شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس 8 دسامبر ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده پتانسیل تداوم نزولی در پرایس اکشن است.

سطح حمایت اول در 103.19 یک حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود. این سطح دارای اهمیت است زیرا هم با 61.80% فیبوناچی اصلاحی و 61.80%  فیبوناچی پروجکشن همسو می شود که نشان دهنده تلاقی فیبوناچی است. این تلاقی نشان می دهد که 103.19 می تواند یک سطح حمایت قوی باشد که خریداران ممکن است وارد آن شوند.

حمایت دوم در 102.48 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. حمایت با نوسانات پایین اغلب به عنوان مناطق مورد علاقه خرید بالقوه عمل می کنند و این سطح اهمیت 102.48 را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 104.16 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. مقاومت‌های همپوشانی سطوحی تاریخی هستند که در آن‌ها علاقه فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه حرکات قیمت رو به بالا را محدود کند.

مقاومت دوم در 104.81 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود. این نشان می‌دهد که این سطحی است که فشار فروش می‌تواند افزایش یابد و آن را به یک مانع بالقوه برای حرکت‌های صعودی بیشتر تبدیل کند.

 

تحلیل فارکس 8 دسامبر
تحلیل فارکس 8 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک واکنش نزولی بالقوه از سطح مقاومت 1 است.

حمایت اول در 1.0767 به عنوان پشتیبان عقب نشینی طبقه بندی می شود و همچنین با سطح  فیبوناچی Extension در نسبت 161.80% همراه است. این تلاقی عوامل تکنیکال نشان می دهد که 1.0767 می تواند سطح حمایت قابل توجهی باشد که در آن خریداران ممکن است وارد عمل شوند و به طور بالقوه از جفت EUR/USD پشتیبانی کنند.

حمایت دوم در 1.0663 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. حمایت های همپوشانی سطوحی تاریخی هستند که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و اهمیت این سطح حمایت را تقویت کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.0836 به عنوان مقاومت همپوشانی ذکر شده است. مقاومت های همپوشانی سطوحی تاریخی هستند که ممکن است فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه منجر به واکنش نزولی از این سطح شود.

مقاومت دوم در 1.0960 به عنوان مقاومت Pullback طبقه‌بندی می‌شود، که نشان می‌دهد ممکن است سطحی باشد که ممکن است فشار فروش افزایش یابد و به طور بالقوه حرکات صعودی را محدود کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که حاکی از ادامه نزولی بالقوه به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 153.40: این سطح به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود، که نشان‌دهنده منطقه بالقوه‌ای است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و به تثبیت قیمت کمک کند.

حمایت دوم در 152.01: حمایت دوم به عنوان یک حمایت کم نوسان توصیف می‌شود، که این تصور را تقویت می‌کند که این سطح به عنوان منطقه پشتیبانی دارای اهمیت تاریخی است.

مقاومت اول در 155.92: اولین مقاومت به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است علاقه فروش مشاهده شود، و به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل می کند.

مقاومت دوم در 157.00: مقاومت دوم به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می‌شود، که سطحی را نشان می‌دهد که ممکن است با فشار فروش مواجه شود و به‌طور بالقوه به عنوان یک مانع اضافی برای روند نزولی عمل کند.

بخوانید  تحلیل نفت امروز، 25 بهمن 1402

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز EUR/GBP

جفت ارز EUR/GBP یک حرکت نزولی ضعیف با اطمینان کم نشان می دهد که نشان دهنده ادامه نزولی بالقوه به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 0.8563: این سطح به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در آن حمایت پیدا کرده است. علاوه بر این، با فیبوناچی اصلاحی در 78.60% منطبق است و به قدرت بالقوه آن به عنوان منطقه حمایتی می افزاید.

حمایت دوم در 0.8531: حمایت دوم به عنوان حمایت پولبک توصیف می شود، که این تصور را تقویت می کند که خریداران ممکن است در این سطح علاقه نشان دهند و به طور بالقوه منجر به تثبیت قیمت شود.

مقاومت اول در 0.8582: مقاومت اول به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که نشان دهنده نقاط تاریخی است که قیمت با موانع و معکوس های بالقوه روبرو شده است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا عمل کند.

مقاومت دوم در 0.8620: مقاومت دوم به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که سطحی را نشان می دهد که ممکن است فشار فروش مشاهده شود و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای روند نزولی عمل می کند.

 

تحلیل فارکس 8 دسامبر:
تحلیل فارکس 8 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد که پتانسیل ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 1.2535 به عنوان حمایت همپوشانی (Overlap) طبقه بندی می شود. پشتیبانی های همپوشانی سطوح تاریخی هستند که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه از جفت پوند/دلار آمریکا پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 1.2446 نیز به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان سطحی بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.2604 به عنوان مقاومت همپوشانی ذکر شده است. مقاومت های همپوشانی سطوحی تاریخی هستند که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه حرکات صعودی را محدود کند.

مقاومت دوم در 1.2679 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که بیشتر نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان سطحی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

 

تحلیل فارکس 8 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز GBP/JPY

جفت ارز GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی را تجربه می کند که نشان دهنده ادامه نزولی احتمالی به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 179.87: این سطح به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در گذشته حمایت پیدا کرده است.

حمایت دوم در 177.32: حمایت دوم به عنوان حمایت پولبک توصیف می شود، که سطحی را نشان می دهد که خریداران ممکن است علاقه نشان دهند و به طور بالقوه منجر به تثبیت قیمت شود.

