نخستین عرضه اولیه در تیر ماه سال 1399 – شرکت سرمایه گذاری پویا

در چهارمین روز از تیر ماه سال 1399 شرکت سرمایه گذاری پویا با نماد وپویا عرضه اولیه میشود. این شرکت دارای 4.000.000.000 سهم است که در فرآیند عرضه اولیه تعداد 600.000.000 میلیون سهم آن (معادل 15 درصد کل سهام شرکت) در اختیار عموم قرار میگیرد. لازم به ذکر است که این تعداد به صورت 560.000.000 برای عموم سهامداران حقیقی در روز 4 تیرماه و تعداد 40.000.000 سهم برای صندوق ها و سهامداران حقوقی در تاریخ شنبه 7 تیرماه عرضه خواهد شد.

عرضه اولیه چیست؟

شرایط عرضه اولیه وپویا

محدوده قیمتی این عرضه 3900 الی 4100 ریال است و سقف تعداد مجاز سفارش برای هر کدبورسی حقیقی 300 سهم است. بنابراین نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در این عرضه اولیه، مبلغ 1.235.583 ریال است

با توجه به اقبال عمومی مردم به بازار سرمایه و افزایش روز افزون تعداد کدهای بورسی جدید، بنظر میرسد در این عرضه رکورد 4 میلیون شرکت کننده به ثبت برسد و با این فرض به هر کد حقیقی تعداد 140 سهم تخصیص یابد که نقدینگی مورد نیاز آن حدود 58 هزار تومان خواهد بود.

عرضه اولیه وپویا

 

دیدگاهتان را بنویسید