شرکت گفته می شود.

اگر نسبت P/E در شرکت الف از همین نسبت در شرکت ب بیشتر باشد ، گویای این است که بازار درمورد درامد سهام شرکت الف در آینده خوش بین است.

این نسبت در بازار بورس استفاده زیادی دارد و به منظور ارزش گذاری سهام کاربرد دارد.

غالبا سرمایه گذاران این نسبت را به نادرست در تصمیمات خود بکار می برند.

در نگاه تئوری ، P/E گویای این است که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین منظور به آن ضریب سهام نیز گفته می شود.

مثال:

به عنوان مثال درصورتیکه نسبت پی بر ای (P/E) سهمی ۱۰ ریال باشد به این معنی می باشد که که معامله گران حاضرند ۱۰ ریال به ازای هر ریال سود این سهم بپردازند.

درصورتیکه P/E سهم بالاتر از میانگین بازار باشد ، بیان کننده ی انتظارات بزرگ بازار در ماه ها یا سال های آینده از شرکت است. حال این شرکت موظف به ایجاد سود های بزرگ است و در غیر اینصورت که انتظارات بازار را فراهم نکند ، قیمت سهامش سقوط خواهد کرد.

البته نسبت پی بر ای (P/E) بالا ممکن است فقط بزرگ نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی برای رشد قیمت سهام وجود ندارد و همواره احتمال برگشت قیمت وجود دارد. بنابراین تنها اتکا کردن به مقدار P/E برای انجام معاملات اشتباه است.

به صورت کلی ، P/E در تحلیل یا تصمیم شما حرف اخر را نمی زند اما می تواند برای مقایسه شرکت ها و برای مقایسه ارزش سهم در یک بازه زمانی مفید واقع شود .

همینطور می توانید با درنظر گرفتن نسبت P/E قبل از انجام عملیات خرید و فروش خود، سیگنال نهایی را از آن دریافت کنید.

 

فرمول نسبت پی بر ای (P/E)
فرمول محاسبه نسبت پی به ای