۰۹/۰۲/۱۳۹۹

نماد ملت + تحلیل در بورس | شرکت بیمه ملت

نماد: ملت نام شرکت: بیمه ملت مدیر عامل: نظر علي صلاحي نژاد فکس: 982196602214 آدرس وبسایت‌:  http://www.mellatinsurance.com/ ایمیل: info@melat.ir سال مالی: 12/30 معرفی بیمه: در جهان امروز که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، جایگاه بین المللی آن را رقم می زند، کشور ها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی ادعا داشته باشند در…