قیمت ایپ کوین پایینتر از کف قیمتی تشکیل شده در روز 12 می و تا حدود 5.30 دلار کاهش یافته است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی پایین ترین سطح خود را نشان داده است.

سناریوی سقوط آزاد می تواند با شکست ناحیه مقاومتی 4.52 دلار باطل شود.

معامله ApeCoin بیشتر از اکثر ارزهای دیجیتال یک قمار است. کف قیمتی تازه تشکیل شده در ناحیه 3.07 دلار باید برای تعیین پایین ترین سطح واقعی بازار دوباره آزمایش شود.

قیمت ارز دیجیتال ApeCoin یک سناریوی دوگانه دارد

قیمت ApeCoin چشماندازهای قبلی نوشته شده در FXStreet را تأیید کرده است، زیرا کف قیمتی 12 می در نقطه 5.17 دلار در چند هفته گذشته یک منطقه مهم و مورد توجه بوده است.

هدف نزولی پیشبینیشده باعث واکنش فروشندگان شد و منجر به کاهش عظیم قیمت  تا ناحیه 3.17 دلاری شد. اکنون که تحلیل قیمتی ایجاد یک روند صعودی را نشان می دهد، قیمت ApeCoin دارای یک سناریوی دوگانه است.

قیمت ارز دیجیتال ApeCoin میتواند در طول یک هفته دیگر روند نزولی داشته باشد یا به صورت سقوط آزاد به سطح قیمت 2.00 دلار نزدیک شود.

شاخص قدرت نسبی کف قیمتی جدید را در نمودار 4 ساعته نشان می دهد. تا زمانی که تغییرات شدید رخ ندهد، این توکن NFT در روند نزولی قرار خواهد داشت.

معامله گران باید محتاط باشند، زیرا آزمایش مجدد 3.07 دلار می تواند ضربه نهایی را به این رمزارز وارد کند.

تثبیت قیمت  بالای ناحیه 4.52 دلار، یک سناریو صعودی مطمئن تر است. اگر این سطح نقض شود، قیمت APE می تواند تا نواحی 4.75 دلار و سطح نقدینگی 5.17 دلار پیش روی کند.

Source: Fx Street

دیدگاهتان را بنویسید