شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده پتانسیل قیمت برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

سطح حمایت 1 در 101.87 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 100.67 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 102.61 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی در 38.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 103.20 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی سطح اصلاحی 61.80% و سطح پروجکشن 78.60% همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 1.1006 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.1064 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا دیگر ذکر می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 1.0878 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00 درصد است. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.0747 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد، که سناریوی بالقوه ای را برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول نشان می دهد.

اولین حمایت در 155.62 قابل توجه تلقی می شود، زیرا به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی کلیدی تقویت می کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 154.07 یک حمایت کم نوسان در نظر گرفته می‌شود که یک لایه حمایتی بالقوه برای جفت ارز فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 158.17 با یک مقاومت پولبک و 50% فیبوناچی اصلاحی همراه است، که نشان‌دهنده سطحی است که در آن فشار فروش می‌تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 159.16 به یک مقاومت همپوشانی و 61.80٪ فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که یک چالش بالقوه برای قیمت برای پیشی گرفتن از این سطوح است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده یک سناریوی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 0.8650 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

علاوه بر این، حمایت دوم در 0.8602 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه برای جفت ارز ارائه می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.8689 با یک مقاومت همپوشانی و 61.80٪ فیبوناچی اصلاحی همراه است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8725 به مقاومت پولبک و 78.60% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که چالشی اضافی برای قیمت برای پیشی گرفتن از این سطوح ایجاد می‌کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایتی در 1.2612 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 1.2502 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بالقوه تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.2781 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اکستنشن در 127.20% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2872 به عنوان یک مقاومت Pullback که با سطح فیبوناچی اکستنشن در 161.80% همسو می شود، نشان می دهد که یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 180.09 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است. این سطح نشان دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 178.67 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و با 127.20% فیبوناچی Extension همراه است، که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه برای جفت ارز ارائه می دهد.

در سمت مقاومت، مقاومت میانی در 182.29 به مقاومت پولبک مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند نزولی شود.

علاوه بر این، مقاومت اول در 184.05 با یک مقاومت نوسان بالا همراه است، که چالشی اضافی برای قیمت برای پیشی گرفتن از این سطوح ایجاد می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند نزولی قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت متوسط در 0.8592 به عنوان یک حایت پولبک شناسایی می‌شود که با سطح فیبوناچی Projection در 61.80% همسو می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 0.8558 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می‌شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن در 78.60% همسو می‌شود.

بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.8520 به عنوان یک حمایت کم نوسان که با سطح فیبوناچی پروجکشن در 100.00% همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  معرفی سهام با پتانسیل رشد بالا در آذر 1402

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.8638 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8710 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده پتانسیل قیمت برای ادامه نزولی به سمت حمایت اول است.

اولین سطح حمایت در 142.46 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 141.50 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 144.53 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 145.32 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 78.60% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده پتانسیل سقوط به سمت حمایت اول است.

اولین سطح حمایت در 1.3319 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00 درصد همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3261 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی بیشتر تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3403 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3486 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00% همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر را نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6811 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 161.80% اکستنشن و 78.60% سطح پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6846 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6730 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 23.60% همسو می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6670 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00 درصد است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت از حمایت اول و صعود به سمت مقاومت اول وجود دارد.

بخوانید  لات (Lot) در فارکس چیست + تکنیک ها

اولین سطح حمایت در 0.6250 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 23.60% همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6182 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50.00 درصد همسو می شود، ذکر شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی تقویت می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.6307 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی سطح 161.80% اکستنشن و 78.60% سطح پروجکشن، همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6402 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت بالقوه آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک سناریوی بالقوه برای جهش صعودی از حمایت اول و حرکت بعدی به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 37151.74 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است که نشان دهنده منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید وجود داشته است. این پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی برای شاخص تقویت می کند.

علاوه بر این، پشتیبانی دوم در 36298.13 هم به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و هم با 23.60% فیبوناچی Retracement مرتبط است که یک لایه اضافی از حمایت بالقوه را فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 37808.77 به فیبوناچی اکستنشن در 161.80% مرتبط است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که سناریویی بالقوه برای ادامه صعودی به سمت مقاومت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 40715 قابل توجه است زیرا مربوط به یک حمایت نوسان کم است و با سطح 50% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این سطح نشان‌دهنده یک منطقه تاریخی است که در آن علاقه خرید رایج بوده است و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی تقویت می‌کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 38437 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 78.60 درصد فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که لایه دیگری از حمایت بالقوه را برای ارز دیجیتال فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 44490 به یک مقاومت نوسان بالا مرتبط است، که سطحی را نشان می‌دهد که در آن فشار فروش می‌تواند تشدید شود و به طور بالقوه باعث توقف موقت یا معکوس شدن روند صعودی شود.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 45999 با فیبوناچی اکستنشن در 127.20% همراه است، که چالشی بالقوه برای پیشی گرفتن قیمت از این سطوح است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص است

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز JPY قویترین عملکرد و در سمت مقابل NZD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی جفت ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار قدرت ارزها

 

 

دیدگاهتان را بنویسید