کتاب‌های پیتر لینچ ؛ “بربلندای وال استریت”، “ضرب و شتم در خیابان ها” و “آموختن اندوختن”  هستند که با کمک جان راتچایلد نویسنده امور مالی نوشته شده است. کتاب اول و دوم لینچ جزو پرفروش ترین کتاب های زمان خود شدند و شهرت لینچ را…