۰۲/۲۸/۱۴۰۱
وملی
نماد بورسی

نماد وملی + تحلیل در بورس | شرکت گروه‌ صنعتی ملی هلدینگ‌

نماد وملی نماد: وملی نام شرکت: گروه‌ صنعتي‌ ملی (هلدينگ‌) نوع بازار: بورس آدرس شرکت: کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج، گروه صنعتی ملی تلفن: ۴۶۰۷۹۷۹۵ آدرس امور سهام: کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج، گروه صنعتی ملی وب سایت: www.melligroup.com مدیرعامل: علي شال باف اصفهاني تاریخچه نماد وملی (گروه‌ صنعتی ملی) شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی […]

ادامه مطلب