از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ اشتغال و بیکاری نوسان داشته و نرخ بیکاری در پیتزبورگ ۱/۸ درصد کاهش یافت. پیتزبورگ در خلال این دوره شاهد خبرهای هم خوش و هم ناخوش اقتصادی بود، اما یکی از عوامل خوش اقبالی پیتزبورگ مشخصا آن است که فعالیت اقتصادی در این شهر در صنایعی تمرکز داشت که در معرض رقابت شدید با واردات از چین نبودند. پیتزبورگ در صنایعی چون کاغذ، چاپ، و محصولات فلزی تخصص داشت که در معرض رقابت کمی از جانب واردکنندگان از چین قرار می گرفتند بدان معنی که در سراسر اقتصاد آمریکا این بخش ها شاهد رشد نسبتا کمی در واردات محصولات چینی بودند.

بیشتر بخوانید : 10 قدم برای ثروتمند شدن

تجربة منطقه ی رالي _ دورهام در کارولینای شمالی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ کاملا متفاوت بود. در طی این مدت در منطقه رالی دورهام نرخ بیکاری ۱/۹ درصد افزایش یافت. علاوه بر این بسیاری از کارگران در این ناحیه اینک بیرون از نیروی کار هستند، زیرا آنها جستجو برای شغل را یک سره کنار گذاشته اند. یکی از عواملی که به تضعیف بازار کار در رالی _ دورهام کمک کرد. تخصص  در صنایعی چون نساجی و پوشاک، تولیدات الکتریکی و کامپیوتر بود که شدیدا در معرض رقابت از سوی واردات چینی قرار داشت.

اشتغال و بیکاری

تحقیقات انجام شده در خصوص اشتغال و بیکاری

دیوید آتور، دیوید دورن، و گوردون هانسون، که همگی اقتصاد دان هستند، با مقایسه صدها منطقه در سطوح مختلف رقابت با واردات چینی ( که پیتزبورگ و رالی _ دورهام تنها دو نمونه از آنها به حساب می آیند) توانستند انتقال به سمت چپ ناشی از رقابت با واردات چینی را در تقاضای نیروی کار شناسایی کنند.

تحلیل آنها نشان می دهد اجتماعات محلی که رقابت شدید را تحمل می کردند در مقایسه با اجتماعاتی که در معرض رقابت کمتری بودند تجربه‌ های تلخ تری به لحاظ افول های شدید در اشتغال تولیدی داشتند.

هماهنگ با پیش بینی این مدل در مورد چسبندگی دستمزد مطالعات صورت گرفته، به رغم انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ، کاهشی در دستمزدهای تولیدی مشاهده کردند. لذا، احتمالا بخشی از بیکاری بالاتر در نواحی در معرض رقابت به علت چسبندگی دستمزد بود.

اشتغال و بیکاری

هر چند این محققین در مناطق در معرض رقابت همچنین افولى چشمگیر در دستمزدهای غیر تولیدی مشاهده کردند، که نشان می دهد چسبندگی دستمزد تنها بر شغل موجود کارگران اعمال می شود و به مشاغل جدیدی که کارگران بیکار می یابند تسری نمی یابد.

بیشتر بخوانید : 20 راه ساده برای پس انداز کردن

به کارگران اخراج شده زمانی که به دنبال کار می گردند دستمزد کمتری پیشنهاد می شود و آنها مایل به قبول این دستمزدها برای یافتن کار هستند.

این تحلیل می تواند شما را به این نتیجه برساند که آمریکا نباید به منظور افزایش اشتغال خود واردات از چین را ممنوع کند، بلکه این کار مشکلاتی بسیار بیشتر از آنچه حل می کند به وجود می آورد.

واردات از چین برای اغلب خانوارهای آمریکایی سودمند است، زیرا از قیمت های پایین تر کالاهای وارد شده بهره مند می شوند.

با این همه این امر صحت دارد که برخی از کارگران داخلی بر اثر تجارت جهانی شغل خود را از دست می دهند و بسیاری از مجادلات در مورد تجارت حول اختلالات ناشی شده از این شغل های از دست رفته و خط مشی هایی است که می تواند این هزینه ها را تسکین دهد.

دیدگاهتان را بنویسید