۰۹/۱۶/۱۳۹۸

دارایی نامشهود چیست؟

مفهوم دارایی نامشهود یا (Intangible Asset) به آن دسته از دارایی ها تلقی می شود که بصورت فیزیکی و مشهود وجود ندارد. همانطور که می دانید به دارایی های مانند زمین، وسایل نقلیه، اوراق قرضه، تجهیزات و موجودی کالا دارایی مشهود گفته می شود و در نقطه مقابل دارایی های نامشهود را داریم که به…