۰۹/۳۰/۱۳۹۸

دریافت رمز دوم پویا (رمز دوم یکبار مصرف) برای تمام بانک ها

  اطلاعیه همانطور که می دانید قرار است تا فعالیت های اینترنتی و آنلاین و دیگر تراکنش هایی که نیازمند رمز دوم پویا (رمز دوم یکبار مصرف) هستند، از دی ماه سال 1398 بطور کل متوقف شوند و این امر تنها به خاطر افزایش سطح امنیت کاربران می باشد. همچنین باید درنظر داشته باشید که…