۰۹/۰۹/۱۳۹۸

پس انداز و حساب های پس انداز ضروری

پس انداز ضروری طبق آمار و تحقیق های انجام شده ، 60 درصد افراد درطول عمر خود با یک بحران مالی و نیاز به پس انداز مواجه می شوند که باعث تغییر روش و تلاش مضاعف آن ها شده است. از همین رو شما می توانید با پیش بینی صحیح این موضوع ، با داشتن…