شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد، که حاکی از ادامه احتمالی روند نزولی است.

سطح حمایت اول در 104.52 قرار دارد که به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود. این سطح مربوط به 38.20% فیبوناچی اصلاحی است و به اهمیت آن به عنوان منطقه ای بالقوه که در آن علاقه خرید می تواند ظاهر شود، می افزاید.

علاوه بر این، حمایت دوم در 104.27 به عنوان یک حمایت پولبک دیگر، مصادف با فیبوناچی اصلاحی 61.80% است که پتانسیل آن را به‌عنوان منطقه حمایت بیشتر تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.95 قرار دارد که به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی در برابر حرکت صعودی عمل کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک معکوس یا توقف موقت در روند نزولی شود.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 105.38 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود، که نشان دهنده منطقه بالقوه دیگری است که ممکن است فشار فروش در آن تشدید شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد که یکی از عوامل مؤثر این است که قیمت زیر ابر نزولی ایچیموکو است.

با توجه به این سناریو، قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت نزولی خود را به سمت سطح حمایت اول در 1.0663 ادامه دهد. این سطح به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همزمان است و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای خرید افزایش می دهد.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.0584 به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است، که سطح دیگری را نشان می دهد که خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت وارد عمل شوند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0733 به عنوان مقاومت همپوشانی مشخص می شود. این سطح با حضور 61.80% فیبوناچی Projection و 38.20% فیبوناچی Retracement تقویت می‌شود که نشان‌دهنده تلاقی فیبوناچی و نشان‌دهنده منطقه بالقوه فروش است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.0789 به عنوان یک مقاومت همپوشانی دیگر شناسایی می شود که به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی رایج است. عوامل متعددی به این احساس نزولی کمک می کنند و پتانسیل کاهش مداوم قیمت را تقویت می کنند.

سطح حمایت اول در 160.760 قابل توجه است زیرا هم با یک حمایت پولبک و هم با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد. این همگرایی عوامل حمایتی سطح قوی ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید به طور تاریخی ظاهر شده است و به طور بالقوه به عنوان یک کف موقت برای قیمت عمل می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 150.007 مربوط به حمایت نوسان پایین است، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت مداخله کنند، بیشتر تأکید می کند.

در سمت مقاومت، اولین سطح مقاومت در 161.586 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود و با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی منطبق است. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش قابل توجه بوده است و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل می کند.

بالاتر از این، سطح مقاومت دوم در 163.705 نیز با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه برای افزایش قیمت تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی خنثی را حفظ می کند که نشان دهنده عدم جهت گیری واضح در بازار است. این عدم تصمیم گیری نشان می دهد که قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در کوتاه مدت در نوسان باشد.

سطح حمایت اول در 0.85190 قابل توجه است، زیرا همزمان با حمایت پولبک و سطح 61.80% فیبوناچی Retracement است. این همگرایی سطح قوی ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و به طور بالقوه پایه ای برای ثبات قیمت ها فراهم کند.

بخوانید  سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 0.85000 با حمایت نوسان پایین همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح تاریخی که در آن خریداران قبلاً برای حمایت از قیمت مداخله کرده اند، تقویت می کند.

از طرف دیگر، سطح مقاومت 1 در 0.85684 نشان دهنده یک مقاومت نوسان بالا است، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش رایج بوده است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند.

به طور مشابه، سطح مقاومت دوم در 0.85890 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می‌شود که سطح دیگری را نشان می‌دهد که ممکن است علاقه فروش در آن تشدید شود.

یک سطح مقاومت متوسط در 0.85477 نیز مشخص شده است که مربوط به مقاومت Pullback است. این سطح ممکن است به پیچیدگی حرکات قیمت اضافه کند و به طور بالقوه بر نوسانات کوتاه مدت تأثیر بگذارد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد.

یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت با رسیدن به سطح مقاومت 1 واکنش نزولی نشان می دهد و متعاقباً به سمت حمایت اول کاهش می یابد.

سطح حمایت اول در 1.2516 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 1.2466 به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر مشخص می‌شود که با حضور 127.20% فیبوناچی Extension تقویت می‌شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای خرید افزایش می‌دهد.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2602 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود. این سطح با 38.20% فیبوناچی اصلاحی منطبق است، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان نقطه مقاومت بالقوه است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.2641 به عنوان یک مقاومت پولبک با حضور 61.80% فیبوناچی اصلاحی شناسایی می‌شود که به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در این احساس نزولی نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل کاهش مداوم قیمت است.

سطح حمایت اول در 188.483 به عنوان یک سطح قابل توجه شناخته می شود که با حمایت پولبک مشخص می شود. این یک منطقه تاریخی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید پس از پولبک ظاهر شده است، که به طور بالقوه نشان دهنده سطحی است که معامله گران ممکن است به دنبال ورود به موقعیت های خرید باشند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 187.478 با یک حمایت همپوشانی و سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این تلاقی اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند، که نشان دهنده سطح تاریخی است که خریداران قبلاً برای حمایت از قیمت وارد عمل شده اند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 189.991 نشان دهنده مقاومت نوسان بالا است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند، زیرا نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش رایج بوده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر نشان دهنده یک حرکت صعودی است.

یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت ممکن است قبل از جهش از آنجا و حرکت به سمت مقاومت اول، یک افت کوتاه مدت به سمت حمایت اول را تجربه کند.

سطح حمایت اول در 0.8812 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که مصادف با 23.60% فیبوناچی اصلاحی است. این نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 0.727.0000 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می‌شود، که همزمان با 50% فیبوناچی اصلاحی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای خرید تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8899 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان نقطه مقاومت بالقوه است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8955 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می‌شود که می‌تواند به عنوان مانعی برای حرکت صعودی بیشتر عمل کند.

