۰۷/۳۰/۱۳۹۹

بهترین روش ­های سرمایه گذاری با ریسک کم اما سود زیاد

کجا سرمایه گذاری کنیم که با ریسک کم سود زیاد داشته باشیم؟   بسیاری از افراد بر این باور هستند که پس انداز پول به دلیل شرایط اقتصادی کشور کار درست و عاقلانه ای نیست. به همین دلیل عموم این افراد همواره به دنبال راهی هستند تا سرمایه خود را افزایش دهند. طبیعی است که…

۱۰/۰۱/۱۳۹۸

مدت زمان سرمایه گذاری شما با چه افقی تعریف شده ؟

  تفاوت دید سرمایه گذاران   در ابتدای مطلب باید بدانید که در زمان حال، شیوه ها و تعاریف مدت  سرمایه گذاری در سایر نقاط دنیا مقداری با کشورمان، ایران، تفاوت دارد. دلیل این گفته این است که به دلیل پیش بینی پذیری و ثبات بیشتر اقتصاد های سایر کشور ها، سرمایه گذاران می توانند…