مقاومت اول در 180.99: اولین مقاومت به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، که سطحی را نشان می‌دهد که در آن فشار فروش ممکن است مشاهده شود، و به عنوان مانعی برای حرکت نزولی بیشتر عمل می‌کند.

مقاومت دوم در 182.91: مقاومت دوم به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که پتانسیل فروش و سیو سود را تقویت می کند و به عنوان یک مانع اضافی برای روند نزولی عمل می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CHF

تحلیل جفت ارز USD/CHF در تحلیل فارکس 8 دسامبر به شرح زیر است:

بخوانید  نگاهی جامع به کارگزاری نهایت نگر

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد، که نشان می دهد قیمت می تواند به طور بالقوه بین سطح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

حمایت اول در 0.8665 به عنوان حمایت کم نوسان طبقه بندی می شود. حمایت‌های کم نوسان، سطوح تاریخی هستند که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه برای جفت USD/CHF پشتیبانی می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8762 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. مقاومت های همپوشانی سطوحی تاریخی هستند که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه حرکات صعودی را محدود کند.

مقاومت دوم در 0.8861 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح بالقوه که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد، تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس 8 دسامبر
تحلیل فارکس 8 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد که پتانسیل ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 141.74 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. حمایت های همپوشانی سطوح تاریخی هستند که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و به طور بالقوه از جفت USD/JPY پشتیبانی می کند.

پایین تر، حمایت دوم در 137.68 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود. این امر اهمیت این سطح حمایت را تقویت می کند و آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، نشان می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 144.74 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است، به این معنی که این یک مانع اساسی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث ادامه نزولی شود.

مقاومت دوم در 146.17 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که بیشتر نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان سطحی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 1.3521 به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح قابل توجه است زیرا نشان‌دهنده تلاقی عوامل تکنیکال از جمله 61.80% فیبوناچی اصلاحی و 61.80% فیبوناچی پروجکشن است. این نشان می دهد که می تواند سطح قوی ای باشد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و به طور بالقوه از جفت USD/CAD پشتیبانی کند.

حمایت دوم در 1.3481 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که اهمیت آن را به عنوان سطح بالقوه ای که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند. علاوه بر این، با نسبت 100٪ فیبوناچی پروجکشن مرتبط است و آن را به سطح قابل توجهی تبدیل می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 1.3622 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا ذکر شده است. این نشان می دهد که این یک مانع اساسی است که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه حرکات صعودی را محدود کند.

مقاومت دوم در 1.3666 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان سطحی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک تکانه کلی نزولی را نشان می‌دهد و پتانسیل واکنش نزولی از سطح مقاومت اول با افت متعاقب آن به سمت حمایت اول وجود دارد.

بخوانید  نماد افق + تحلیل در بورس / شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

حمایت اول در 0.6516 به عنوان حمایت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر می شود و به طور بالقوه برای جفت AUD/USD پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 0.6448 نیز به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که اهمیت این سطح حمایتی را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.6630 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است و با سطح 61.80٪ فیبوناچی Retracement همراه است. این نشان می دهد که آن به عنوان یک مانع اساسی که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود، که به طور بالقوه منجر به واکنش نزولی می شود.

مقاومت دوم در 0.6678 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

علاوه بر این، یک حمایت متوسط در 0.6590 وجود دارد که به عنوان حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود و آن را به عنوان سطحی پیشنهاد می کند که خریداران نیز می توانند حمایت ارائه دهند.

 

تحلیل فارکس 8 دسامبر
تحلیل فارکس 8 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است و احتمال واکنش نزولی از سطح مقاومت اول با افت متعاقب آن به سمت حمایت اول وجود دارد.

حمایت اول در 0.6130 به عنوان یک حمایت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان می دهد می تواند سطح قابل توجهی باشد که در آن علاقه خرید ظاهر می شود و به طور بالقوه برای جفت NZD/USD پشتیبانی می کند.

حمایت دوم در 0.6066 نیز به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت این سطح حمایت را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است فعال شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.6191 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است و همچنین با سطح 61.80٪ فیبوناچی Retracement همراه است. این نشان می دهد که آن به عنوان یک مانع اساسی که در آن علاقه فروش می تواند تشدید شود، که به طور بالقوه منجر به واکنش نزولی می شود.

مقاومت دوم در 0.6222 به عنوان مقاومت با نوسانات بالا طبقه بندی می شود که نشان دهنده سطح دیگری است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

تحلیل فارکس ۸ دسامبر: شاخص DJ30

DJ30 حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود روند صعودی یا نزولی واضح است. حرکت بالقوه قیمت سناریویی را پیشنهاد می‌کند که در آن قیمت می‌تواند بین اولین مقاومت و اولین سطوح حمایت در نوسان باشد. تکانه کلی: خنثی

حمایت اول در 36016.04: این سطح به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قیمت در گذشته حمایت پیدا کرده است.

حمایت دوم در 35693.30: حمایت دوم به عنوان حمایت پولبک توصیف می شود، که سطحی را نشان می دهد که خریداران ممکن است علاقه نشان دهند و به طور بالقوه قیمت را تثبیت کنند.

مقاومت اول در 36307.65: این سطح به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن قیمت با موانع و معکوس های بالقوه روبرو شده است.

 

تحلیل فارکس 8 دسامبر
تحلیل فارکس 8 دسامبر: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در تصویر مشخص شده است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید