۰۸/۰۱/۱۳۹۸

سفارش من از کجا اعمال میشود؟

زمانی، بازارهای مالی جهان از صرافی های منطقه ای و کوچکی تشکیل شده بود که ساعات کاری آنها به تریدرهای محلی بستگی داشت و دریافت اطلاعات واقعی مربوط به قیمت ها تقریبا غیر ممکن بود. امروزه، به لطف فناوری می توان در تمام طول روز و با درآمدن خورشید و تا پایان شب می توان…