قیمت دوج کوین در حال تثبیت در بالای سطح حمایت 0.048 دلار است که به بهبود احتمالی اشاره دارد.

جهش از این سطح می تواند منجر به افزایش 85 درصدی قیمت شود که سطح مقاومتی 0.109 دلار را دوباره آزمایش می کند.

با این حال، اخبار بد ممکن است منجر به سقوط سریع 70 درصدی به سمت ناحیه 0.014 دلار شود.

به نظر میرسد قیمت دوج کوین در حالی که بالای یک کف حمایتی قابل توجه شناور است، در حال افزایش است و احتمال بازیابی را نشان می دهد.

سطح مقاومتی مذکور یک نقطه عطف است و می تواند وضعیت DOGE را بهبود دهد یا مجددا به چالش بکشد.

قیمت دوج کوین

قیمت Dogecoin نسبت به بالاترین قیمت خود در 0.739 دلار در 7 می روند نزولی داشته است.

این ناحیه قیمتی مهم بود زیرا در اوایل سال 2021 بستری برای تثبیت و بازیابی قدرت گاوها فراهم کرد که منجر به افزایش 1400 درصدی قیمت Dogecoin طی دو ماه بعد از آن شد.

از این رو، آزمایش مجدد این سطح میتواند برخی از سفارشهای تکمیلنشده را تحریک کند و منجر به جهش جزئی شود.

سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که ارز دیجیتال DOGE حداقل 41 درصد افزایش یابد تا ناحیه مقاومت میانی 0.082 دلاری را دوباره آزمایش کند.

تغییر این ناحیه مقاومتی به یک سطح حمایتی به گاوها این امکان را می دهد که این روند را تا 0.109 دلار ادامه دهند. این حرکت صعودی نشاندهنده جهش 85 درصدی است.

در حالی که همه چیز برای قیمت Dogecoin خوش بینانه به نظر می رسد، بسته شدن کندل روزانه زیر سطح حمایت 0.048 دلار، سناریو صعودی را باطل می کند.

چنین اتفاقی به خرسها اجازه میدهد تا قیمت DOGE را پایینتر بیاورند.

Source: Fx Street

دیدگاهتان را بنویسید