شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد، که نشان دهنده پتانسیل قیمت برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

سطح حمایت 1 در 101.87 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 100.67 نیز به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 102.61 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 38.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 103.20 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی سطح اصلاحی 61.80% و سطح پروجکشن 78.60% همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یک واگرایی صعودی در برابر قیمت را نشان می‌دهد که پتانسیل یک حرکت صعودی ادامه‌دار را نشان می‌دهد.

سطح مقاومت اول در 1.1006 به عنوان یک مقاومت با نوسانات بالا شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.1139 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا دیگر ذکر می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 1.0878 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی در 50.00 درصد است. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.0747 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد، که سناریوی بالقوه ای را برای افت کوتاه مدت به حمایت اول قبل از جهش و صعود به مقاومت اول نشان می دهد.

حمایت اول در 157.69 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده حمایت Pullback است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 156.51 به عنوان یک حمایت پولبک دیگر شناسایی می شود که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه برای جفت ارز ارائه می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 159.16 با مقاومت پولبک همراه است و با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی منطبق است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 161.54 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود و با سطح 78.60 درصد فیبوناچی اصلاحی همسو می شود که نشان دهنده افزایش مقاومت در این ناحیه است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر دارای شتاب کلی نزولی است که نشان دهنده یک سناریوی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 0.8600 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

بخوانید  اخبار مهم در بازار فارکس امروز

به طور مشابه، حمایت دوم در 0.8556 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که یک لایه حمایت بالقوه اضافی برای جفت ارز ایجاد می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 0.8650 با مقاومت همپوشانی همراه است، که نشان می دهد منطقه ای که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8680 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود و با سطح 61.80 درصد فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، که نشان دهنده افزایش مقاومت در این ناحیه است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یک واگرایی صعودی در برابر قیمت را نشان می‌دهد که پتانسیل یک حرکت صعودی ادامه‌دار را نشان می‌دهد.

اولین سطح مقاومت در 1.2781 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی Extension در 127.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2872 به عنوان یک مقاومت پولبک که با سطح فیبوناچی اکستنشن در 161.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 1.2612 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.2502 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی ضعیف با اطمینان کم نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 182.49 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده حمایت پولبک است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 176.40 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه برای جفت ارز ارائه می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 184.07 با یک مقاومت نوسان بالا همراه است، که نشان می دهد منطقه ای که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 185.08 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می‌شود که لایه دیگری از مقاومت بالقوه را در مجاورت اضافه می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت متوسط در 0.8592 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که با سطح فیبوناچی projection در 61.80% همسو می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 0.8558 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می‌شود که با سطح فیبوناچی projection در 78.60% همسو می‌شود.

بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.8520 به عنوان یک حمایت کم نوسان که با سطح فیبوناچی پروجکشن در 100.00% همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل یورو در 9 نوامبر 2023

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.8638 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی retracement در 23.60% همسو می شود.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8710 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود که با سطح فیبوناچی retracement در 50.00% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد، که نشان دهنده پتانسیل قیمت برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یک واگرایی صعودی در برابر قیمت را نشان می‌دهد که پتانسیل یک حرکت صعودی ادامه‌دار را نشان می‌دهد.

اولین سطح مقاومت در 144.53 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 145.32 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 142.46 به عنوان یک حمایت overlap شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 61.80% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 141.50 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده پتانسیل سقوط به سمت حمایت اول است.

اولین سطح حمایت در 1.3319 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00 درصد همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3261 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3403 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3486 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود که با سطح فیبوناچی retracement در 50.00% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یک واگرایی نزولی در مقابل قیمت را نشان می‌دهد که احتمال بازگشت نزولی را نشان می‌دهد.

اولین سطح مقاومت در 0.6811 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 161.80% اکستنشن و 78.60% سطح پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6846 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6730 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6670 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  نماد فسرب را بشناسید + تحلیل تکنیکال

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یک واگرایی نزولی در مقابل قیمت را نشان می‌دهد که احتمال بازگشت نزولی را نشان می‌دهد.

اولین سطح مقاومت در 0.6307 به عنوان یک مقاومت با نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 161.80% اکستنشن و 78.60% سطح پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6307 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6250 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6182 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 37183.13 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 36334.96 به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر شناسایی می شود که لایه دیگری از حمایت بالقوه را برای شاخص فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37808.77 با فیبوناچی اصلاحی 161.80% همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 40715 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک پشتیبانی عقبگرد است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند. به طور مشابه، پشتیبانی دوم در 38211 به عنوان یکی دیگر از پشتیبانی های عقب نشینی شناخته می شود، که یک لایه اضافی از پشتیبانی بالقوه برای ارز دیجیتال ارائه می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 43451 با یک مقاومت بالا در نوسان همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن سود فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود. علاوه بر این، مقاومت دوم در 44469 یکی دیگر از مقاومت های نوسانی بالا است که بر چالش بالقوه قیمت برای پیشی گرفتن از این سطوح تأکید بیشتری دارد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز NZD قویترین عملکرد و در سمت مقابل پوند انگلیس (GBP) ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی جفت ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار قدرت ارزها

 

دیدگاهتان را بنویسید