۱۰/۰۹/۱۳۹۸

تشخیص بدهی خوب

چگونه یک بدهی خوب را از یک بدهی بد تشخیص دهیم؟ بسیاری از مشاوران مالی معتقدند بدهی خوب وجود ندارد و راهی نیز برای تشخیص بدهی خوب وجود ندارد. حتی همه ی آنها توصیه می کنند در اسرع وقت بدهی های خود را صاف کنید و تا می توانید از بدهکار بودن و قرض و…

۰۹/۱۰/۱۳۹۸

تورم ( Inflation ) چیست؟

  در توضیح تورم به صورت ساده می توان گفت که به افزایش غیرمعمول و نامتناسب سطح عمومی قیمت ها و یا رالی فزاینده و نامنظم افزایشی قیمت ها می گویند. با این تعریف در زمان حال می توان با مشاهده نرخ تورم ، به میزان افزایش یا کاهش قیمت ها پی برد. نرخ افزایش…