بخوانید  ارزش بازار یا Market Value چیست؟

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می دهد.

یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت ممکن است قبل از جهش از آنجا و افزایش به مقاومت اول، یک افت کوتاه مدت به سمت حمایت اول را تجربه کند.

اولین سطح حمایت در 149.62 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود که مصادف با 23.60% فیبوناچی Retracement است. این نشان دهنده اهمیت تاریخی به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 148.77 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص می‌شود که مصادف با 38.20% فیبوناچی اصلاحی است و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای خرید تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 150.87 به عنوان مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان نقطه مقاومت بالقوه است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 151.92 به عنوان یک مقاومت نوسان بالای دیگر شناخته می شود که می تواند به عنوان مانعی برای حرکت صعودی بیشتر عمل کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر حرکت صعودی ضعیفی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت از حمایت اول و صعود به سمت مقاومت میانی وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3542 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 1.3485 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر مشخص شده است که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت میانی در 1.3586 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود که با سطح 127.20% فیبوناچی اکستنشن همسو می‌شود، در حالی که سطح مقاومت اول در 1.3614 نیز به‌عنوان مقاومت پولبک مشخص می‌شود که با سطح فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می‌شود. . بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3662 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر حرکت صعودی ضعیفی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت 1 در صورت شکستن بالاتر از مقاومت میانی وجود دارد.

سطح مقاومت میانی در 0.6491 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، در حالی که سطح مقاومت 1 در 0.6540 نیز به عنوان مقاومت پولبک ذکر می‌شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6608 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6452 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6416 به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 127.20% فیبوناچی Extension همسو می شود، ذکر شده است که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر حرکت صعودی ضعیفی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت 1 در صورت شکستن بالاتر از مقاومت میانی وجود دارد.

سطح مقاومت میانی در 0.6089 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، در حالی که سطح مقاومت اول در 0.6117 به عنوان یک مقاومت همپوشانی که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، مشخص می‌شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6157 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6047 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6019 نیز به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است که با سطح 161.80% فیبوناچی Extension همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده روند رو به رشد رایج است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل تداوم حرکت صعودی قیمت است.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،1 اسفند 1402

سطح حمایت اول در 38217.73 به دلیل همسویی آن با حمایت همپوشانی قابل توجه است. این یک سطح تاریخی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است و به طور بالقوه نشان دهنده سطح قوی حمایت است.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 37808.87 هم به یک حمایت همپوشانی و هم به سطح 61.80% فیبوناچی Retracement مربوط می شود. این تلاقی عوامل حمایتی اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند و سطحی را نشان می دهد که خریداران ممکن است تمایل به ورود به بازار داشته باشند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 38556.11 به عنوان نقطه ای شناسایی می شود که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، زیرا هم با مقاومت همپوشانی و هم با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. این یک نقطه تاریخی را نشان می دهد که در آن سود فروش قوی بوده است و می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

بالاتر، سطح مقاومت دوم در 38916.81 مربوط به یک مقاومت نوسان بالا است که نشان دهنده مانع بالقوه دیگری برای حرکت رو به بالا است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که پتانسیل حرکت صعودی بیشتر قیمت را نشان می دهد.

سطح حمایت اول در 50397.42 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است. این سطح نشان‌دهنده نقطه‌ای تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است و به طور بالقوه به عنوان پایه‌ای برای ادامه حرکت صعودی عمل می‌کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 47932.73 با حمایت همپوشانی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند. این سطح منطقه ای تاریخی را نشان می دهد که در آن خریداران علاقه زیادی به حمایت از قیمت نشان داده اند و به نقش آن به عنوان سطح حمایتی اعتبار می بخشد.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 52887.54 با مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش قوی بوده است و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل می کند.

بالاتر، سطح مقاومت 2 در 55515.75 مطابق با 161.80% فیبوناچی اصلاحی است که به اهمیت آن به عنوان یک سطح مقاومت می افزاید. فیبوناچی های اکستنشن معمولاً برای شناسایی اهداف بالقوه قیمت مورد استفاده قرار می گیرند، که نشان می دهد این سطح می تواند مانع مهمی برای افزایش بیشتر قیمت باشد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که نشان‌دهنده پتانسیل حرکت صعودی بیشتر قیمت است.

سطح حمایت اول در 2685.37 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. این سطح می تواند به عنوان پایه ای برای حرکت صعودی بیشتر عمل کند و خریداران به طور بالقوه در این مرحله وارد بازار شوند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 2611.89 با پشتیبانی همپوشانی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه تقویت می کند. این سطح نشان‌دهنده منطقه‌ای تاریخی است که خریداران علاقه زیادی به حمایت از قیمت نشان داده‌اند و به نقش آن به عنوان سطح حمایتی اعتبار می‌بخشند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 2864.83 با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود که به این سطح مقاومت اهمیت می دهد. پسوند فیبوناچی معمولا توسط معامله گران برای شناسایی اهداف بالقوه قیمت استفاده می شود، که نشان می دهد که این سطح می تواند مانع مهمی برای حرکت رو به بالا باشد.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 3057.42 مطابق با فیبوناچی اکستنشن 161.80% است که بر اهمیت آن به عنوان یک سطح مقاومت تأکید می کند. این سطح نشان‌دهنده یک هدف قیمت بالقوه است که از تحلیل فیبوناچی به دست می‌آید و می‌تواند به عنوان یک مانع قوی برای افزایش بیشتر قیمت عمل کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید