برای توصیف روش مارتینگل به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید برای خرید سهام یک شرکت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هزینه می کنید و بر اثر افت قیمت سهام آن شرکت شما مجبور میشوید سهم خود را با مقداری ضرر بفروشید و ۹۵ هزار تومان به شما برگردانده میشود. این بار برای اینکه ضرر خود را جبران کنید شما دوبرابر پول خود را سرمایه گذاری می کنید و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان سهام میخرید تا بتوانید ضرر قبلی را جبران کنید. در این صورت شما ضرر قبلی را جبران کرده اید و سرمایه قبلی برگردانده شده است. اما اگر باز هم قیمتها افت کند و شما بخواهید مبلغ قبلی را جبران کنید برای بار سوم شما مجبورید مبلغ سرمایه گذاری را بالاتر ببرید و دوبرابر قیمت دومین مرتبه یعنی چهارصد هزار تومان سرمایه گذاری کنید تا بتوانید ضرر قبلی را جبران کنید.

اما در هر صورت شما همان مقدار اولیه را سود کرده اید. با توجه به این مثال در واقع شما روش مارتینگل را به کار برده اید. این عبارت اولین بار در فرانسه در قرن ۱۸ میلادی در بین قماربازان به وجود آمد که وقتی شروع به قمار میکردند برای جبران ضرر از این روش استفاده میشده است که بعدها نیز از این روش در بورس نیز استفاده شده است. در بازی قمار که شخص یک روی سکه را شیر و روی دیگر را خط مشخص کرده است و شرط بسته میشده که اگر شیر آمد پول برای من است و اگر خط بیاید پول برای توست و اگر من ۱۰ تومان آورده داشته باشم و تو ۱۰ تومان، در صورت برنده شدن من، من ۲۰ تومان برده ام اما اگر ببازم ۱۰ تومان از پول من کم شده است پس دفعه بعد من ۲۰ تومان آورده دارم چون میخواهم ضرر قبلی را جبران کنم و اگر ببرم ۴۰ تومان سود نمیکنم بلکه ۲۰ تومان سود من است زیرا ۱۰ تومان به جای ضرر قبلی است و ۱۰ تومان آورده قبلی و ۱۰ تومان آورده الان و در نهایت ۲۰ تومان سود میکنم.

حال اگر من دوباره ببازم اینبار دوبرابر مبلغ قبلی یعنی ۴۰ تومان آورده دارم. اگر ببرم ۱۰ تومان سود میکنم یعنی همان مقدار سود اولین مرتبه در بازی. زیرا اولین بار ۱۰ تومان ضرر کردم و دومین بار ۲۰ تومان و سومین بار ۴۰ تومان. با این اوصاف هر بار که من معامله یا قمار کنم اگر ببرم فقط می توانم مبلغ اولیه را سود کنم. امیدوارم متوجه این روش شده باشید. اما روش مارتینگل معایبی هم دارد که در اینجا عنوان می شود. یکی اینکه منابع مالی ما محدود هستند و ما نمی توانیم تا ابد برای جبران ضرر از آن استفاده کنیم در نتیجه فقط تا سه مرحله این روش قابل اجراست در غیر اینصورت متضرر مبالغ زیادی خواهیم شد و اگر شخص حریصی باشیم که نتوانیم هیجانات خود را کنترل کنیم ممکن است آسیبهای مالی جدی وارد کنیم.

اما از طرفی هر چند تاکید ما در سرمایه گذاری در بورس بر این است که حتما اطلاعات و دانش خود را بالا ببرید و بعد وارد بازارهای مالی شوید اما این روش برای افرادی کاربرد دارد که تازه کار هستند و هیچ دانشی در مورد بورس و سرمایه گذاری در این بازار را ندارند و در واقع معامله گران حرفه ای تقریبا هیچ اعتقادی به این روش ندارند و آن را علمی نمیدانند. در نهایت می توان گفت روش مارتینگل روشی است که در آن ما ریسک را مدیریت میکنیم و تا جایی که امکان دارد آن را به حد اقل می رسانیم.

این روش را به نام روش پله ای نیز میشناسند و شما در هر بار سرمایه گذاری مبلغ خود را در توان دو ضرب میکنید و میزان ریسک را تا حدودی پایین میکشید و بهتر است برای اینکه سرمایه خود را در این روش کاملا از دست ندهید آن را به چند قیمت تقسیم کنید هر بار فقط مبلغی از آن را سرمایه گذاری کنید. اینگونه شما از قبل فکر همه چیز را کرده اید و برای پول خود برنامه ریزی داشته و می توانید با این تصمیم ریسک و اتفاقات بعد از آن را تا حد زیادی پیش بینی کنید.