علت تحولات بازار‌های جهانی را می توان این موضوع دانست که در انتخابات اخیر بریتانیا، حزب محافظه‌کار با کسب ۴۳ درصد آرای رای‌دهندگان پیروز میدان شد. در همین حین چین و آمریکا نیز بر‌سر جنگ تجاری و تعرفه های بوجود آمده با یکدیگر به توافق…