۱۱/۲۳/۱۴۰۱

قرارداد هوشمند یا Smart Contract چیست؟

قرارداد هوشمند : فناوری بلاک چین ما را قادر می سازد تا قراردادهای هوشمند خودکار ایجاد کنیم. در اینجا توضیح می دهیم که آنها چگونه کار می کنند و چرا آنها را پیشگام می دانند. قراردادهای هوشمند، برنامه‌های رایانه‌ای هستند که به‌طور خودکار با اجرای شرایط آن طرف‌های توافق اجرا می‌شوند. بر اساس فناوری بلاک…